Phát hành mẫu biểu mẫu vào máy chủ chạy Microsoft Windows SharePoint Services

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu của bạn lên một mới thư viện tài liệu hoặc phát hành dưới dạng một kiểu nội dung trang mới cho một máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services 3.0.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Phát hành mẫu biểu mẫu lên thư viện tài liệu mới

Phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một kiểu nội dung trang mới

Tổng quan

Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu lên thư viện tài liệu, mỗi biểu mẫu đã được tạo trong thư viện tài liệu đó sẽ được dựa trên mẫu biểu mẫu đó. Phát hành mẫu biểu mẫu đến thư viện tài liệu cho phép bạn nhanh chóng triển khai một biểu mẫu một lần-sử dụng, chẳng hạn như bản khảo sát thân mật để thu thập nhà hàng tùy chọn cho một bữa trưa nhóm.

Nếu bạn phát hành mẫu biểu mẫu với một máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services 3.0, bạn cũng có thể làm như sau:

Phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang     Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang, bạn cho phép người dùng gán nhiều mẫu biểu mẫu cho một thư viện tài liệu riêng lẻ hoặc gán mẫu biểu mẫu cho nhiều thư viện trên một tuyển tập trang. Một tuyển tập trang là một tập hợp các trang Web trên một máy chủ ảo có cùng một chủ sở hữu và chia sẻ các thiết đặt quản trị. Mỗi tuyển tập site có chứa một trang Web mức cao nhất và có thể chứa một hoặc nhiều trang con. Có thể có nhiều tuyển tập trang trên mỗi máy chủ ảo. Sử dụng một kiểu nội dung trang khi bạn muốn sử dụng rộng rãi lại thông tin hoặc bật tập hợp dữ liệu từ nhiều biểu mẫu trong một địa điểm duy nhất.

Cho phép người dùng sửa trường bằng cách sử dụng dạng xem biểu dữ liệu    Bạn có thể cho phép người dùng của bạn để thêm hoặc sửa dữ liệu cho một trường bằng cách sử dụng dạng xem biểu dữ liệu hoặc bằng cách sửa các thuộc tính cho một biểu mẫu trong thư viện tài liệu. Điều này cho phép người dùng để thêm hoặc cập nhật dữ liệu cho một hoặc nhiều biểu mẫu mà không cần thực sự mở các biểu mẫu.

Lưu ý: Dạng xem biểu dữ liệu được bật trong trình duyệt Web chỉ dành cho người dùng có Microsoft Office Access 2007 cài đặt.

Lưu ý: Hỗ trợ cho thư viện và kiểu nội dung trang khác nhau, tùy thuộc vào việc máy chủ đang chạy Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 hoặc Windows SharePoint Services 3.0. Do đó, bạn nên hỏi người quản trị máy chủ nếu bạn không phải là đảm bảo rằng phiên bản Windows SharePoint Services đang chạy trên máy chủ.

Nếu bạn phát hành một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, sử dụng bộ kiểm tra thiết kế để xác định bất kỳ vấn đề tương thích trong mẫu biểu mẫu của bạn trước khi bạn phát hành lên thư viện tài liệu mới. Bộ kiểm tra thiết kế đảm bảo rằng của mẫu biểu mẫu sẽ hoạt động trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services. Nếu bộ kiểm tra thiết kế xác định xem bất kỳ lỗi nào trong mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần khắc phục trước khi bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu của bạn lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services.

Khi bạn đã sẵn sàng để phát hành mẫu biểu mẫu của bạn vào thư viện tài liệu mới, bạn sử dụng trình hướng dẫn phát hành để tạo thư viện tài liệu để chỉnh sửa mẫu biểu mẫu để sử dụng trong thư viện tài liệu mới, sau đó lưu mẫu biểu mẫu trên máy chủ là templat mặc định e cho thư viện tài liệu đó. Để phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang, bạn có thể dùng trình hướng dẫn phát hành để sửa đổi mẫu biểu mẫu để sử dụng làm một kiểu nội dung trang và sau đó lưu mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang.

Phát hành mẫu biểu mẫu là không giống như lưu một mẫu biểu mẫu. Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu, trình hướng dẫn phát hành thêm vị trí phát hành và xử lý các hướng dẫn vào mẫu biểu mẫu để người dùng có thể mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. Khi bạn lưu một mẫu biểu mẫu, bạn đang lưu một bản sao của mẫu biểu mẫu, giống như khi bạn lưu tệp vào máy tính của bạn. Bạn nên luôn dùng trình hướng dẫn phát hành khi bạn muốn mẫu biểu mẫu của bạn sẵn dùng cho những người dùng để điền.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn lên máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services 3.0, xác nhận thao tác sau với người quản trị máy chủ của bạn:

 • Bạn có quyền cần thiết để tạo một thư viện tài liệu mới hoặc để phát hành một kiểu nội dung trang mới trên máy chủ.

 • Người dùng của bạn có quyền cần thiết để sử dụng thư viện tài liệu trên máy chủ.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu lên thư viện tài liệu mới

 1. Nếu bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, chạy bộ kiểm tra thiết kế và khắc phục bất kỳ vấn đề tương thích nó nhận dạng.

  Cách thực hiện?

  1. Trên menu công cụ , bấm Kiểm tra thiết kế.

  2. Khắc phục bất kỳ lỗi nào được liệt kê trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , sau đó bấm làm mới để xác định xem lỗi vẫn còn tồn tại.

 2. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 3. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của trang SharePoint, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm Thư viện tài liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 6. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm tạo thư viện tài liệu mới, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên và mô tả cho thư viện tài liệu mới, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Chọn các trường trong mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng cột trong dạng xem mặc định của thư viện tài liệu.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm vào Thêm.

