Phím tắt trong PowerPoint cho web

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt cho PowerPoint cho web trên Windows giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng bị khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột. Bài viết này liệt kê các phím tắt cho PowerPoint cho web trên Windows.

Lưu ý: 

 • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ. 

 • Nếu có lối tắt yêu cầu phải nhấn hai hoặc nhiều phím cùng lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng sau đây cung cấp các lối tắt bạn có thể sẽ thường sử dụng trong PowerPoint cho web.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn trang chiếu mới.

Với tiêu điểm nằm trong ngăn hình thu nhỏ, hãy nhấn Ctrl+M.

Xóa văn bản, đối tượng hoặc trang chiếu đã chọn.

Phím Delete

Di chuyển hình.

Các phím mũi tên

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

Phím Page Down

Đi tới trang chiếu trước.

Phím Page Up

Thoát khỏi trình chiếu.

Esc

Bắt đầu

Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Nếu có lối tắt yêu cầu phải nhấn hai hoặc nhiều phím cùng lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

PowerPoint cho webchạy trong trình duyệt web của bạn, vì thế, ứng dụng này không sử dụng phím truy nhập như các phím được sử dụng trong PowerPoint dành cho máy tính. Ví dụ: nhấn phím Alt sẽ di chuyển tiêu điểm tới thanh menu của trình duyệt và các lối tắt quen thuộc như Ctrl+P (In) và F1 (Trợ giúp), chạy lệnh của trình duyệt chứ không chạy lệnh của PowerPoint cho web.

Để di chuyển tiêu điểm tới các phần khác nhau của giao diện PowerPoint cho web (ví dụ: từ dải băng tới ngăn hình thu nhỏ) và để di chuyển vào trong cũng như ra ngoài nội dung trang chiếu, hãy nhấn Ctrl+F6 để di chuyển tiến hoặc nhấn Ctrl+Shift+F6 để di chuyển lùi. Để dẫn hướng các lệnh trong PowerPoint cho web, hãy nhấn phím Tab để di chuyển tiến, nhấn Shift+Tab để di chuyển lùi, rồi nhấn Enter để chọn.

Mẹo: Để nhanh chóng đưa ra một lệnh khi đang ở dạng xem Soạn thảo, hãy di chuyển tiêu điểm đến hộp Hãy cho tôi biết bằng cách nhấn Alt+Q rồi nhập lệnh bạn muốn. Để chọn lệnh, hãy nhấn phím Mũi tên Lên hoặc phím Mũi tên Xuống, rồi nhấn Enter.

Dẫn hướng chỉ bằng bàn phím

Trong Dạng xem Đọc, một danh sách lệnh ngang nằm ở phần trên cùng của màn hình phía trên tài liệu. Nhấn phím Tab cho đến khi hàng lệnh có tiêu điểm, sau đó, để di chuyển qua các lệnh, hãy nhấn phím Tab. Để chọn lệnh, hãy nhấn Enter.

Để chuyển sang Dạng xem Soạn thảo, hãy di chuyển tới lệnh Chỉnh sửa Bản trình bày, nhấn Enter, rồi chọn Chỉnh sửa trong PowerPoint Online PowerPoint cho web.

Dạng xem soạn thảo, dải băng là dải nằm ở phần trên cùng của cửa sổ PowerPoint cho web. Dải băng được sắp xếp theo các tab. Mỗi tab hiển thị một tập hợp công cụ và chức năng khác nhau, tạo nên các nhóm và mỗi nhóm sẽ chứa một hoặc nhiều lệnh. Để sử dụng dải băng, hãy nhấn liên tiếp Ctrl+F6 cho đến khi dải băng có tiêu điểm.

Các lối tắt khác để sử dụng dải băng bao gồm như sau:

 • Để di chuyển giữa các tab, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để truy nhập dải băng dành cho tab đang được chọn, hãy nhấn Enter.

 • Để di chuyển giữa các lệnh trên dải băng, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

Điều khiển được kích hoạt theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại điều khiển:

 • Nếu lệnh đã chọn là một nút hoặc nút phân tách, hãy nhấn Phím cách để kích hoạt lệnh đó.

 • Nếu lệnh đã chọn là một danh sách (như danh sách Phông chữ), để mở danh sách, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống. Sau đó, để di chuyển giữa các mục, hãy nhấn các phím Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống. Khi đã chọn được mục bạn muốn, hãy nhấn Enter.

 • Nếu lệnh đã chọn là một thư viện, hãy nhấn phím Tab để đi tới lệnh Xem thêm cho thư viện, sau đó, để mở thư viện, hãy nhấn Enter. Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các mục rồi nhấn Enter để chọn mục.

