Phát hành sổ làm việc tới Excel Services

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Nếu bạn có quyền truy nhập vào Excel Services, vốn một máy chủ chạy Microsoft Office SharePoint Server 2007 có khả năng chạy Excel tính toán Dịch vụ, bạn có thể phát hành sổ làm việc với máy chủ đó cho người dùng khác có thể truy nhập tất cả, hoặc các phần của dữ liệu mà nó chứa trong một trình duyệt bằng sử dụng Microsoft Office Excel Web Access.

Khi bạn phát hành sổ làm việc tới Excel Services, toàn bộ sổ làm việc được phát hành trên máy chủ, nhưng bạn có thể xác định các phần của sổ làm việc (chẳng hạn như trang tính riêng lẻ, phạm vi đã đặt tên hoặc biểu đồ) mà bạn muốn Excel Services để hiển thị trong Microsoft Office Excel Web Access. Bằng cách hiển thị chỉ các phần của sổ làm việc và bằng cách dùng Office SharePoint Server 2007 quyền để giúp bảo vệ sổ làm việc từ truy nhập trái phép, bạn có thể giữ dữ liệu trong sổ làm việc mang tính bảo mật trong khi bật tính năng được ủy quyền người dùng để làm mới, tính toán lại, và tương tác có thể xem dữ liệu.

Bạn cũng có thể xác định các tham số. Tham số là duy nhất các ô có thể có các giá trị được xác định bởi người dùng Microsoft Office Excel Web Access . Bạn có thể dùng tham số để hiển thị các ô có thể thúc đẩy tính toán sổ làm việc, chẳng hạn như một phân tích what-if đang sử dụng giá trị mà người dùng nhập vào các ô được xác định làm tham số.

Quan trọng: Khả năng phát hành sổ làm việc Excel lên Excel Services có sẵn dùng trong Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 và Microsoft Office Excel 2007.

 1. Tạo một sổ làm việc mới và nhập dữ liệu mà bạn muốn cung cấp, hoặc mở một sổ làm việc hiện có mà bạn muốn phát hành đến Excel Services.

 2. Nếu bạn dự định xác định các tham số, đặt tên cho các ô mà bạn muốn sửa được.

  Lưu ý: Bạn có thể xác định tham số chỉ khi bạn đã có tên là duy nhất các ô có chứa các giá trị trên trang tính. Bạn không thể xác định các tham số cho các phạm vi đã đặt tên của nhiều ô.

  Để đặt tên cho ô, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên trang tính, hãy chọn ô mà bạn muốn có thể sửa trong trình duyệt và Microsoft Office Excel Web Access.

  2. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, hãy bấm Xác định tên.

   Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

  3. Trong hộp tên , nhập tên mà bạn muốn dùng cho tham số.

  4. Bấm OK.

 3. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào mũi tên bên cạnh phát hành, sau đó bấm Excel Services trong phần phân phối tài liệu để người khác.

  Lưu ý: Nếu tùy chọn Excel Services không sẵn dùng, phiên bản của Office Excel 2007 không hỗ trợ phát hành sổ làm việc tới Excel Services. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về chia sẻ sổ làm việc trong phần xem thêm.

 4. Trong hộp tên tệp , nhập đường dẫn đến máy chủ và chấp nhận tên gợi ý cho sổ làm việc, hoặc nhập tên mới nếu cần thiết.

  Nếu cần thiết, xác định vị trí đích. Trên một máy tính đang chạy Windows Vista, xác định vị trí hoặc nhập đường dẫn đến máy chủ trong thanh địa chỉ. Trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows XP, xác định vị trí máy chủ trong danh sách lưu trong , hoặc nhập đường dẫn đến máy chủ trước khi tên tệp. Ví dụ, nhập http://máy chủ/site/tên tệp

  Lưu ý: Excel có thể phát hành sổ làm việc với máy chủ chỉ trong định dạng tệp dựa trên XML Microsoft Office Excel 2007 (.xlsx) hoặc Office Excel 2007 định dạng tệp nhị phân (.xlsb).

