Phát nhạc qua nhiều trang chiếu trong chiếu hình của bạn

Phát nhạc qua nhiều trang chiếu trong chiếu hình của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm bài hát vào bản trình bày, rồi phát bài hát trên các trang chiếu dưới nền trình chiếu. Nếu bạn muốn sử dụng nhạc từ web, bạn phải tải xuống máy tính trước khi có thể sử dụng trong bản trình bày.

Để phát bài hát qua các trang chiếu

 1. Trên tab Chèn, hãy chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh trên PC của Tôi.

 2. Trong File Explorer, xác định vị trí tệp nhạc bạn muốn dùng rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, ở tab Phát lại, chọn Phát dưới Nền.

  Phát nhạc dưới nền

  Phát dưới Nền làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu, đồng thời, cũng làm cho âm thanh phát trên nhiều trang chiếu.

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm nhiều bài hát. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy bạn đang gặp sự cố đồng bộ hóa âm nhạc với chiếu hình, bạn có thể dùng một bên thứ ba âm thanh công cụ chỉnh sửa, chẳng hạn như Audacity®, để chuỗi bài hát vào cùng nhau vào một tệp để họ phát liên tục trong toàn bộ bản chiếu.

Khác liên quan đến trợ giúp bài viết này bao gồm:

Để phát bài hát trên trang chiếu trong PowerPoint 2010

 1. Trên tab Chèn, chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh từ Tệp.

 2. Trong file explorer, xác định vị trí tệp nhạc bạn muốn dùng, rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, trên tab Phát lại, bấm vào danh sách có tên Bắt đầu, rồi chọn Phát trên trang chiếu.

  Tùy chọn "Phát trên trang chiếu" cho tệp âm thanh trong PowerPoint 2010

  (Phát trên trang chiếu cũng làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu.)

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm nhiều bài hát. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy bạn đang gặp sự cố đồng bộ hóa âm nhạc với chiếu hình, bạn có thể dùng một bên thứ ba âm thanh công cụ chỉnh sửa, chẳng hạn như Audacity®, để chuỗi bài hát vào cùng nhau vào một tệp để họ phát liên tục trong toàn bộ bản chiếu.

Khác liên quan đến trợ giúp bài viết này bao gồm:

Trong PowerPoint Online, bạn không thể thêm âm thanh vào bản trình bày, nhưng bạn có thể phát âm thanh đã được thêm vào đó.

Nếu bạn muốn có thể thêm âm thanh vào trang chiếu trong PowerPoint Online, vui lòng đi tới hộp gợi ý của chúng tôi và bỏ phiếu cho nó.

Để phát bài hát qua các trang chiếu

Hãy xem Video: thêm âm thanh sẽ phát trong bản trình bày toàn bộ.

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Hãy xem Video: thêm nhiều bài hát vào bản trình bày.

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm nhiều bài hát. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy bạn đang gặp sự cố đồng bộ hóa âm nhạc với chiếu hình, bạn có thể dùng một bên thứ ba âm thanh công cụ chỉnh sửa, chẳng hạn như Audacity®, để chuỗi bài hát vào cùng nhau vào một tệp để họ phát liên tục trong toàn bộ bản chiếu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×