PerformancePoint Server 2007 cuối lộ trình hỗ trợ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Máy chủ Office 2007 và các ứng dụng đã đạt đến của họ kết thúc của bộ phận hỗ trợ, bao gồm cả máy chủ và các ứng dụng mà bạn có thể dùng như một phần của giải pháp thông minh (BI) kinh doanh của bạn.

Ứng dụng Microsoft BI

Hỗ trợ ngày kết thúc

ProClarity Analytics Server 6.3 Service Pack 3

ProClarity Desktop Professional 6.3

ProClarity SharePoint Viewer 6.3

11/07/2017

SharePoint Server 2007 Service Pack 3

10/10/2017

PerformancePoint Server 2007 Service Pack 3

9/01/2018

Để biết thêm thông tin về máy chủ Office 2007 sắp ngừng hoạt động, xem mục Lên kế hoạch nâng cấp máy chủ Office 2007.

Thao tác cuối của bộ phận hỗ trợ bình?

Sản phẩm Microsoft, chẳng hạn như PerformancePoint Server 2007 SP3, phần mềm ProClarity, và SharePoint Server 2007 SP3 có một vòng đời hỗ trợ trong đó Microsoft cung cấp các tính năng mới, sửa lỗi và các bản Cập Nhật bảo mật. Chu kỳ cho một sản phẩm thường kéo dài cho 10 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên của sản phẩm, và phần cuối của vòng đời đó được gọi là sản phẩm cuối của bộ phận hỗ trợ. Khi ProClarity, PerformancePoint Server và SharePoint Server 2007 đã đạt đến của họ kết thúc của bộ phận hỗ trợ, Microsoft sẽ không còn cung cấp:

 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các vấn đề có thể xảy ra

 • Sửa lỗi cho các sự cố được phát hiện và có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng sử dụng của các máy chủ

 • Sửa lỗi bảo mật cho các lỗ hổng được phát hiện và có thể khiến cho nhiều máy chủ hoặc ứng dụng dễ bị tấn công vi phạm bảo mật

 • Các bản cập nhật theo múi giờ

Việc cài đặt ProClarity, SharePoint Server 2007 SP3 và PerformancePoint Server 2007 SP3 sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi bộ phận hỗ trợ đã kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên nên rằng bạn di chuyển từ các ứng dụng càng sớm càng tốt.

Các tùy chọn của tôi là gì?

Mặc dù các ứng dụng BI này sắp đến giai đoạn kết thúc hỗ trợ nhưng đây lại là thời điểm tuyệt vời để khám phá các tùy chọn của bạn và chuẩn bị một gói nâng cấp. Đã có rất nhiều thay đổi đối với ứng dụng Microsoft BI từ 2007, bạn có một vài tùy chọn để xem xét, như đã tóm tắt trong bảng sau đây:

Nếu bạn đang sử dụng mục này...

Khám phá các tùy chọn này...

Và ghi nhớ điều này...

Chức năng Giám sát & Phân tích PerformancePoint Server 2007 bao gồm:

 • Máy chủ Giám sát PerformancePoint

 • Trình thiết kế Bảng điều khiển PerformancePoint

 • Trình xem Bảng điều khiển dành cho Dịch vụ SharePoint (được sử dụng để kết xuất các bảng điều khiển PerformancePoint, phiếu ghi điểm và báo cáo)

Excel với Excel Online (trên đám mây hoặc tại chỗ). Để biết tổng quan, xem mục Chức năng BI trong Excel và Office 365

Power BI (trên đám mây hoặc tại chỗ). Để biết tổng quan, xem mục Power BI là gì?

Dịch vụ Báo cáo SQL Server (tại chỗ). Để biết tổng quan, xem mục Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS): Tạo, triển khai và quản lý các báo cáo di động và được phân trang

Dịch vụ PerformancePoint (tại chỗ). Để biết tổng quan, xem mục Có gì mới về Dịch vụ PerformancePoint (SharePoint Server 2010)

Excel và Excel Online sẵn có dưới dạng giải pháp trực tuyến (trên nền điện toán đám mây) hoặc giải pháp tại chỗ. Có thể đáp ứng nhiều nhu cầu báo cáo và bảng điều khiển với các chức năng của Excel với Excel Online.

Power BI sẵn có dưới dạng giải pháp trực tuyến hoặc giải pháp tại chỗ. Power BI không được tích hợp trong Office 365 nhưng bạn có thể bắt đầu sử dụng Power BI miễn phí, rồi sau đó, tùy thuộc vào mức sử dụng dữ liệu và nhu cầu doanh nghiệp của bạn, hãy nâng cấp lên Power BI Pro.

Dịch vụ Báo cáo và Dịch vụ PerformancePoint đều là các giải pháp tại chỗ.

