Outlook Web App Light > Thư

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu Outlook Web App của bạn trông giống như hình ảnh bên dưới, nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản rút gọn của Outlook Web App. Nếu bạn thấy phiên bản rút gọn và không chọn phiên bản đó, nghĩa là bạn đang sử dụng trình duyệt web cũ không hỗ trợ phiên bản thông thường. Có thể bạn sẽ không thể cài đặt trình duyệt web hỗ trợ phiên bản thông thường. Hãy trao đổi với người quản trị CNTT của bạn hoặc bộ phận trợ giúp để xem có thể cài đặt trình duyệt web mới hơn không.

Ảnh chụp màn hình hộp thư đến trong Outlook Web App Light

Bài viết này dành cho Outlook Web App, ứng dụng được các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010 sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Office 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

Để xem thư của bạn, chọn Thư trong ngăn dẫn hướng. Để sắp xếp thư, hãy chọn bất kỳ tiêu đề cột nào.

Email được gửi đến máy chủ lưu trữ hộp thư của bạn. Theo mặc định, thư được lưu trong Hộp thư đến trên hộp thư của bạn. Thư mục Thư hiển thị các thư mới với dạng in đậm. Sau khi mở, các thư mới sẽ trở về dạng bình thường.

Để sắp xếp theo bất kỳ cột nào, hãy chọn tiêu đề cột. Ví dụ, để xem trước tiên thư mới nhất, hãy chọn tiêu đề cột Đã nhận được.

Bạn cũng có thể dùng thư mục để sắp xếp thư. Hộp thư của bạn có một bộ các thư mục mặc định. Những thư mục này bao gồm, nhưng không giới hạn, Lịch, Liên hệ, Khoản mục đã Xóa, Thư nháp, Hộp thư đến, Email Rác và Mục đã Gửi.

Theo mặc định, thư gửi cho bạn được lưu giữ trong Hộp thư đến. Nhưng bạn có thể sắp xếp thư vào một hệ thống thư mục phân cấp và tiếp tục điều chỉnh hệ thống đó theo nhu cầu của bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt một thư mục tên là Nhóm của Tôi, trong đó có thư mục con cho từng người trong nhóm của bạn. Khi ai đó rời nhóm của bạn, bạn có thể xóa thư mục của người đó. Nếu ai đó chuyển sang nhóm khác, bạn có thể di chuyển thư mục sang thư mục của nhóm đó.

Hãy dùng các tùy chọn thư để kiểm soát số lượng thư hiển thị trên mỗi trang.

Xem các thư mục và nội dung thư mục của bạn

 1. Trong trang dẫn hướng, chọn Chọn để xem tất cả thư mục. Thao tác này sẽ hiển thị bất kỳ thư mục nào được tạo trong phiên bản rút gọn của Outlook Web App, hoặc trong những chương trình email khác chẳng hạn như Outlook hoặc Outlook Web App.

 2. Trong hộp thả xuống, hãy chọn thư mục bạn muốn trong danh sách, rồi chọn mũi tên màu xanh lá.

Tạo, di chuyển, đổi tên hoặc xóa thư mục

Bắt đầu bằng cách chọn Quản lý thư mục trong ngăn dẫn hướng bên trái.

 • Dùng Tạo thư mục mới để chọn một thư mục mẹ, tạo và đặt tên cho một thư mục mới.

 • Dùng Đổi tên thư mục để chọn và đổi tên một thư mục hiện có.

 • Dùng Di chuyển thư mục để chọn một thư mục để di chuyển và vị trí để di chuyển.

 • Dùng Xóa thư mục để chọn và xóa một thư mục hiện có.

Di chuyển thư đến một thư mục khác

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh thư mà bạn muốn di chuyển, rồi chọn di chuyển từ menu bên trên danh sách thư.

 2. Chọn thư mục mà bạn muốn di chuyển thư đến. Nếu bạn không nhìn thấy thư mục, hãy dùng menu thả xuống bên cạnh tùy chọn Hộp thư đến.

 3. Bấm Di chuyển để di chuyển thư đến thư mục đã chọn.

Nếu bạn quyết định không di chuyển thư, hãy chọn Đóngđể trở lại danh sách thư.

Bạn không thể truy nhập thư mục Lưu trữ được tạo trong Outlook hoặc Outlook Web App.

Khi bạn xóa bỏ một mục khỏi hộp thư của bạn, nó sẽ được chuyển vào thư mục Khoản mục đã Xóa. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận nó trở lại bằng cách tìm nó trong thư mục Khoản mục đã Xóa và di chuyển nó vào lại Hộp thư đến của bạn.

