Phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365 cũng sẵn có dành cho Cộng đồng Chính phủ Hoa Kỳ của Office 365.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tổng quan về việc phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Sử dụng phân tích mức sử dụng Microsoft 365 trong Power BI để có thông tin chuyên sâu về cách tổ chức của bạn tiếp nhận các dịch vụ khác nhau trong Office 365 để liên lạc và cộng tác. Bạn có thể trực quan hóa và phân tích dữ liệu mức sử dụng Office 365, tạo báo cáo tùy chỉnh, chia sẻ thông tin chuyên sâu bên trong tổ chức của bạn và có thông tin chuyên sâu về cách các khu vực hoặc phòng ban cụ thể đang sử dụng Office 365.

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365 là gói nội dung cho phép bạn truy nhập vào bảng thông tin tích hợp sẵn, cung cấp dạng xem chéo sản phẩm trong 12 tháng qua, đồng thời chứa một số báo cáo tích hợp sẵn. Mỗi báo cáo đều mang tới thông tin chuyên sâu về mức sử dụng cụ thể cho bạn. Thông tin cụ thể của người dùng có sẵn cho tháng theo lịch trọn vẹn gần nhất.

Mô hình dữ liệu hỗ trợ gói nội dung bao gồm các thuộc tính của người dùng từ Active Directory, cho phép xoay dữ liệu trong một số báo cáo nhất định. Bao gồm các thuộc tính Active Directory sau: địa điểm, phòng ban và tổ chức.

Xem mục Bật phân tích mức sử dụng Microsoft 365 để bắt đầu thu thập dữ liệu.

Ảnh chụp màn hình danh sách các báo cáo được đưa vào gói nội dung áp dụng

Bản phân tích mức sử dụng Microsoft 365 chứa một số báo cáo như:

  • Báo cáo tổng quan về việc tiếp nhận — cung cấp nội dung tóm tắt đầy đủ về xu hướng tiếp nhận. Sử dụng các báo cáo trong mục này để tìm hiểu cách người dùng của bạn tiếp nhận Office 365cũng như mức sử dụng dịch vụ cá nhân nói chung đã thay đổi như thế nào qua từng tháng. Bạn có thể thấy số lượng giấy phép đã được gán, bao nhiêu giấy phép trong số đó đang được mọi người trong tổ chức của bạn sử dụng, bao nhiêu người dùng là người dùng quay lại và bao nhiêu người lần đầu sử dụng sản phẩm.

  • Báo cáo mức sử dụng sản phẩm — đưa ra phân tích chuyên sâu về khối lượng hoạt động chính cho từng dịch vụ. Sử dụng các báo cáo trong mục này để tìm hiểu cách người dùng đang sử dụng Office 365.

  • Báo cáo về dung lượng đã sử dụng — Sử dụng báo cáo này để theo dõi dung lượng đám mây cho hộp thư, site OneDrive và SharePoint. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để đảm bảo mọi người trong tổ chức của mình tuân thủ các giới hạn hoặc để quyết định xem bạn có cần mua thêm tài nguyên lưu trữ không.

  • Báo cáo liên lạc — Bạn có thể xem nhanh để biết mọi người trong tổ chức thích giữ liên lạc bằng Teams, Yammer, email hay cuộc gọi Skype. Bạn có thể quan sát xem có thay đổi trong cách sử dụng công cụ liên lạc giữa các nhân viên không.

  • Báo cáo về việc cộng tác — Xem cách mọi người trong tổ chức của bạn sử dụng OneDrive và SharePoint để lưu trữ tài liệu và cộng tác với nhau, cũng như cách những xu hướng này phát triển qua từng tháng. Bạn cũng có thể biết số lượng người chia sẻ tài liệu trong nội bộ hoặc với bên ngoài và số lượng site SharePoint hoặc tài khoản OneDrive hiện đang được sử dụng.

  • Báo cáo kích hoạt Office — Theo dõi việc kích hoạt Office 365 ProPlus, Project và Visio trong tổ chức của bạn. Mỗi người có giấy phép Office có thể cài đặt sản phẩm trên tối đa 5 thiết bị. Sử dụng các báo cáo trong mục này để xem mọi người đã cài đặt các ứng dụng Office trên loại thiết bị nào.

