Phát hành dòng công việc phê duyệt không tự động khởi động trong SharePoint Online hoặc trong SharePoint Server tại cơ sở

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Dòng công việc phê duyệt phát hành sử dụng nền tảng Microsoft SharePoint 2010 dòng công việc không bắt đầu tự động trong SharePoint Online hoặc trong một cài đặt tại cơ sở của máy chủ SharePoint. Trên trang trạng thái dòng công việc, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Dòng công việc không thể cập nhật mục, có thể vì một hoặc nhiều cột cho mục yêu cầu một loại thông tin khác nhau.

Đã xảy ra lỗi trong trang phê duyệt.

Để cài đặt tại chỗ của SharePoint Server Nhật ký hợp nhất ghi nhật ký hệ thống (ULS) chứa thông tin sau đây:

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. 
at Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWinOEWSSService.GetWebForWorkflow
(SPWorkflow wf, SPWorkflowUserContext runAsUser) 
at Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWinOEWSSService.get_Web() 
at Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWinOEWSSService.GetWebForListItemService() 
at Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWinOEWSSService.UpdateModerationStatus
(Guid id, Guid listId, SPItemKey itemKey, 
SPModerationStatusType newModerationStatus, String comments) 
at Microsoft.Office.Workflow.Actions.SetTaskProcessItemModerationStatus.DoUpdae
(ActivityExecutionContext context) 
at Microsoft.SharePoint.WorkflowActions.WaitForDocumentUnlockActivity.Execute
(ActivityExecutionContext executionContext) 
at Microsoft.Office.Workflow.Actions.SetTaskProcessItemModerationStatus.Execute
(ActivityExecutionContext context) 
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute
(T activity, ActivityExecutionContext executionContext) 
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run
(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime) 
at System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, sử dụng SharePoint Designer 2013 để phát hành dòng công việc có thể dùng lại hoàn toàn tính từ gốc của tuyển tập trang. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Sử dụng SharePoint Designer 2013 để đăng nhập vào site bị ảnh hưởng.

  2. Trên menu Đối tượng trang , hãy bấm dòng công việc.

  3. Trong danh sách dòng công việc, hãy bấm dòng công việc bị ảnh hưởng.

  4. Trên tab Thiết đặt dòng công việc trên ruy-băng, bấm phát hành.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này có thể xảy ra nếu tài khoản người dùng mà đã tạo tuyển tập trang hoặc mà đầu tính năng dòng công việc phê duyệt phát hành đã được loại bỏ khỏi tuyển tập trang.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi tới cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×