Bạn có thể xóa toàn bộ nội dung của một thư mục, bao gồm tất cả các thư mục con bằng cách chọn và bấm chuột phải vào thư mục và sau đó sử dụng tùy chọn Làm trống thư mục

Xóa vĩnh viễn các mục khỏi thư mục Khoản mục đã Xóa

 1. Chọn thư mục Khoản mục đã Xóa trong Thư.

 2. Để xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung của thư mục Các mục đã Xóa, hãy chọn Làm trống thư mục.

 3. Để xóa vĩnh viễn chỉ riêng một số mục trong thư mục Các mục đã Xóa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh từng mục bạn muốn xóa, rồi bấm chuột phải vào mục, sau đó chọn Xóa.

Lưu ý: Quản trị IT của bạn đã thiết đặt chính sách cho thư mục Các mục đã Xóa của bạn, điều đó sẽ làm cho các mục trong thư mục này sẽ bị xóa vĩnh viễn sau khi ở đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi tạo thư mới, bạn dùng biểu mẫu thư mới. Đây cũng là biểu mẫu được sử dụng để trả lời hoặc chuyển tiếp thư. Khi bạn trả lời thư, thông tin đầu đề (Đến, Từ và Chủ đề) được điền tự động cho bạn.

Nếu bạn muốn có chữ ký email, hãy đi đến tùy chọn thư để tạo hoặc thay đổi chữ ký của bạn.

 1. Trong thư, hãy chọn thư mới.

 2. Đề địa chỉ cho thư:

  • Nhập tên hoặc biệt danh email của người nhận chủ định trong các hộp đến, CcBcc phù hợp. Nhiều tên phân tách bằng dấu chấm phẩy. Dùng biểu tượng kiểm tra tên trên thanh công cụ để giải quyết các tên. Nếu có nhiều hơn một match có thể xảy ra, các tên chưa được giải quyết sẽ xuất hiện bằng màu đỏ và danh sách sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Chọn để chọn tên hoặc tên bạn muốn từ danh sách.

  • Để biết thêm tùy chọn, hãy xem Outlook Web App Light > Sổ Địa chỉ.

 3. Nhập dòng chủ đề ngắn gọn trong ô Chủ đề.

 4. Nhập thư của bạn trong phần nội dung thư.

 5. Chọn Gửi trên thanh công cụ của thư để gửi thư đến những người nhận.

 6. Nếu bạn không muốn gửi thư ngay, bạn có thể chọn Lưu trên thanh công cụ. Thư của bạn sẽ được lưu trong thư mục Thư nháp cho đến khi bạn mở thư và gửi đi.

Các tùy chọn khác trên thanh công cụ của thư.

 • Chọn đặt tầm quan trọng để đặt mức độ quan trọng của thư thành cao, thông thường, hoặc thấp.

 • Chọn biểu tượng kẹp giấy để thêm phần đính kèm.

Dùng tùy chọn thư để xác định số mục hiển thị cho mỗi trang, và cần làm gì sau khi di chuyển hay xóa một mục hoặc khi một thư có một thư báo đã đọc. Không có tùy chọn nào để thay đổi mức độ thường xuyên kiểm tra thư mới, khi thư luôn sẵn có ngay khi nhận được từ máy chủ email. Bạn có thể làm mới trang trình duyệt của mình để xem thử thư mới đã đến chưa.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, chọn Thư.

 2. Chọn thư mục chứa thư mà bạn muốn đọc. Thông điệp email mới luôn đến trong Hộp thư đến và được hiển thị chữ đậm.

 3. Bấm vào chủ đề của thư bạn muốn đọc để mở thư đó.

Khi bạn mở email, thông tin sau đây sẽ hiển thị trong phần đầu đề:

 • Chủ đề: Chủ đề của thư.

 • Từ: Tên hoặc địa chỉ email của người gửi hoặc tổ chức.

 • Gửi: Ngày và giờ thư được gửi.

 • Để: Tên hoặc địa chỉ email của người nhận chính.

 • Cc: Tên hoặc địa chỉ email của người nhận gửi riêng (CC).

Để biết thêm thông tin về người gửi hoặc người nhận, ví dụ như địa chỉ đường phố hoặc số điện thoại của người đó, hãy chọn tên của người đó trong dòng Từ, Đến hoặc Cc.

Thận trọng: Một số email bạn nhận có thể có link sau đây trong đầu đề: Mở dưới dạng Trang Web (hoặc Mở trong trình duyệt). Khi bạn nhìn thấy link này, điều đó có nghĩa là thư gốc có chứa các thành phần bị chặn vì chúng có thể tiềm ẩn rủi ro về bảo mật. Những thành phần này bao gồm Java applets và điều khiển ActiveX. Bấm vào link để xem thư ở dạng thức chưa lọc ở một cửa sổ trình duyệt riêng biệt. Trước khi mở thư, bạn sẽ thấy một thông báo cảnh báo về rủi ro bảo mật tiềm ẩn liên quan đến việc xem nội dung đó.

