Phát hành phiên bản cập nhật một mẫu biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu mà bạn đã thay đổi, InfoPath có thể cập nhật mẫu biểu mẫu (.xsn tệp) và bất kỳ biểu mẫu hiện có (.xml tệp) được dựa trên mẫu biểu mẫu đó. Theo mặc định, InfoPath sẽ tự động thay thế phiên bản cũ hơn của mẫu biểu mẫu với phiên bản mới nhất. Bạn có thể chọn mà bạn muốn phương pháp Cập Nhật cho biểu mẫu người dùng hiện có.

Trong bài viết này

Giúp ngăn ngừa mất dữ liệu trong biểu mẫu người dùng hiện có

Phát hành mẫu biểu mẫu Cập Nhật

Cho phép người dùng chọn có để cập nhật của mẫu biểu mẫu

Giúp ngăn ngừa mất dữ liệu trong biểu mẫu người dùng hiện có

Nếu bạn cần cập nhật mẫu biểu mẫu hiện có, bạn có thể thay đổi nó, phát hành lại nó và phân phối lại nó để người dùng. Tuy nhiên, một số kiểu thay đổi có thể ngăn không cho bạn truy nhập dữ liệu trong các biểu mẫu đã hoàn thành được dựa trên mẫu biểu mẫu gốc.

Nếu bạn thực hiện thay đổi cho một mẫu biểu mẫu có thể dẫn đến việc mất dữ liệu hoặc lỗi trong biểu mẫu đã được điền sẵn, một thông báo sẽ xuất hiện. Bạn sẽ thường thấy thông báo khi bạn thêm mới, các trường bắt buộc cho một mẫu biểu mẫu, hoặc khi bạn đổi tên hoặc loại bỏ trường hoặc nhóm từ mẫu biểu mẫu.

Thông báo lỗi cảnh báo người thiết kế biểu mẫu về khả năng mất dữ liệu tiềm tàng

Khi bạn nhận được thông báo này, nếu bạn bấm và tiếp tục thay đổi của bạn, nó sẽ không thể truy nhập dữ liệu trong biểu mẫu hiện có, sau khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu Cập Nhật. Trong một số kịch bản, điều này có thể chấp nhận được. Bạn sẽ phải quyết định gì hoạt động cho tình huống của bạn.

Để giúp đảm bảo rằng bạn có thể truy nhập dữ liệu mà bạn đã thu thập được từ những người dùng, hãy làm theo các hướng dẫn này khi bạn thực hiện thay đổi mẫu biểu mẫu gốc của bạn:

 • Không đổi tên trường hiện có và nhóm trong nguồn dữ liệu.

 • Không di chuyển trường hiện có và nhóm xung quanh trong nguồn dữ liệu.

 • Không xóa trường hiện có và nhóm từ nguồn dữ liệu. Bạn có thể xóa điều khiển từ mẫu biểu mẫu mà không gây ra sự cố bất kỳ, miễn là bạn rời khỏi trường tương ứng của điều khiển hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu Cập Nhật

Giả sử bạn lập kế hoạch để thực hiện thay đổi vào một mẫu biểu mẫu có sẵn dùng trong toàn bộ công ty của bạn. Nếu những thay đổi này bao gồm thay đổi nguồn dữ liệu bên dưới của mẫu biểu mẫu, bạn cần một cách hiệu quả Cập Nhật phiên bản phát hành trước đó của mẫu biểu mẫu để giúp đảm bảo rằng tất cả người dùng đang sử dụng phiên bản Cập Nhật. Bạn cũng có thể xác định những gì bạn muốn xảy ra với biểu mẫu hiện có được dựa trên mẫu biểu mẫu gốc.

 1. Mở mẫu biểu mẫu mà bạn muốn Cập Nhật.

 2. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết cho mẫu biểu mẫu.

 3. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

 4. Trong danh sách thể loại , hãy bấm lập phiên bản.

  Tại thời điểm này, bạn phải xác định những gì bạn muốn xảy ra với biểu mẫu hiện có (.xml tệp) được điền bằng cách sử dụng mẫu biểu mẫu gốc.

