PERCENTILE.EXC (Hàm PERCENTILE.EXC)

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Cú pháp

PERCENTILE.EXC(array,k)

Cú pháp hàm PERCENTILE.EXC có các đối số sau đây:

  • Array     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

  • K     Bắt buộc. Giá trị phân vị trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM!

  • Nếu k không có dạng số, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu k ≥ 1, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không phải là bội số của 1/(n - 1), thì hàm PERCENTILE.EXC nội suy để xác định giá trị của phân vị thứ k.

  • Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị cho phân vị đã xác định nằm giữa hai giá trị trong mảng. Nếu hàm không thể nội suy cho phân vị, k đã xác định, thì Excel trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PERCENTILE.EXC(A2:A10, 0.25)

Nội suy khi giá trị cho phân vị đã xác định nằm giữa hai giá trị trong mảng.

2,5

=PERCENTILE.EXC(A2:A10, 0)

Vì không thể nội suy cho phân vị đã xác định, Excel trả về thông báo lỗi #NUM! .

#NUM!

=PERCENTILE.EXC(A2:A10, 0.01)

Vì không thể nội suy cho phân vị đã xác định, Excel trả về thông báo lỗi #NUM! .

#NUM!

=PERCENTILE.EXC(A2:A10, 2)

Vì phân vị đã xác định lớn hơn 1, Excel trả về thông báo lỗi #NUM! .

#NUM!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×