Khi bạn trả lời thư, biểu mẫu thư mới mở ra và chứa các tên liên quan trong hộp ĐếnCc. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ tên nếu muốn. Khi bạn chuyển tiếp thư, bạn tự điền tất cả người nhận.

Bạn có thể thiết lập thông báo trả lời tự động (Vắng mặt), thông báo này sẽ được gửi tới những người gửi thư cho bạn khi bạn vắng mặt.

Trả lời cho người gửi thư

 1. Trên thanh công cụ của biểu mẫu thư đã đọc,hãy chọn Trả lời. Khi bạn chọn Trả lời, dòng Đến đã được đề địa chỉ của người gửi thư gốc.

 2. Chủ đề được điền tự động.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập trả lời của bạn trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Trả lời người gửi thư và tất cả người nhận khác

 1. Trên thanh công cụ của biểu mẫu thư đã đọc, bấm Trả lời Tất cả. Khi bạn bấm Trả lời Tất cả, các ô ĐếnCc được đề địa chỉ tới người gửi và tới mọi người nhận khác của thư gốc.

 2. Chủ đề được điền tự động.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập trả lời của bạn trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Chuyển tiếp thư

 1. Trên thanh công cụ của biểu mẫu thư đã đọc, bấm Chuyển tiếp.

 2. Trong dòng Đến, nhập địa chỉ email mà bạn muốn chuyển tiếp thư đến đó.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập mọi thông tin bạn muốn thêm vào trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Khi thư trả lời của bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi trên thanh công cụ của thư.

Phần đính kèm có thể là một tệp được tạo bằng bất kỳ chương trình nào, ví dụ: tài liệu Word, bảng tính Excel, tệp .wav hay bitmap. Bạn có thể đính kèm mọi loại tệp có thể được truy nhập từ máy tính của bạn hoặc qua mạng của bạn tới bất kỳ mục nào được tạo trong Outlook Web App. Bạn cũng có thể loại bỏ các phần đính kèm khỏi một mục.

Khi thư có phần đính kèm, biểu tượng kẹp giấy được hiển thị bên cạnh danh sách thư. Các mục lịch hiển thị biểu tượng kẹp giấy ở một góc của dạng xem lịch biểu và hiện danh sách các phần đính kèm khi mục được mở. Liên hệ hiện danh sách các phần đính kèm khi liên hệ được mở.

Khi mục có phần đính kèm được mở, tên của tệp được đính kèm xuất hiện trong danh sách phần đính kèm. Một số phần đính kèm, như các tệp .txt và .gif, có thể được mở bằng trình duyệt web.

Đính kèm tệp vào thông điệp email hoặc mục khác

 1. Khi bạn tạo thư, cuộc hẹn hoặc liên hệ, hãy chọn Chèn > Phần đính kèm trên thanh công cụ thư đó. Thư sẽ có link Phần đính kèm trong đầu trang của thư. Các mục lịch sẽ có link Phần đính kèm trên thanh công cụ hoặc nếu mục nhập là cuộc họp, thì link ở ngay phía trên nội dung thư. Liên hệ sẽ có link Phần đính kèm ở cuối trang Liên hệ.

 2. Trong Chọn tệp để tải lên, hãy nhập tên tệp, hoặc chọn Tìm kiếm để định vị tệp.

 3. Sau khi bạn tìm thấy tệp muốn đính kèm, hãy chọn Mở để thêm tệp đó vào danh sách phần đính kèm.

 4. Lặp lại các bước 1-3 cho từng tệp bổ sung mà bạn muốn đính kèm.

Tên tệp dài có thể được cắt bớt trước khi các tệp được đính kèm. Điều này không ảnh hưởng tới nội dung của tệp.

Loại bỏ một hoặc nhiều phần đính kèm ra khỏi thư

 1. Mở thư.

 2. Chọn biểu tượng x bên cạnh tệp bạn muốn loại bỏ.

Phần đính kèm sẽ không được sao chép khi bạn trử lời thư. Thay vào đó, một biểu tượng chỗ dành sẵn sẽ xuất hiện thay cho tệp. Để bao gồm phần đính kèm, chuyển tiếp thư thay vì trả lời thư. Trước khi bạn sửa các tệp được đính kèm, bạn cần tải chúng xuống máy tính của bạn.

Đọc hoặc lưu phần đính kèm

 • Hãy chọn tên tệp đính kèm. Bạn sẽ được tùy chọn mở phần đính kèm bằng ứng dụng phù hợp hoặc lưu phần đính kèm vào ổ đĩa.

