Phím tắt cho SharePoint

OneDrive for Business và SharePoint có cung cấp các phím tắt để bạn sử dụng cho các tác vụ thông thường. Những phím tắt này đều tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Các phím trên các bố trí bàn phím khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Một số phím tắt được mô tả ở đây sử dụng một phím và những phím tắt khác sử dụng hai phím trở lên. Nếu bạn phải nhấn hai phím trở lên đồng thời thì các phím sẽ được tách bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải nhấn một phím ngay sau một phím khác, các phím này sẽ được tách bằng một dấu phẩy (,).

Phím tắt cho các trang SharePoint

Tất cả các trang

Sửa văn bản có định dạng

Trang danh sách hay thư viện

Trang khảo sát

Nhận Trợ giúp

Tất cả các trang

Những phím tắt này sẽ áp dụng cho mọi trang.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt Thêm Chế độ có thể Truy nhập.

Nhấn TAB (Nhấn liên tục, ngay sau khi bạn mở trang đó trong trình duyệt.)

Bung rộng các menu, chẳng hạn như menu thả xuống cho một mục danh sách.

SHIFT+ENTER

Di chuyển đến các tùy chọn khác nhau trong danh sách thả xuống, như menu Phạm vi Tìm kiếm bên cạnh hộp Tìm kiếm ở đầu một số trang.

ALT+MŨI TÊN XUỐNG

Đầu Trang

Sử dụng tính năng chỉnh sửa văn bản đa dạng thức

Tính năng chỉnh sửa văn bản đa dạng thức sẵn dùng ở một vài vị trí, như tab Chèn khi bạn chỉnh sửa trang trên site.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm từ văn bản đã chọn.

CTRL+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng từ văn bản đã chọn.

CTRL+I

Áp dụng hoặc loại bỏ gạch chân từ văn bản đã chọn.

CTRL+U

Loại bỏ thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+SHIFT+M

Thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+ M

Xóa bỏ vùng chọn mà không thêm nó vào Bảng tạm.

DELETE

Chuyển đổi giữa chèn và ghi đè văn bản.

INSERT

Xóa bỏ vùng chọn hoặc nếu không có vùng chọn thì xóa ký tự ở trước con trỏ.

BACKSPACE

Xóa bỏ tất cả từ đứng trước con trỏ, nhưng không xóa dấu cách trước đó.

CTRL+BACKSPACE

Chèn một hàng mới (nhưng không nằm trong yếu tố Đoạn văn bản HTML <P>).

SHIFT+ENTER

Đầu Trang

Trang danh sách hoặc thư viện

Các phím tắt sau đây sẵn dùng trong OneDrive for Business hoặc trong một danh sách hay thư viện SharePoint.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo tài liệu.

Alt+N.

Alt + N sẽ mở một menu lối tắt liệt kê các loại tài liệu bạn có thể tạo: Microsoft Word 2013, Excel, PowerPoint hoặc OneNote. Bạn cũng có thể thêm thư mục mới vào thư viện.

Tải tài liệu lên.

ALT + U sẽ mở ra một hộp thoại, nơi bạn có thể duyệt tệp để tải lên.

Chỉnh sửa trang ở dạng xem Biểu dữ liệu.

Trong Danh sách SharePoint, chọn một mục danh sách rồi nhấn TAB để tìm lệnh chỉnh sửa.

Tạo thư mục.

ALT + N, rồi nhấn Tab để tìm Thư mục mới trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Trang khảo sát

Để thực hiện điều này

Nhấn

Kích hoạt menu Hành động.

ALT+C (Để mở menu, nhấn SHIFT+ENTER. Để chọn lệnh, nhấn MŨI TÊN XUỐNG.)

Kích hoạt nút Phản hồi Khảo sát này.

ALT+N

Kích hoạt lệnh Xuất Kết quả vào bảng tính. Lệnh này nằm ở menu Hành động.

ALT+C (Để mở menu, nhấn SHIFT+ENTER. Để chọn lệnh, nhấn MŨI TÊN XUỐNG.)

Kích hoạt liên kết Hiển thị tóm tắt phản hồi dưới dạng đồ họa.

ALT+R

Chọn nút Lưu và Đóng trong biểu mẫu để chỉnh sửa phản hồi khảo sát.

ALT+S

Kích hoạt liên kết Hiển thị tất cả phản hồi.

ALT+U

Kích hoạt menu Cài đặt.

ALT+I

Kích hoạt nút Trang Tiếp theo.

ALT+N

Đầu Trang

Nhận trợ giúp

Để mở cửa sổ Trợ giúp, nhấn Tab đến hình ảnh "?" (dấu hỏi), rồi nhấn Enter để mở menu lối tắt. Cửa sổ Trợ giúp sẽ hiển thị danh sách các liên kết trợ giúp và chủ đề cách thực hiện liên quan đến trang hiện hoạt.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×