PERCENTILE (Hàm PERCENTILE)

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi. Bạn có thể dùng hàm này để thiết lập ngưỡng chấp nhận. Ví dụ, bạn có thể quyết định kiểm tra những ứng viên đạt điểm cao hơn phân vị thứ 90.

Quan trọng: 

  • Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel. 

  • Để biết thêm thông tin về các hàm mới, hãy xem hàm PERCENTILE.EXC và hàm PERCENTILE.INC.

Cú pháp

PERCENTILE(array,k)

Cú pháp hàm PERCENTILE có các đối số sau đây:

  • loạt     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

  • khùng  Bắt buộc. Giá trị phân vị trong phạm vi 0..1, bao gồm cả 0 và 1.

Chú thích

  • Nếu k không phải là số, thì hàm phần trăm trả về #VALUE! .

  • Nếu k < 0 hoặc nếu k > 1, thì hàm PERCENTILE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không phải là bội số của 1/(n - 1), thì hàm PERCENTILE nội suy để xác định giá trị của phân vị thứ k.

Ví dụ

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm phân vị thứ 30 của danh sách trong các ô E2: E5.

Hàm phần trăm Excel để trả về phân vị thứ 30 của phạm vi đã cho với = phần trăm (E2: E5, 0,3).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu chuyên gia trong cộng đồng kỹ thuật trong Excel, nhận hỗ trợ trong cộng đồng giải đáp, hoặc đề xuất một tính năng mới hoặc cải thiện trong giọng nói người dùng Excel.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×