Dịch vụ PerformancePoint khả dụng trong SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 và SharePoint Server 2016.

Một số tính năng và loại báo cáo đã có sẵn trong PerformancePoint Server 2007 sẽ không khả dụng trong Excel, Power BI, Dịch vụ Báo cáo hoặc Dịch vụ PerformancePoint. Bạn sẽ muốn xem lại các tính năng sẵn có để xác định giải pháp tốt nhất cho các nhu cầu doanh nghiệp của mình.

Phần mềm ProClarity, bao gồm:

 • ProClarity Desktop Professional

 • Máy chủ Phân tích ProClarity

 • ProClarity SharePoint Viewer

Làm việc với một đối tác của Microsoft để xác định giải pháp phù hợp nhất với các nhu cầu của bạn. Truy nhập Trung tâm Đối tác của Microsoft

Bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng Excel với Excel Online, Power BI, Dịch vụ Báo cáo SQL Server hoặc Dịch vụ PerformancePoint.

Một số, nhưng không phải tất cả các tính năng và chức năng đã có sẵn trong phần mềm ProClarity đều khả dụng trong các gói đăng ký Microsoft, bao gồm Excel, Power BI, Dịch vụ Báo cáo và Dịch vụ PerformancePoint.

SharePoint Server 2007 KPI (cũng còn được gọi là MOSS KPI)

Excel với Excel Services (Excel Services giờ đây được gọi là Excel Online). Để biết tổng quan, xem mục nghiệp vụ thông minh trong Excel và Excel Services (SharePoint Server 2013)

Các MOSS KPI đã được tạo bằng SharePoint Server 2007 có thể được sử dụng trong SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 và SharePoint Server 2016; tuy nhiên, các MOSS KPI mới thì không thể tạo được.

Excel 2007

Excel với Excel Online (trên đám mây hoặc tại chỗ). Để biết tổng quan, xem mục Chức năng BI trong Excel và Office 365

Power BI (trên đám mây hoặc tại chỗ). Để biết tổng quan, xem mục Power BI là gì?

Cả Excel với Excel Online lẫn Power BI đều cung cấp các giải pháp trên nền điện toán đám mây của tổ chức bạn cũng như giải pháp tại chỗ, cùng với sự hỗ trợ cho hàng loạt nguồn dữ liệu của bạn.

Nếu tôi cần trợ giúp trong việc chọn giải pháp thì sao?

Với rất nhiều lựa chọn BI sẵn có, bạn có thể bị choáng ngợp khi xác định tùy chọn phù hợp nhất. Chúng tôi có hướng dẫn trực tuyến dành cho bạn. Xem mục Chọn công cụ Nghiệp vụ Thông minh (BI) của Microsoft dùng cho phân tích và báo cáo.

Điều gì xảy ra nếu tôi không nâng cấp ngay bây giờ?

Bạn có thể chọn không nâng cấp tại thời điểm này. Máy chủ và các ứng dụng hiện có của bạn sẽ tiếp tục chạy. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được thêm bất kỳ bản cập nhật nào – bao gồm các bản cập nhật bảo mật – sau khi đã kết thúc hỗ trợ. Và nếu xảy ra sự cố gì với các ứng dụng máy chủ của bạn, bạn sẽ không thể nhận trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft.

Làm thế nào để tôi lên kế hoạch nâng cấp của mình?

Sau khi bạn đã khám phá các tùy chọn nâng cấp của mình, bước tiếp theo của bạn là chuẩn bị một gói nâng cấp. Các mục sau đây bao gồm các thông tin và liên kết đến những tài nguyên bổ sung để giúp bạn lên kế hoạch giải pháp của mình. Khi đứng trước lựa chọn về các ứng dụng Microsoft BI, bạn có bốn tùy chọn chính, bao gồm hai tùy chọn hoạt động trên đám mây hoặc tại chỗ và hai tùy chọn chỉ là giải pháp tại chỗ:

Tùy chọn

Trên đám mây hoặc tại chỗ?

Sử dụng Excel với Excel Online

Cả hai

Sử dụng Power BI

Cả hai

Sử dụng Dịch vụ Báo cáo

Chỉ tại chỗ

Sử dụng Dịch vụ PerformancePoint

Chỉ tại chỗ

Sử dụng Excel với Excel Online (trên đám mây hoặc tại chỗ)

Với Excel Online — còn được gọi là Excel Services trong SharePoint Server — mọi người có thể xem và sử dụng sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt, ngay cả khi Excel không được cài đặt trên máy tính của họ. Bạn có thể sử dụng Excel để tạo các báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển, rồi chia sẻ sổ làm việc của mình với những người khác bằng Excel Online, dù bạn đang sử dụng SharePoint Online như là một phần của Office 365 hay SharePoint Server tại chỗ. Và bạn có thể sử dụng dữ liệu được lưu trữ tại chỗ hoặc trên đám mây là giải pháp cung cấp cho bạn khả năng sử dụng hàng loạt nguồn dữ liệu.