 • Đối với một số loại phần đính kèm, bạn có thể dùng Mở dưới dạng Trang Web (hoặc Mở trong trình duyệt) để mở phần đính kèm dưới dạng trang web có thể xem được bằng trình duyệt web của bạn. Các loại tệp có thể được mở dưới dạng trang web gồm có:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Tệp Adobe Acrobat .pdf

Thận trọng: Không mở phần đính kèm trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi tệp cho bạn. Phần đính kèm là phương pháp thông thường để phát tán virus máy tính. Do vậy, tốt nhất là bạn nên dùng tùy chọn Mở dưới dạng Trang Web(hoặc Mở trong trình duyệt), trừ khi bạn chắc chắn rằng phần đính kèm đó an toàn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Outlook Web App Light > Mở dưới dạng trang web.

Gửi phần đính kèm

Để gửi phần đính kèm đã sửa, bạn phải cài đặt ứng dụng được dùng để tạo phần đính kèm trên máy tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn sửa phần đính kèm là tệp Word, bạn cần cài đặt Word trên máy tính của mình.

 1. Mở thư có phần đính kèm gốc.

 2. Chọn phần đính kèm, rồi chọn Lưu để lưu phần đính kèm vào máy tính của bạn.

 3. Mở phần đính kèm từ vị trí bạn đã lưu, rồi thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 4. Lưu các thay đổi của bạn và đóng tài liệu.

 5. Trở về Outlook Web App và mở thư gốc

 6. Chọn Trả lời nếu bạn muốn loại bỏ phần đính kèm gốc ra khỏi thư và đính kèm phiên bản bạn sửa đổi.

 7. Chọn Chuyển tiếp nếu bạn muốn đưa phần đính kèm gốc vào cùng với phiên bản bạn sửa đổi.

Tôi cần biết thêm gì nữa về phần đính kèm?

 • Một số phần đính kèm có thể bị loại bỏ hoặc bị chặn bởi phần mềm chống virus mà tổ chức của bạn hoặc tổ chức của người nhận email sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ đối với phần đính kèm, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

 • Giới hạn kích cỡ mặc định cho phần đính kèm trong Outlook Web App là 10 MB. Tùy thuộc vào dịch vụ đang lưu trữ hộp thư của bạn, giới hạn kích cỡ mặc định cho toàn bộ thư, bao gồm tất cả phần đính kèm, là 25 MB hoặc 35 MB. Giới hạn kích cỡ thư và phần đính kèm cho hộp thư của bạn do người quản lý email của bạn đặt và giới hạn này có thể khác so với giới hạn mặc định.

 • Số lượng phần đính kèm tối đa mặc định mà bạn có thể thêm vào một thư là 125. Giới hạn số lượng phần đính kèm do người quản trị hệ thống của bạn đặt và giới hạn này có thể khác so với giới hạn mặc định.

Nếu email mà bạn mong đợi không có trong Hộp thư đến của bạn, dưới đây là một số ý tưởng để khắc phục sự cố:

 • Kiểm tra thư mục email rác của bạn.

 • Nếu email nằm trong một tài khoản liên kết, nó được kéo vào phiên bản rút gọn của Outlook Web App mỗi giờ một lần.

 • Hãy kiểm tra với người gửi để đảm bảo rằng thư đã được gửi đến đúng địa chỉ email.

 • Làm mới trình duyệt của bạn. Thư có sẵn ngay khi chúng được nhận được bởi máy chủ.

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App có ít hơn các tùy chọn so với phiên bản Outlook Web App tiêu chuẩn. Ví dụ, sau đây là một số tác vụ mà bạn không thể làm trong phiên bản rút gọn:

 • Quản lý quy tắc hộp thư đến hoặc thiết lập chuyển tiếp.

 • Thêm ảnh vào chữ ký email của bạn hoặc sử dụng nhiều chữ ký email.

 • Xem trước thư hoặc sử dụng ngăn đọc.

 • Thiết lập cảnh báo hoặc thông báo khi có thư đến.

 • Thay đổi kích cỡ phông chữ của thư, sử dụng định dạng HTML hoặc văn bản có định dạng rich, sử dụng tiêu đề thư.

 • Kết nối hoặc ngắt kết nối tài khoản email khác hoặc mở hộp thư của người khác.

Để tìm hiểu thêm về phiên bản rút gọn của Outlook Web App, chẳng hạn như làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn hoặc các tính năng và giới hạn là gì, hãy xem Phiên bản rút gọn của Outlook Web App

Để tìm hiểu về các tùy chọn ảnh hưởng đến cách bạn đọc và gửi thư, hãy xem tùy chọn > nhắn tin

Để tìm hiểu cách thay đổi mật khẩu của bạn, hãy xem tùy chọn > thay đổi mật khẩu

Outlook Web App Light > An toàn Email

Outlook Web App Light > Sổ Địa chỉ

Outlook Web App Light > Lịch

Outlook Web App Light > Liên hệ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×