 5. Trong danh sách trên phiên bản nâng cấp , bên dưới biểu mẫu mẫu Phiên bản, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tự động chuyển đổi chưa được cập nhật phiên bản của biểu mẫu thành phiên bản Cập Nhật, hãy bấm tự động nâng cấp biểu mẫu hiện có. Khi chọn tùy chọn này, InfoPath sẽ nhắc người dùng Cập Nhật biểu mẫu hiện có. Thay vào đó, Cập Nhật xảy ra tự động lần sau khi họ mở biểu mẫu hiện có hay mới.

  • Để viết mã tùy chỉnh xử lý quy trình Cập Nhật cho người dùng, bấm sự kiện tùy chỉnh sử dụng, sau đó bấm vào nút sửa . Bạn có thể dùng sự kiện OnVersionUpgrade , xảy ra khi số phiên bản của một biểu mẫu InfoPath đang mở cũ hơn số phiên bản nào đó được dựa trên mẫu biểu mẫu. Để biết thêm thông tin về sự kiện OnVersionUpgrade , tham khảo tài liệu nhà phát triển InfoPath.

  • Để ngăn không cho các biểu mẫu được Cập Nhật, hãy bấm không nhập gì cả (biểu mẫu hiện có thể không hoạt động đúng cách). Khi chọn tùy chọn này, người dùng có thể điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu Cập Nhật, nhưng họ sẽ không thể mở biểu mẫu hiện có. Nếu họ có thể mở biểu mẫu hiện có, chúng sẽ không thể sửa bất kỳ trường mới được thêm vào.

 6. Trên menu tệp , bấm phát hành, và sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn phát hành.

  Khi người dùng mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, họ sẽ tự động nhận được phiên bản mới của mẫu biểu mẫu. Nếu họ cố mở biểu mẫu đã được tạo bằng cách sử dụng phiên bản trước của mẫu biểu mẫu, những thay đổi mà bạn đã xác định trong bước 5 có hiệu lực.

Đầu trang

Cho phép người dùng chọn có để cập nhật của mẫu biểu mẫu

Khi bạn phát hành phiên bản cập nhật một mẫu biểu mẫu, InfoPath sẽ thay thế bản sao của mẫu biểu mẫu được lưu trữ trên máy tính của người dùng với phiên bản mới nhất. Điều này xảy ra tự động khi người dùng mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu Cập Nhật. Trong hầu hết các trường hợp, đây là những gì bạn muốn xảy ra. Tuy nhiên, cũng có thể hiển thị một hộp thoại nhắc người dùng Cập Nhật mẫu biểu mẫu khi phiên bản mới trở nên sẵn dùng.

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

 2. Trong danh sách thể loại , hãy bấm lập phiên bản.

 3. Bên dưới biểu mẫu mẫu Phiên bản, chọn hộp kiểm cho phép người dùng biểu mẫu để chọn nâng cấp lên phiên bản mới của mẫu biểu mẫu , sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Theo mặc định, dữ liệu cho giá trị sổ đăng ký EnableAutoUpdatePrompt0 (tắt). Người dùng sẽ được nhắc để nâng cấp biểu mẫu của họ chỉ khi người quản trị hệ thống đã thay đổi dữ liệu cho giá trị EnableAutoUpdatePrompt từ 0 (tắt) 1 (bật).

 4. Trên menu tệp , bấm phát hành, và sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn phát hành.

Lần sau khi người dùng sẽ mở ra một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, InfoPath sẽ hiển thị một hộp thoại nhắc người dùng để thay thế của họ bản sao của mẫu biểu mẫu hiện có trong phiên bản mới. Người dùng đó có thể quyết định nên làm như vậy. Nếu hộp thoại không xuất hiện, sau đó dữ liệu cho giá trị EnableAutoUpdatePrompt có thể là 0 (tắt) thay vì 1 (bật).

Lưu ý: Trước khi họ thực sự mở biểu mẫu, người dùng có thể việc lấy phiên bản mới nhất của mẫu biểu mẫu cụ thể (.xsn tệp) bằng cách bấm vào nối kết nhận Cập Nhật của biểu mẫu này hoặc Nhận Cập Nhật của biểu mẫu trong thể loại này trong hộp thoại Tô xuất một biểu mẫu . Ngay cả khi người dùng đã có phiên bản mới nhất của mẫu biểu mẫu trên máy tính của họ, các nối kết duy trì hoạt động. Trong trường hợp này, khi người dùng bấm vào một trong các nối kết Cập Nhật, InfoPath chỉ cần lưu mẫu biểu mẫu mới nhất trên máy tính của người dùng lại.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×