Phát hành hoặc ngừng phát hành phiên bản của một tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phát hành phiên bản chính của một tệp

Khi bạn đã sẵn sàng cho phiên bản phụ của tệp để xem được những người khác, hãy phát hành nó. Phiên bản chính của một tệp sẽ hiển thị dưới dạng một số nguyên, chẳng hạn như 1.0.

 1. Dẫn hướng đến thư viện nơi có tệp của bạn.

 2. Chọn mục hoặc tệp mà bạn muốn phát hành phiên bản chính và thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm vào dấu chấm lửng (), bấm Thêm, sau đó bấm phát hành.

  Bấm Publsh để phát hành phiên bản phụ

  Bấm vào dấu chấm lửng (), bấm vào dấu chấm lửng một lần nữa (), bấm nâng cao, và sau đó bấm phát hành phiên bản chính.

  Bấm vào phát hành phiên bản chính

  Bấm vào dấu chấm lửng (), bấm vào dấu chấm lửng một lần nữa (), sau đó bấm phát hành phiên bản chính.

  Bấm vào phát hành phiên bản chính

  Di chuột qua tiêu đề của tài liệu bằng chuột, hãy bấm vào mũi tên thả xuống và bấm phát hành phiên bản chính.

  Hộp thả xuống Tài liệu trong thư viện SharePoint. "Phát hành phiên bản chính" được tô sáng.

  Hộp thoại Phát hành phiên bản chính mở ra.

 3. Nhập chú thích trong trường chú thích và sau đó bấm OK.

  Điền một chú thích và bấm OK

  Hộp thoại Phát hành Phiên bản Chính

  Lưu ý: Chú thích được tùy chọn và để tìm phiên bản trước đây dễ dàng hơn.

Ngừng phát hành phiên bản của một tệp

Nếu bạn có quyền cần thiết, bạn có thể ngừng phát hành phiên bản thư viện tài liệu. Nếu tính năng lập phiên bản chính và phụ được bật trong thư viện của bạn, phiên bản bố trở thành một phiên bản phụ và, tùy thuộc vào thiết đặt trong thư viện của bạn, có thể không còn có thể xem được bởi những người có quyền để xem phiên bản chính chỉ trong thư viện.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện nơi mục hoặc tệp của bạn.

 2. Chọn tài liệu mà bạn muốn ngừng phát hành và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm vào dấu chấm lửng (), bấm Thêm, sau đó bấm ngừng phát hành.

  Bấm ngừng phát hành

  Bấm vào dấu chấm lửng (), bấm vào dấu chấm lửng một lần nữa (), bấm nâng cao, sau đó bấm ngừng phát hành phiên bản này.

  Bấm ngừng phát hành phiên bản này

  Bấm vào dấu chấm lửng (), bấm vào dấu chấm lửng một lần nữa (), sau đó bấm ngừng phát hành phiên bản này.

  Bấm ngừng phát hành phiên bản này

  Di chuột qua tiêu đề của tài liệu bằng chuột, hãy bấm vào mũi tên thả xuống và bấm ngừng phát hành phiên bản này.

  bấm ngừng phát hành phiên bản này

 3. Khi bạn được nhắc để xác nhận rằng bạn muốn ngừng phát hành phiên bản, hãy bấm OK.

Lưu ý: Bài viết này giả định rằng phiên bản chính và phụ được bật cho thư viện của bạn. Nếu bạn có quyền làm như vậy, bạn có thể quản lý thiết đặt phiên bản cho một thư viện từ Thiết đặt thư viện. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×