Bảng sau đây so sánh các ưu điểm chính của việc sử dụng Excel với Office 365 và sử dụng Excel với SharePoint Server, kèm các tin bổ sung bên dưới.

Excel với Office 365 (trên đám mây)

Excel với SharePoint Server (tại chỗ)

Bạn nhận được phiên bản Excel mới nhất, tuyệt vời nhất. Với Office 365, bạn nhận được phiên bản Excel mới nhất, gồm nhiều loại biểu đồ mạnh mẽ, mới, khả năng để tạo biểu đồ và bảng nhanh chóng và dễ dàng, cũng như hỗ trợ cho nhiều nguồn dữ liệu hơn.

Thiết lập đơn giản hơn nhiều. Excel Online được tích hợp với Office 365 dành cho doanh nghiệp, do vậy không có gì khó khăn bạn. Đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ bắt đầu và chạy nhanh hơn cũng như hiệu quả hơn so với nâng cấp máy chủ tại chỗ của mình.

Mọi người có quyền truy nhập vào sổ làm việc của họ ở mọi nơi. Mọi người có thể xem sổ làm việc một cách bảo mật từ bất cứ nơi nào, bằng máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng của họ.

Còn nhiều lợi ích khác! Xem mục Chức năng BI trong Excel và Office 365

Bạn quản lý các cài đặt chung của mình. Là người quản trị SharePoint, bạn có thể chỉ định các cài đặt chung, chẳng hạn như bảo mật, cân bằng tải, quản lý phiên làm việc, bộ đệm ẩn của sổ làm việc và kết nối dữ liệu bên ngoài.

Bạn có thể sử dụng Excel Services với Dịch vụ PerformancePoint. Bạn có thể đặt cấu hình Excel Services và Dịch vụ PerformancePoint như là một phần của bản cài đặt SharePoint Server của mình, bao gồm báo cáo Excel Services trong bảng điều khiển PerformancePoint của bạn.

Còn nhiều lợi ích khác! Xem mục nghiệp vụ thông minh trong Excel và Excel Services (SharePoint Server 2013)

Excel với Office 365 (trên đám mây)

Nếu bạn di chuyển sang Office 365, bạn sẽ có các dịch vụ và ứng dụng cập nhật nhất, bao gồm Excel 2016 và Excel Online. Dịch vụ PerformancePoint không khả dụng trong Office 365, vì vậy bạn sẽ phải thay thế nội dung bảng điều khiển PerformancePoint của mình bằng sổ làm việc Excel hoặc các báo cáo khác. Tin tốt là Excel 2016 có nhiều loại biểu đồ mới và thao tác tạo bảng điều khiển ấn tượng trong Excel trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và các tính năng mới được bổ sung thường xuyên. Để tìm hiểu thêm, xem mục Có gì Mới trong Excel 2016 for Windows.

Và khi bạn mua 50 giấy phép Office 365 trở lên, nhóm Microsoft FastTrack có thể giúp bạn thiết lập. Để tìm hiểu thêm, xem mục Microsoft FastTrack.

Excel với SharePoint Server (tại chỗ)

Nếu bạn nâng cấp lên phiên bản SharePoint mới hơn, bạn có thể sử dụng Excel với Excel Services hoặc Excel Online, như sau:

 • Excel Services trong SharePoint Server 2010

 • Excel Services trong SharePoint Server 2013

 • Excel Online, vốn là một phần của Office Online Server, được cài đặt riêng từ SharePoint Server 2016

Bạn cũng có thể đặt cấu hình Dịch vụ PerformancePoint trong phiên bản SharePoint Server mới của mình và sử dụng cùng với Excel Services hoặc Excel Online.

Để tìm hiểu thêm về SharePoint của bạn nâng cấp tùy chọn, hãy xem hỗ trợ SharePoint Server 2007 cuối lộ trình.

Để tìm hiểu thêm về Excel Services, xem mục Tổng quan về Excel Services (SharePoint Server 2010).

Sử dụng Power BI (trên đám mây hoặc tại chỗ)

Power BI là một bộ công cụ phân tích kinh doanh nhằm phân tích dữ liệu và chia sẻ thông tin chuyên sâu. Với Power BI, bạn có thể tạo các báo cáo và bảng điều khiển tương tác bằng các nguồn dữ liệu tại chỗ hoặc trực tuyến. Mọi người có thể xem và sử dụng các báo cáo và bảng điều khiển của bạn bằng máy tính hoặc thiết bị di động của họ.