Dẫn hướng trong dạng xem Đọc

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

N

Đi tới trang chiếu trước.

P

Đi tới một trang chiếu cụ thể.

G, nhập số trang chiếu, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter

Dẫn hướng trong dạng xem Trình Chiếu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

N

Đi tới trang chiếu trước.

P

Đi tới một trang chiếu cụ thể.

G, nhập số trang chiếu, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter

Tắt bật chú thích hoặc phụ đề

J

Thoát Trình Chiếu.

Esc

Dẫn hướng trong dạng xem Soạn thảo

Dẫn hướng ribbon và các ngăn

Để di chuyển qua những khu vực lệnh chính trong PowerPoint cho web, hãy nhấn Ctrl+F6. Đây là thứ tự mà theo đó bạn sẽ di chuyển theo vòng lặp qua Panel Trang chiếu, các ngăn tác vụ, và các thanh chức năng:

 1. Pa-nen trang chiếu

 2. Ngăn nhận xét (nếu ngăn đang mở)

 3. Ngăn ghi chú (nếu ngăn đang mở)

 4. Thanh trạng thái

 5. Thanh trên cùng

 6. Dải băng

 7. Ngăn hình thu nhỏ

  Vòng lặp Ctrl+F6

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển từ ngăn trang chiếu, ngăn Nhận xét, ngăn Ghi chú, thanh trạng thái, thanh tiêu đề, dải băng và ngăn hình thu nhỏ.

Ctrl+F6.

Di chuyển theo thứ tự ngược, từ ngăn trang chiếu, ngăn hình thu nhỏ, dải băng, thanh tiêu đề, thanh trạng thái, ngăn Ghi chú và ngăn Nhận xét.

Shift+Ctrl+F6

Đi tới tab dải băng khác.

Phím Tab, Enter

Thực hiện lệnh dải băng hiện được chọn.

Enter

Di chuyển giữa các lệnh dải băng.

Phím Tab

Di chuyển giữa các nhóm tính năng trên dải băng.

Ctrl+Phím Mũi tên Trái hoặc phím Mũi tên Phải

Sửa trang chiếu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo trang chiếu mới sau hình thu nhỏ hiện được chọn.

Ctrl+M

Di chuyển từ trái sang phải qua các chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

Phím Tab

Chọn hoặc chỉnh sửa chỗ dành sẵn hiện tại.

Enter hoặc F2

Kết thúc chỉnh sửa văn bản trong chỗ dành sẵn.

F2

Chọn nhiều đối tượng đơn.

Ctrl+bấm hoặc Shift+bấm

Chọn nhiều đối tượng.

Bấm+kéo, Shift+kéo hoặc Ctrl+kéo

Chọn tất cả các đối tượng trên trang.

Ctrl+A

Chọn tất cả văn bản trong hộp văn bản hiện hoạt

Ctrl+A

Sao chép trang chiếu

Ctrl+C

Dán trang chiếu

Ctrl+V

Hoàn tác

Ctrl+Z

Làm lại

Ctrl+Y

Sắp xếp lại các hình thu nhỏ khi Ngăn Hình thu nhỏ đang hiện thời:

 • Di chuyển trang chiếu lên một vị trí

 • Di chuyển trang chiếu xuống một vị trí

 • Di chuyển trang chiếu đến vị trí thứ nhất

 • Di chuyển trang chiếu đến vị trí cuối cùng

Ctrl+Mũi tên Lên

Ctrl+Mũi tên Xuống

Ctrl+Shift+Mũi tên Lên

Ctrl+Shift+Mũi tên Xuống

Giảm cỡ phông

Ctrl+[

Tăng cỡ phông

Ctrl+]

Di chuyển điểm chèn giữa các chỗ dành sẵn và ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển sang phải một ký tự.

Phím Mũi tên Phải

Di chuyển sang trái một ký tự.

Phím Mũi tên Trái

Di chuyển sang phải một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên Phải

Di chuyển sang trái một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên Trái

Di chuyển lên một dòng.

Phím Mũi tên Lên

Di chuyển xuống một dòng.

Phím Mũi tên Xuống

Di chuyển lên một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên Lên

Di chuyển xuống một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên Xuống

Di chuyển tới đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

End

Di chuyển tới đầu chỗ dành sẵn hoặc đầu ghi chú.

Ctrl+Phím Home

Di chuyển tới cuối chỗ dành sẵn hoặc cuối ghi chú.