  • Báo cáo hoạt động truy nhập từ mọi nơi — Theo dõi máy khách và thiết bị mà mọi người sử dụng để kết nối với email, Skype for Business hoặc Yammer.

  • Báo cáo mức sử dụng dịch vụ riêng lẻ — Cung cấp báo cáo mức sử dụng cho một số dịch vụ riêng lẻ. Các báo cáo này cung cấp chi tiết về mức sử dụng cụ thể cho dịch vụ tương ứng. Ví dụ: báo cáo mức sử dụng Exchange, báo cáo mức sử dụng Teams, báo cáo mức sử dụng Yammer.

  • Báo cáo hoạt động của người dùng trong dịch vụ riêng lẻ — Cung cấp báo cáo hoạt động của người dùng cho một số dịch vụ riêng lẻ. Các báo cáo này cung cấp dữ liệu mức sử dụng chi tiết mức người dùng kết hợp với các thuộc tính của Active Directory.

Bạn có thể truy nhập báo cáo chi tiết cho từng lĩnh vực bằng cách bấm vào bảng dữ liệu. Bạn có thể xem mọi báo cáo tích hợp sẵn bằng cách bấm vào các tab ở cuối site, khi bạn đang xem các báo cáo. Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, hãy đọc mục Dẫn hướng và sử dụng báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365 và mục Tùy chỉnh báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi

Trả lời

Gói nội dung này được bán hay được cung cấp miễn phí?

Gói nội dung này được cung cấp miễn phí cho mọi khách hàng. Bạn cần đăng ký dịch vụ Power BI miễn phí để kết nối với gói nội dung. Bạn cũng có thể tùy chỉnh bảng thông tin và báo cáo bằng dịch vụ Power BI miễn phí này.

Để chia sẻ bảng thông tin với người khác, cả người dùng chia sẻ và người dùng được chia sẻ bảng thông tin đều phải có Power BI Pro hoặc Power BI Premium.

Ai có thể kết nối với phân tích mức sử dụng Microsoft 365?

Bạn phải là người quản trị toàn cầu, người đọc báo cáo, người quản trị Exchange, người quản trị Skype for Business hoặc người quản trị SharePoint để thiết lập kết nối với gói nội dung. Xem mục Vai trò người quản trị Office 365 để biết thêm thông tin.

Ai có thể tùy chỉnh bảng thông tin và báo cáo phân tích mức sử dụng Microsoft 365?

Chỉ người dùng đã tạo kết nối ban đầu với gói nội dung mới có thể tùy chỉnh bảng thông tin hoặc tạo báo cáo mới trong giao diện web Power BI. Xem mục Tùy chỉnh các báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365 để biết hướng dẫn.

Có phải tôi chỉ có thể tùy chỉnh bảng thông tin và báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365 từ giao diện web Power BI không?

Ngoài việc tùy chỉnh bảng thông tin và báo cáo từ giao diện web Power BI, người dùng còn có thể sử dụng Power BI Desktop để kết nối thẳng với dịch vụ báo cáo của Office 365 để xây dựng báo cáo riêng.

Làm thế nào để tải tệp pbit được liên kết với bảng thông tin này?

Người dùng có thể truy nhập tệp pbit từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.

Ai có thể xem bảng thông tin và báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365?

Người dùng đã kết nối với gói nội dung có thể chia sẻ gói nội dung với bất cứ ai bằng cách sử dụng chức năng chia sẻ. Việc cấp phép Power BI yêu cầu cả người dùng chia sẻ và người dùng được chia sẻ bảng thông tin đều phải có Power BI Pro hoặc Power BI Premium.

Mọi người đều có thể chia sẻ bảng thông tin hay chỉ người kết nối với bảng thông tin mới có thể?

Khi chia sẻ bảng thông tin, bạn có thể cho phép hoặc không cho phép người dùng chia sẻ lại bảng thông tin với những người khác. Bạn có thể đặt tùy chọn này vào lúc chia sẻ.

Có thể làm việc và tùy chỉnh cùng một gói nội dung với một nhóm người không?

Có. Để cho phép một nhóm người quản trị làm việc cùng nhau trên cùng một gói nội dung, bạn có thể tận dụng chức năng không gian làm việc của ứng dụng Power BI, để biết thêm thông tin, xem mục Tôi nên cộng tác và chia sẻ bảng thông tin cũng như báo cáo như thế nào?