Power BI không được tích hợp trong Office 365 hoặc SharePoint Server nhưng là một gói đăng ký riêng biệt bao gồm Power BI trên Máy tính, cổng kết nối Power BI và dịch vụ Power BI. Power BI cũng tích hợp với SharePoint Online. Bạn có thể bắt đầu với Power BI miễn phí, rồi tùy thuộc vào mức sử dụng dữ liệu và nhu cầu doanh nghiệp của bạn, hãy nâng cấp lên Power BI Pro. Để tìm hiểu thêm, xem mục Power BI là gì?

Sử dụng Dịch vụ Báo cáo (tại chỗ)

Dịch vụ Báo cáo Microsoft SQL Server cung cấp một giải pháp báo cáo mạnh mẽ, cùng với khả năng cài đặt và đặt cấu hình Dịch vụ Báo cáo trong chế độ gốc hoặc chế độ tích hợp SharePoint. Bạn có thể tạo các báo cáo dựa vào một số công cụ, bao gồm Trình thiết kế Báo cáo, Bộ dựng Báo cáo và Power View. Với bản phát hành SQL Server mới nhất, bạn cũng có thể sử dụng SQL Server Mobile Report Publisher để thực hiện báo cáo có khả năng co giãn tỷ lệ đối với mọi kích cỡ màn hình, cung cấp cho tổ chức của bạn khả năng sử dụng báo cáo trên nhiều thiết bị di động của mình. Để tìm hiểu thêm, xem mục Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS): Tạo, triển khai và quản lý các báo cáo di động và được phân trang.

Sử dụng Dịch vụ PerformancePoint (tại chỗ)

Như bạn đã biết, PerformancePoint Server 2007 đã được mua riêng biệt với SharePoint Server 2007. Bắt đầu với SharePoint Server 2010, Dịch vụ PerformancePoint là một ứng dụng dịch vụ trong SharePoint Server. Điều này nghĩa là bạn không phải mua giấy phép hoặc phần cứng máy chủ riêng biệt để sử dụng Dịch vụ PerformancePoint.

Để chuyển từ PerformancePoint Server 2007 sang Dịch vụ PerformancePoint, bạn hãy chuyển sang phiên bản SharePoint Server gần đây hơn, rồi đặt cấu hình Dịch vụ PerformancePoint. Phiên bản của SharePoint Server mà bạn đang di chuyển đến sẽ xác định xem bạn có thể nhập nội dung bảng điều khiển hiện có của mình từ PerformancePoint Server 2007 sang Dịch vụ PerformancePoint hay không.

 • Nếu bạn đang nâng cấp lên SharePoint Server 2010, bạn có thể nhập nội dung bảng điều khiển PerformancePoint của mình từ PerformancePoint Server 2007 sang Dịch vụ PerformancePoint trong SharePoint Server 2010. Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động, xem mục Trình hướng dẫn Nhập: Nội dung PerformancePoint Server 2007 sang SharePoint Server 2010.

 • Nếu bạn đang di chuyển sang SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Server 2016, bạn gần như sẽ cần phải tạo nội dung bảng điều khiển mới (các nguồn dữ liệu, báo cáo, phiếu ghi điểm và trang bảng điều khiển).

Để bắt đầu gói nâng cấp Dịch vụ PerformancePoint của bạn, hãy xem các tài nguyên sau đây:

 1. SharePoint Server 2007 cuối của bộ phận hỗ trợ lộ trình

 2. Khi bạn biết phiên bản SharePoint mà bạn sắp di chuyển đến, hãy xem bài viết tương ứng về Dịch vụ PerformancePoint:

Khi bạn nâng cấp lên Dịch vụ PerformancePoint, bạn sẽ tận hưởng một số tính năng và cải tiến mới. Dịch vụ PerformancePoint cung cấp các phiếu ghi điểm được cải tiến, trực quan hóa mới, chẳng hạn như Cây Phân tích và báo cáo Chi tiết KPI, nhiều loại biểu đồ hơn, chức năng lọc điều khiển theo thời gian thông minh tốt hơn và tuân thủ khả năng truy nhập được cải tiến. Để tìm hiểu thêm, xem mục Có gì mới về Dịch vụ PerformancePoint (SharePoint Server 2010).

Tôi có thể nhận trợ giúp về nâng cấp của mình ở đâu?

Cho dù bạn đang nâng cấp tại chỗ hoặc chuyển đến Office 365, chúng tôi khuyên bạn làm việc với một đối tác Microsoft. Một đối tác đủ điều kiện có thể giúp bạn xác định giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn và hỗ trợ với triển khai của bạn. Hãy truy cập Trung Tâm đối tác của Microsoftvà sử dụng các bộ lọc tìm kiếm để tìm một nhà cung cấp giải pháp.

Chủ đề liên quan

Tài nguyên giúp bạn nâng cấp từ máy chủ và máy khách Office 2007
Nhóm Ngừng hoạt động của Office (Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×