Phân tích có thể sử dụng với Insights (bản xem trước) trong nhóm

Với những hiểu biết về lớp học trong nhóm Microsoft, giáo viên có thể truy nhập dữ liệu phân tích về tham gia và hiệu năng của học viên. Insights Class Insights thu thập hoạt động của sinh viên trong nhóm như lớp, bật, chuyển nhượng và hoạt động hội thoại, và tạo bảng điều khiển phân tích đối mặt với dữ liệu đó trong hình ảnh trực quan hóa dữ liệu. Học viên không có quyền truy nhập vào những hiểu biết về lớp.   

Lưu ý: Người quản trị CNTT, tìm hiểu thêm về dữ liệu hiểu biết về lớp và quyền riêng tư tại đây

Thêm những hiểu biết về lớp học vào nhóm lớp:

 1. Dẫn hướng đến thanh ứng dụng trong nhóm, sau đó chọn ứng dụng. Tìm kiếm "Insights" (hiểu biết).

  Chọn biểu tượng ứng dụng từ thanh ứng dụng trong nhóm, sau đó chọn kết quả Insights

 2. Chọn kết quả Insights .

 3. Chọn Thêm vào nhóm, sau đó chọn kênh công cộng nơi bạn muốn tab xuất hiện. Insights Class sẽ có dữ liệu hoạt động Surface từ tất cả các kênh trong nhóm lớp, nhưng chỉ có thể được thêm vào như một tab vào các kênh công cộng.

  Bạn chỉ có thể thêm các lớp học có sẵn trong các nhóm lớp học và không thể thêm vào các nhóm nhân viên hoặc PLC. 

 4. Vì học viên không có quyền truy nhập vào độ hiểu biết lớp học, hãy bỏ chọn tùy chọn để đăng lên kênh về tab, rồi chọn lưu

  Bỏ chọn tùy chọn để đăng lên kênh về tab mới

 5. Dẫn hướng đến nhóm lớp và kênh mà bạn đã thêm những hiểu biết về lớp học, rồi chọn tab Insights

  Chọn tab Insights trong kênh chung

Khám phá bảng điều khiển nhìn thấy lớp học của bạn 

Bảng điều khiển lớp học của bạn trình bày bốn thể loại khác nhau của hoạt động nhóm của học viên: mức trung bình, theo thời gian gán, thời gian trung bình cho phản hồihoạt động hội thoại. Bạn có thể lọc dữ liệu được trình bày trong từng thể loại này: theo học viên (tất cả học viên hoặc một học viên riêng lẻ) và/hoặc theo khoảng thời gian (tất cả thờigian, 30 ngàyhoặc 7 ngày). 

Sử dụng các lát để xem nhanh các giá trị trung bình hiện tại trong mỗi thể loại. Chọn một lát để xem một đồ thị chuyên sâu hơn trên dữ liệu trong thể loại đó. Nếu bạn lọc theo một học viên riêng lẻ, giá trị trung bình trong mỗi lát xếp sẽ thay đổi để phản ánh dữ liệu của học viên đó. 

 • Mức trung bình:

  Lát xếp Trung bình trình bày lớp trung bình được tính toán từ tất cả các bài tập phân loại. Trên đồ thị, mỗi dấu chấm trên đường đại diện cho một nhiệm vụ cụ thể; di chuột qua một dấu chấm để xem dữ liệu lớp cho gán đó. 

  Đồ thị đường trong những cái nhìn lớp học với một bong bóng di chuột qua điểm dữ liệu, Hiển thị tỷ lệ phần trăm của một phép gán

  Chỉ các bài tập đã được gán một giá trị điểm và trả về một học viên có một lớp sẽ được hiển thị trong đồ thị cấp độ trung bình

 • Các bài tập trên thời gian:

  Lát xếp các bài tập trên thời gian trình bày tỷ lệ phần trăm của bài tập đã được bật trong thời gian. Trong đồ thị, bạn cũng có thể xem tổng tỷ lệ phần trăm của bài tập đã muộn và thiếu (chưa được chuyển đổi), cũng như trạng thái nộp (ngày thời gian, muộn hoặc bị thiếu) cho từng gán cụ thể. 

  Lát Xếp bài tập trên thời gian được chọn trên bảng điều khiển nhìn thấy lớp học

 • Thời gian trung bình cho phản hồi:

  thời gian trung bình cho phản hồi cho bạn biết khoảng thời gian trung bình, trong ngày, giữa một học viên sẽ gửi một nhiệm vụ và khi nó được trả về. 

  Số trên lát xếp là trung bình thời gian phản hồi trên tất cả học viên và bài tập. Trên biểu đồ đường, mỗi dấu chấm trên đường đại diện cho một bài tập; di chuột qua dấu chấm để xem dữ liệu cho một nhiệm vụ cụ thể. 

  Thời gian trung bình cho đồ thị dòng phản hồi

 • Hoạt động hội thoại:

  hoạt động hội thoại trình bày dữ liệu trên bài đăng, trả lời và phản ứng trong hội thoại kênh.

  Số hiển thị trên ô xếp là tổng số tất cả các bài đăng của học viên, trả lời và phản hồi. Trong đồ thị, bạn có thể sử dụng menu thả xuống, rồi chọn tùy chọn để xem hoạt động trên tất cả các kênh, nhiều kênh hoặc một kênh đơn lẻ. 

  Đồ thị phản ánh dữ liệu từ các học sinh được chọn trong bộ lọc bảng điều khiển của bạn. Chọn một trong các thanh và cột sẽ thay đổi để hiện hoạt động, theo học viên, từ ngày đó. 
   

  Lưu ý: Dữ liệu này chỉ phản ánh hoạt động của sinh viên và sẽ không bao gồm các bài đăng, trả lời hoặc phản chiếu từ giáo viên. Hoạt động hội thoại được thực hiện trên các thiết bị di động sẽ không bị bắt tại thời điểm này. 

  Lát xếp hoạt động hội thoại được chọn trên bảng điều khiển nhìn thấy lớp
   

Xuất dữ liệu của bạn 

Chọn xuất sang Excel. Các giá trị trong bảng tính sẽ phản ánh mọi bộ lọc được chọn (một học viên hoặc tất cả học viên và phạm vi thời gian).

Chọn xuất sang Excel

 

Mẹo thông tin

Khi bạn dẫn hướng trong suốt bảng điều khiển của mình, bạn sẽ thấy các mẹo thông tin bao gồm trong từng phần lát và đồ thị. Chọn Biểu tượng Mẹo thông tin để tìm hiểu thêm về dữ liệu được trình bày và những gì được đo. 

Tìm hiểu thêm 

Insights for Search dành cho người quản trị CNTT 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×