  2. Chọn trường mà bạn muốn thêm dưới dạng một cột trong thư viện tài liệu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nhập tên cho cột trong hộp tên cột .

   • Chọn cột site trong danh sách nhóm cột Site , chọn tên trong danh sách tên cột , và sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Nếu bạn đã chọn một trường lặp để hiển thị dữ liệu trong thư viện tài liệu, bạn có thể xác định cách bạn muốn hiển thị các trường trong thư viện tài liệu bằng cách bấm vào một giá trị trong danh sách hàm . Bạn có thể chọn có hiển thị giá trị đầu tiên trong trường, giá trị cuối cùng trong trường, hoặc một số lượng tất cả các lần xuất hiện của trường, hoặc có sáp nhập tất cả các giá trị.

  3. Bấm vào OK.

  Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách hiển thị dữ liệu trong cột trong thư viện tài liệu trong phần xem thêm .

 9. Bấm Tiếp.

 10. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

  Nếu mẫu biểu mẫu được phát hành, bạn nhận được một xác nhận trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn.

 11. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để mở thư viện tài liệu và kiểm tra quy trình điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này, hãy chọn hộp kiểm mở thư viện tài liệu này , sau đó bấm đóng. Thư viện tài liệu sẽ mở trong trình duyệt Web. Khi bạn bấm mới trên thanh công cụ danh sách, biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này sẽ mở trong InfoPath.

   Mẹo: Nếu bạn muốn cho phép người dùng của bạn biết rằng mẫu biểu mẫu sẵn dùng để điền, gửi thông điệp email với một nối kết đến thư viện tài liệu mà bạn đã phát hành mẫu biểu mẫu.

  2. Để gửi thông điệp email với biểu mẫu và mẫu biểu mẫu người dùng của bạn, hãy chọn hộp kiểm gửi biểu mẫu vào email người nhận , sau đó bấm đóng.

   Thông điệp email với biểu mẫu trong nội dung thư sẽ mở ra cho bạn để điền và gửi đến người dùng của bạn. Nếu người dùng của bạn có Microsoft Office Outlook 2007, họ có thể điền vào biểu mẫu khi họ mở thông điệp email. Người dùng với các phiên bản trước của Outlook hoặc ứng dụng email khác sẽ nhận được một thông điệp email với biểu mẫu và mẫu biểu mẫu được đính kèm. Người dùng có thể mở phần đính kèm mẫu biểu mẫu để cài đặt mẫu biểu mẫu trên máy tính của họ. Sau đó người dùng có thể mở phần đính kèm biểu mẫu và điền vào biểu mẫu trong InfoPath.

   Mẹo: Trong hộp giới thiệu trong thông điệp email, hãy nhập một lời nhắc để người dùng của bạn để mở chỉ phần đính kèm vào thông điệp email từ người gửi tin cậy.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một kiểu nội dung trang mới

 1. Nếu bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, hãy chạy bộ kiểm tra thiết kế và khắc phục bất kỳ vấn đề tương thích nó nhận dạng.

  Cách thực hiện?

  1. Trên menu công cụ , bấm Kiểm tra thiết kế.

  2. Khắc phục bất kỳ lỗi nào được liệt kê trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , sau đó bấm làm mới để xác định xem lỗi vẫn còn tồn tại.

 2. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 3. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập vị trí của trang SharePoint nơi bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm Kiểu nội dung trang (nâng cao), sau đó bấm tiếp theo.

 6. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm tạo một kiểu nội dung mới. Trong danh sách cơ sở nội dung nhập trên , bấm vào biểu mẫu và sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên và mô tả cho kiểu nội dung mới này, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp xác định vị trí và tên tệp cho mẫu biểu mẫu , nhập vị trí của trang SharePoint, sau đó bấm duyệt.

 9. Duyệt đến vị trí trên máy chủ mà bạn muốn phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang. Trong hộp tên tệp , nhập tên của mẫu biểu mẫu, sau đó bấm lưu.

 10. Bấm Tiếp.

 11. Chọn các trường trong mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng cột trong dạng xem mặc định của thư viện tài liệu.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm vào Thêm.

  2. Chọn trường mà bạn muốn thêm dưới dạng một cột trong thư viện tài liệu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nhập tên cho cột trong hộp tên cột .

   • Chọn cột site trong danh sách nhóm cột Site , chọn tên trong danh sách tên cột , và sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Nếu bạn đã chọn một trường lặp để hiển thị dữ liệu trong thư viện tài liệu, bạn có thể xác định cách bạn muốn hiển thị các trường trong thư viện tài liệu bằng cách bấm vào một giá trị trong danh sách hàm . Bạn có thể chọn có hiển thị giá trị đầu tiên trong trường, giá trị cuối cùng trong trường, hoặc một số lượng tất cả các lần xuất hiện của trường, hoặc có sáp nhập tất cả các giá trị.

  3. Bấm vào OK.

  Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách hiển thị dữ liệu trong cột trong thư viện tài liệu trong phần xem thêm .

 12. Bấm Tiếp.

 13. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, xác nhận rằng thông tin hiển thị là chính xác, sau đó bấm phát hành.

 14. Xác nhận rằng của mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trên SharePoint site.

  Cách thực hiện?

  1. Mở SharePoint site trong trình duyệt Web.

  2. Trên menu Hành động trang ở góc trên bên phải của trang, bấm Thiết đặt trang.

  3. Trong Thiết đặt trang, dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

   Mẫu biểu mẫu của bạn sẽ được liệt kê trong phần Kiểu nội dung InfoPath trong Bộ sưu tập kiểu nội dung Site.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×