Dữ liệu có sẵn cho khung thời gian nào?

Phần lớn báo cáo hiển thị dữ liệu cho 12 tháng trước. Tuy nhiên, một số biểu đồ có thể hiển thị lịch sử ngắn hơn vì có sự chênh lệch trong thời điểm bắt đầu thu thập dữ liệu của các sản phẩm và báo cáo khác nhau. Do đó, có thể không có đủ dữ liệu cho cả 12 tháng. Cuối cùng, tất cả báo cáo sẽ tạo thành lịch sử của cả 12 tháng. Các báo cáo hiển thị chi tiết mức người dùng sẽ hiển thị dữ liệu cho tháng trọn vẹn trước đó.

Gói nội dung có những dữ liệu gì?

Dữ liệu trong gói nội dung hiện bao gồm bộ chỉ số hoạt động giống như trong Báo cáo hoạt động mức sử dụng Office 365. Khi báo cáo được thêm vào báo cáo Hoạt động mức sử dụng, chúng sẽ được thêm vào gói nội dung trong bản phát hành tương lai.

Dữ liệu trong gói nội dung có gì khác so với dữ liệu trong báo cáo mức sử dụng ở trung tâm quản trị?

Dữ liệu cơ sở mà bạn thấy trong gói nội dung khớp với dữ liệu bạn thấy trong báo cáo hoạt động ở Trung tâm quản trị Office 365. Điểm khác biệt chính là trong dữ liệu cổng thông tin quản trị, dữ liệu được cung cấp cho 7/30/90/180 ngày gần nhất, trong khi gói nội dung chỉ trình bày dữ liệu trên cơ sở hàng tháng cho tối đa 12 tháng.

Ngoài ra, chi tiết mức người dùng trong gói nội dung chỉ được cung cấp cho tháng trọn vẹn gần nhất đối với người dùng đã được gán giấy phép sản phẩm và đã thực hiện hoạt động.

Khi nào tôi nên sử dụng gói nội dung và khi nào tôi nên sử dụng báo cáo mức sử dụng nằm trong trung tâm quản trị?

Báo cáo hoạt động sử dụng Office 365 là điểm khởi đầu tốt để hiểu rõ mức sử dụng và tiếp nhận Office 365. Gói nội dung này kết hợp dữ liệu mức sử dụng Office 365 và thông tin Active Directory của tổ chức, đồng thời cho phép người quản trị phân tích tập dữ liệu bằng các chức năng phân tích trực quan của Power BI. Điều này không chỉ cho phép người quản trị trực quan hóa và phân tích dữ liệu mức sử dụng Office 365 mà còn chia nhỏ dữ liệu đó theo các thuộc tính của Active Directory như phòng ban, địa điểm, v.v. Họ cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh và chia sẻ thông tin chuyên sâu bên trong tổ chức.

Dữ liệu có được làm mới thường xuyên không?

Vào lần đầu tiên bạn kết nối với gói nội dung, gói nội dung sẽ tự động điền dữ liệu của bạn cho 12 tháng trước. Sau đó, dữ liệu gói nội dung sẽ làm mới hàng tuần. Khách hàng có thể chọn sửa đổi lịch làm mới nếu họ cần sử dụng dữ liệu này theo một nhịp độ cập nhật khác.

Dịch vụ Office 365 phụ trợ sẽ làm mới dữ liệu hàng ngày và cung cấp dữ liệu trong 5-8 ngày kể từ ngày hiện tại.

Cột Ngày nội dung trong từng tập dữ liệu cho biết ngày làm mới dữ liệu trong gói nội dung.

Người dùng hiện hoạt được định nghĩa như thế nào?

Định nghĩa người dùng hiện hoạt giống với định nghĩa người dùng hiện hoạt ở báo cáo hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365.

Xem định nghĩa người dùng hiện hoạt để biết thêm thông tin.

Tuyển tập site SharePoint có được bao gồm trong báo cáo SharePoint không?

Phiên bản gói nội dung hiện tại bao gồm hoạt động tệp từ các site nhóm SharePoint và site nhóm tổng hợp SharePoint.

Nhóm nào được bao gồm trong báo cáo mức sử dụng Nhóm Office 365?

