Phân cấp trong Power View

Nếu mô hình dữ liệu của bạn có một cấu trúc phân cấp, bạn có thể dùng nó trong Power View. Bạn cũng có thể tạo một cấu trúc phân cấp mới từ đầu trong Power View.

Ưu điểm của việc có cấu trúc phân cấp trong mô hình dữ liệu là bạn có thể dùng cấu trúc phân cấp đó trong mỗi trang tính hoặc báo cáo Power View mà bạn xây dựng trên mô hình dữ liệu đó. Bạn chỉ có thể tạo cấu trúc phân cấp trong Mô hình Dữ liệu trong Excel bằng cách đi đến cửa sổ Power Pivot. Đọc thêm về việc tạo cấu trúc phân cấp trong Power Pivot.

Mô hình dữ liệu này đã có một cấu trúc phân cấp gọi là SDE, bao gồm các trường Thể thao > Môn > Sự kiện. Bạn có thể thêm một cấu trúc phân cấp vào báo cáo Power View chỉ với một thao tác bấm chuột.

Cấu trúc phân cấp Power View

Thêm một cấu trúc phân cấp hiện có vào phần ảo hóa Power View.

Nếu mô hình dữ liệu của bạn không có cấu trúc phân cấp, bạn cũng có thể tạo một cấu trúc phân cấp trong Power View. Việc chỉ thêm nhiều trường vào hộp Hàng hoặc Cột cho một ma trận tạo ra một cấu trúc phân cấp cho ma trận đó. Việc thêm nhiều trường vào hộp Trục của biểu đồ tạo ra một cấu trúc phân cấp cho biểu đồ đó. Với cấu trúc phân cấp này, bây giờ bạn có thể truy ngược lên và truy sâu xuống trong ma trận hoặc biểu đồ.

Bạn có thể đặt các trường theo bất kỳ thứ tự nào trong một cấu trúc phân cấp. Cấu trúc phân cấp này không cần phải là một cấu trúc phân cấp tự nhiên như Thể loại > Thể loại con > Sản phẩm. Nó có thể là Thể loại > Năm > Lục địa.

Cấu trúc phân cấp Power View

Tạo một cấu trúc phân cấp trong Power View

Mô hình dạng bảng SQL Server Analysis Services cũng có thể có các cấu trúc phân cấp mà bạn dùng trong trang tính hoặc báo cáo Power View.

Đầu Trang

Xem Thêm

Thêm tính năng truy sâu xuống vào biểu đồ hoặc ma trận Power View

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video của Power View và Power Pivot

Làm việc với ma trận trong Power View

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×