Phát hành Hiển thị trang chiếu PowerPoint của bạn dưới dạng video lên YouTube

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn phát hành của bạn hiển thị trang chiếu PowerPoint lên Web, những người khác có thể dễ dàng xem và chia sẻ nó. Đây là một cách tuyệt vời để phân phối thông tin và theo dõi những người đang xem bản trình bày của bạn. Phát hành video chiếu hình của bạn lên YouTube là một cách dễ nhất để lưu trữ nó trực tuyến miễn phí.

  1. Trong PowerPoint, tạo một tệp video (tệp .mp4 hoặc .wmv) từ trình chiếu, như được mô tả trong chuyển bản trình bày thành video.

  2. Truy nhập trực tuyến YouTube và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.

  3. Trong YouTube, hãy bấm tải lên và sau đó chọn tệp bạn muốn tải lên. Nhập tiêu đề, mô tả và bất kỳ thẻ nào bạn muốn thêm vào phim.

  4. Nhiều thiết đặt bổ sung sẵn dùng cho phim của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn một thể loại và chọn xem bạn muốn phim là công cộng hoặc riêng tư. Khi bạn đang thực hiện với thiết đặt, bấm phát hành.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×