Phát hành lên dịch vụ Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để làm cơ sở dữ liệu web sẵn dùng trong một trình duyệt web, bạn phải phát hành cơ sở dữ liệu lên Access Services – một cấu phần của SharePoint Server.

Nếu bạn có tài khoản người dùng trên một máy chủ SharePoint, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu web được phát hành đến máy chủ đó. Bạn có thể xem lại và sửa dữ liệu trong một trình duyệt web, nhưng để thay đổi thiết kế, bạn phải mở cơ sở dữ liệu web trong Access. Sau khi bạn thực hiện thay đổi thiết kế, bạn có thể đồng bộ các thay đổi đối với máy chủ để đặt chúng sẵn dùng trong một trình duyệt web.

Trong bài viết này

Phát hành cơ sở dữ liệu web

Thay đổi thiết kế cơ sở dữ liệu web đã phát hành

Phát hành cơ sở dữ liệu web

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đầu Trang

Thay đổi thiết kế cơ sở dữ liệu web đã phát hành

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×