Phím Ctrl+End

Chọn nội dung: mở rộng vùng chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một ký tự bên phải.

Shift+Mũi tên Phải

Chọn một ký tự bên trái.

Shift+Mũi tên Trái

Chọn một từ bên phải.

Shift+Ctrl+Mũi tên Phải

Chọn một từ bên trái.

Shift+Ctrl+Mũi tên Trái

Chọn lên trên một dòng.

Shift+Mũi tên Lên

Chọn xuống dưới một dòng.

Shift+Mũi tên Xuống

Chọn lên trên một đoạn văn.

Shift+Ctrl+Mũi tên Lên

Chọn xuống dưới một đoạn văn.

Shift+Ctrl+Mũi tên Xuống

Chọn lên đầu đoạn văn.

Shift+Phím Home

Chọn xuống cuối đoạn văn.

Shift+End

Chọn lên đầu chỗ dành sẵn hoặc ghi chú.

Shift+Ctrl+Phím Home

Chọn xuống cuối chỗ dành sẵn hoặc ghi chú.

Shift+Ctrl+End

Chọn tất cả trong chỗ dành sẵn hoặc ghi chú.

Ctrl+A

Sửa văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Lưu thay đổi.

PowerPoint cho web tự động lưu các thay đổi.

Cắt văn bản đã chọn.

Ctrl+X

Sao văn bản đã chọn.

Ctrl+C

Dán văn bản.

Ctrl+V

Dán văn bản, không được định dạng.

Ctrl+Shift+V

Chèn siêu kết nối

Ctrl+K

Hoàn tác thay đổi cuối cùng.

Ctrl+Z

Làm lại hoàn tác cuối cùng.

Ctrl+Y

Căn đều sang trái (căn trái) đoạn văn đã chọn.

Ctrl+J

Di chuyển một hình đã chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhích hình sang phải.

Phím Mũi tên Phải

Nhích hình sang trái.

Phím Mũi tên Trái

Nhích hình lên trên.

Phím Mũi tên Lên

Nhích hình xuống dưới.

Phím Mũi tên Xuống

Sắp xếp hình đã chọn

Đưa hình ra sau.

Ctrl+Shift+Dấu ngoặc Vuông Mở ( [ )

Đưa hình về phía sau.

Ctrl+Dấu ngoặc Vuông Mở ( [ )

Đưa hình lên trước.

Ctrl+Shift+Dấu ngoặc Vuông Đóng ( ] )

Đưa hình về phía trước.

Ctrl+Dấu ngoặc Vuông Đóng ( ] )

Định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Làm đậm văn bản đã chọn.

Ctrl+B

Làm nghiêng văn bản đã chọn.

Ctrl+I

Gạch dưới văn bản đã chọn.

Ctrl+U

Căn trái văn bản đã chọn.

Ctrl+L

Căn phải văn bản đã chọn.

Ctrl+R

Căn giữa văn bản đã chọn.

Ctrl+E

Làm việc với nhận xét

Ngoại trừ lối tắt "thêm chú thích mới", phím tắt Chú thích được liệt kê bên dưới chỉ hoạt động khi ngăn Chú thích hiện hoạt và trong tiêu điểm.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thêm nhận xét mới.

Ctrl+Alt+M 

(hoặc Hình ảnh biểu tượng nút Command trên máy MAC +Shift+M trên máy Mac)

Đi tới chuỗi chú thích tiếp theo (tài liệu, trang tính, trang chiếu)  

Mũi tên xuống 

Quay về chuỗi chú thích trước đó (tài liệu, trang tính, trang chiếu)  

Mũi tên lên 

Bung rộng chuỗi chú thích khi tiêu điểm nằm trên chuỗi đó  

Mũi tên phải 

Thu gọn chuỗi chú thích  

Mũi tên trái 

Đi tới trả lời tiếp theo trong chuỗi chú thích  

Mũi tên xuống 

Quay về trả lời trước đó trong chuỗi hoặc chú thích mẹ 

Mũi tên lên 

Đóng ngăn  

Tab  

Hộp trả lời 

Tab  

Chỉnh sửa chú thích/trả lời mẹ

Nhấn Tab khi tiêu điểm nằm trên chú thích/trả lời mẹ

Đăng chú thích/trả lời hoặc lưu chỉnh sửa 

Ctrl+Enter 

Bỏ bản nháp chú thích/trả lời hoặc chỉnh sửa 

Esc 

Bung rộng chuỗi chú thích qua nút “Xem thêm trả lời” trên chuỗi  

Tab  

Xem thêm

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×