Phiên bản gói nội dung hiện tại bao gồm mức sử dụng từ các nhóm Outlook, nhóm Yammer và nhóm SharePoint. Phiên bản này không bao gồm các nhóm liên quan đến Microsoft Teams hay Planner.

Khi nào có phiên bản gói nội dung cập nhật?

Các thay đổi lớn về gói nội dung sẽ được phát hành mỗi năm hai lần, có thể bao gồm các báo cáo hoặc dữ liệu mới. Các thay đổi nhỏ về báo cáo có thể được phát hành thường xuyên hơn.

Có thể tích hợp dữ liệu từ gói nội dung vào các giải pháp hiện có không?

Dữ liệu trong gói nội dung có thể được truy xuất qua API Office 365 (trong bản xem trước). Khi được đưa vào sản xuất, chúng sẽ được gộp trong API báo cáo Microsoft Graph.

Microsoft có kế hoạch mở rộng gói nội dung để hiển thị dữ liệu mức sử dụng từ các sản phẩm Microsoft khác không?

Nội dung này được cân nhắc để cải thiện trong tương lai. Hãy xem Lộ trình Office 365 để cập nhật.

Làm thế nào tôi có thể xoay thông tin công ty trong Active Directory?

Thông tin công ty được đưa vào một trong các trường của Active Directory ở gói nội dung và bạn có thể xem thông tin dưới dạng bộ lọc tích hợp sẵn trong báo cáo hoạt động của Người dùng sản phẩm. Thông tin có sẵn dưới dạng cột trong bảng Trạng_thái_người_dùng.

Có thể đưa các trường bổ sung vào Active Directory không?

Bạn có thể tùy chỉnh thêm cho dữ liệu này bằng cách kết nối với API báo cáo Microsoft Graph để kéo các trường bổ sung từ Azure Active Directory và liên kết với tập dữ liệu.

Có thể tổng hợp thông tin trong gói nội dung trên nhiều đăng ký không?

Gói nội dung này hiện dành cho một đăng ký duy nhất vì gói được liên kết với thông tin đăng nhập dùng để kết nối ban đầu.

Có thể xem mức sử dụng theo SKU (ví dụ: E1, E3) không?

Trong gói nội dung này, mức sử dụng được trình bày theo mức sản phẩm. Có cung cấp dữ liệu về các đăng ký khác nhau được gán cho người dùng, tuy nhiên, không thể đưa ra mối quan hệ tương quan giữa hoạt động người dùng với đăng ký được gán cho người dùng.

Có thể tích hợp các tập dữ liệu khác vào gói nội dung này không?

Bạn có thể sử dụng Power BI Desktop để kết nối với API Office 365 (trong bản xem trước) nhằm kết hợp nguồn dữ liệu bổ sung với dữ liệu gói nội dung.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Tùy chỉnh.

Có thể xem báo cáo “Người dùng hàng đầu” trong khung thời gian cụ thể không? Ví dụ: tháng trước hoặc tuần trước?

Tất cả báo cáo mức người dùng đều trình bày dữ liệu tổng hợp về tháng trước.

Gói nội dung sẽ được bản địa hóa chứ?

Hoạt động bản địa hóa hiện không có trong lộ trình.

Tôi có một câu hỏi cụ thể về dữ liệu đang xem liên quan đến tổ chức của tôi. Tôi có thể liên hệ với ai?

Bạn có thể sử dụng nút phản hồi trên trang Tổng quan về hoạt động của Trung tâm quản trị Office 365 hoặc bạn có thể tạo trường hợp hỗ trợ để được trợ giúp về gói nội dung.

Đối tác có thể truy nhập dữ liệu bằng cách nào?

Nếu đối tác đã được ủy quyền quản trị, họ sẽ có thể kết nối với gói nội dung thay mặt cho khách hàng.

Tôi có thể ẩn thông tin dễ nhận dạng như tên người dùng, tên nhóm và tên site trong báo cáo không?

Có, tham khảo mục Đặt dữ liệu đã thu thập thành ẩn danh.

Chủ đề liên quan

Bật phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Dẫn hướng và sử dụng các báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Người dùng hiện hoạt trong báo cáo mức sử dụng Office 365
Khắc phục sự cố về phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Mô hình dữ liệu phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Tùy chỉnh các báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×