Phân nhóm các hàng trong bảng (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem một video rất ngắn gọn về cách để hiển thị trình soạn thảo truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Trong trình soạn thảo truy vấn, bạn có thể nhóm các giá trị trong các hàng khác nhau vào một giá trị đơn bằng cách nhóm các hàng theo giá trị trong một hoặc nhiều cột. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu .

Power Query có hai loại phép toán nhóm theo:

  • Tổng hợp một cột với một hàm tổng hợp

  • hoặc thực hiện một phép toán hàng.

Phân nhóm theo một hoặc nhiều cột

Dùng ribbon trình soạn thảo truy vấn : Trong ruy-băng Trình soạn thảo truy vấn , hãy bấm Nhóm theo.

Dùng menu ngữ cảnh trình soạn thảo truy vấn : Bấm chuột phải vào tiêu đề cột bạn muốn nhóm trên, rồi bấm Nhóm theo.

Để Nhóm theo một hoặc nhiều cột

  1. Trong lưới xem trước truy vấn, hãy chọn một hoặc nhiều cột. Ví dụ: YearOrder_Details.ProductID.

  2. Trong Nhóm theo sổ bật lên, tên cột bạn bấm chuột phải trong bước 1 (theo mặc định) được chọn trong danh sách thả xuống Nhóm theo . Bạn có thể chọn tên cột khác từ danh sách thả xuống, nếu cần thiết. Nếu bạn muốn nhóm trên nhiều cột, bấm + và sau đó chọn tên cột từ Nhóm theo -danh sách thả xuống trong hàng mới được thêm vào. Để loại bỏ cột được nhóm, hãy bấm - đối với bản ghi.

  3. Trong hộp văn bản Tên cột mới, hãy nhập tên để nhóm theo.

  4. Trong thao tác thả xuống, chọn Hàm tổng hợp hoặc Phép toán hàng.

  5. Để tổng hợp một cột, hãy chọn cột để thực hiện các Thao tác tổng hợp từ menu thả xuống cột . Một Phép toán hàng không yêu cầu một cột, vì dữ liệu được nhóm dựa trên hàng trong bảng.

    Để thêm một cột tổng hợp,bấm + và sau đó chọn tên cột từ danh sách thả xuống cột trong hàng mới được thêm vào. Để loại bỏ một cột tổng hợp, hãy bấm - đối với bản ghi.

  6. Bấm OK.

Tổng hợp một cột bằng cách dùng hàm tổng hợp

Trong Nhóm theo sổ bật lên, chọn tổng, Trung bình, nhỏ nhấthoặc lớn nhất làm phép toán.

Hộp thoại Nhóm Theo cho Thao tác Tổng hợp

Thực hiện một Phép toán Hàng

Trong hộp thoại Nhóm Theo, hãy chọn Tất cả Các HànghoặcĐếm số Hàng làm Phép toán.

Hộp thoại Nhóm Theo cho Phép toán Hàng

Nếu bạn chọn Tất cả các hàng để nhóm, bạn có thể bung rộng cột được nhóm mới để chọn cột mà bạn muốn mở rộng.

Nhóm: Tất cả Các hàng

Nếu bạn chọn Đếm số hàng để nhóm, cột được nhóm mới chỉ hiển thị số lượng giá trị hàng cho mỗi giá trị hàng được nhóm.

Nhóm: Đếm số Hàng

Lưu ý: Trình Soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video cho cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có: từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống.


Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×