 5. Bấm tùy chọn dịch vụ Excel.

 6. Trên tab hiện , hãy làm như sau:

  • Để hiển thị toàn bộ sổ làm việc trong Excel Services, hãy chọn Toàn bộ sổ làm việc trong hộp danh sách.

  • Để hiển thị chỉ các trang tính trong Excel Services, chọn trang tính trong hộp danh sách, sau đó xóa hộp kiểm cho các trang tính mà bạn không muốn hiển thị.

   Lưu ý: Theo mặc định, tất cả trang tính được chọn. Để nhanh chóng làm cho tất cả trang tính thể xem lại sau khi bạn xóa một số các hộp kiểm, bạn có thể chọn hộp kiểm Tất cả trang tính .

  • Để hiển thị chỉ các mục (chẳng hạn như phạm vi đã đặt tên, biểu đồ, bảng hoặc Pivottable) trong Excel Services, chọn mục trong sổ làm việc trong hộp danh sách, sau đó chọn các hộp kiểm của các mục mà bạn muốn hiển thị.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn các mục có cùng tên, chỉ một trong những mục này sẽ có sẵn trong Excel Services. Để hiện tất cả các mục trong Excel Services, bạn phải đổi tên mục, sao cho mỗi mục có tên duy nhất. Bạn có thể đổi tên bảng trên tab thiết kế , trong nhóm thuộc tính , đổi tên Pivottable trên tab tùy chọn , nhóm PivotTable , và đổi tên biểu đồ hoặc Pivotchart trên tab bố trí , trong nhóm thuộc tính . Mục trùng lặp, chẳng hạn như phạm vi đã đặt tên, có thể được đổi tên trên tab công thức trong nhóm Tên đã xác định .

 7. Để xác định các tham số, hãy bấm vào tab tham số .

  Lưu ý: Bạn có thể xác định tham số chỉ khi bạn đã có tên là duy nhất các ô có chứa các giá trị trên trang tính. Bạn không thể xác định các tham số cho phạm vi có chứa nhiều hơn một ô.

 8. Bấm Thêm, sau đó chọn hộp kiểm của tham số mà bạn muốn thêm.

 9. Bấm OK.

 10. Bấm Lưu.

 11. Để xác nhận rằng các khu vực thể xem sổ làm việc được hiển thị chính xác trong trình duyệt, hãy chọn hộp kiểm mở sổ làm việc này trong trình duyệt của tôi sau khi tôi lưu .

  Lưu ý: 

  • Toàn bộ sổ làm việc được luôn hiển thị khi bạn mở nó trong Excel, nơi bạn có thể thực hiện thay đổi nội dung khi cần thiết. Khi bạn cập nhật nội dung và lưu sổ làm việc, những thay đổi tự động được phản ánh trên máy chủ.

  • Bằng cách dùng Microsoft Office Excel Web Access trong trình duyệt của họ, những người dùng khác có thể xem và phân tích dữ liệu trang tính được hiển thị. Họ có thể tương tác với nó bằng cách sử dụng một số chức năng của Excel, chẳng hạn như sắp xếp và lọc dữ liệu, hoặc bằng cách sử dụng tính năng truy sâu xuống PivotTable. Nếu bạn đặt tham số đã đặt tên ô trong sổ làm việc, những người dùng cũng có thể sửa các ô và xác định giá trị.

  • Khi sổ làm việc được phát hành trong Excel Services, bạn có thể dùng chức năng Office SharePoint Server 2007 để quản lý và cấu hình Excel Services hoặc đặt quyền để giúp ngăn chặn truy nhập trái phép vào sổ làm việc. Để biết thêm thông tin, hãy xem Office SharePoint Server 2007 trợ giúp.

  • Nếu Microsoft Office Excel Web Access người dùng không có quyền để mở sổ làm việc trong Excel, họ có thể tạo sổ làm việc ngắn gọn về các giá trị mà họ có thể nhìn thấy trong Microsoft Office Excel Web Access. Để biết thêm thông tin về cách tạo sổ làm việc ảnh tức thời, hãy xem Microsoft Office Excel Web Access trợ giúp.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×