Outlook Web App Light > Thư

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối 2018-06-13

Nếu bạn Outlook Web App trông giống như hình dưới đây, bạn đang dùng phiên bản rút gọn của Outlook Web App. Điều này có thể là vì bạn đã chọn tùy chọn để sử dụng phiên bản bình thường, hoặc vì bạn đang sử dụng một trình duyệt web không hỗ trợ phiên bản chuẩn của Outlook Web App.

Outlook Web App Light

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App sẽ đơn giản trong diện mạo và chức năng hơn phiên bản chuẩn của Outlook Web App. Ví dụ, nó có ít tính năng để đọc và soạn thư hơn phiên bản tiêu chuẩn. Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt, hãy xem so sánh bản chuẩn với bản bình thường của Outlook Web App.

Để xem thư của bạn, chọn Thư trong ngăn dẫn hướng. Để sắp xếp thư, hãy chọn bất kỳ tiêu đề cột nào.

Tôi không muốn phiên bản rút gọn của Outlook Web App. Phiên bản tiêu chuẩn ở đâu?

Nếu bạn không chọn phiên bản rút gọn của Outlook Web App, cứ đăng xuất và sau đó dùng một trình duyệt được hỗ trợ để đăng nhập trở lại.

Nếu bạn chọn phiên bản rút gọn từ một tùy chọn, đây là cách để quay lại phiên bản chuẩn của Outlook Web App:

 1. Trong phiên bản rút gọn, đi tới tùy chọn > thiết đặt hiển thịPhiên bản Outlook Web App.

 2. Xóa hộp kiểm dùng phiên bản rút gọn của Outlook Web App .

 3. Chọn OK.

Đăng xuất khỏi phiên bản rút gọn, đóng trình duyệt của bạn và đăng nhập lại bằng một trình duyệt được hỗ trợ. Bạn có thể cần đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt đang mở trước khi đăng nhập lại.

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App là rất đơn giản. Ví dụ, bạn không thể thực hiện các tác vụ sau đây trong phiên bản rút gọn:

 • Thay đổi phông chữ. Phiên bản rút gọn của Outlook Web App chỉ sử dụng văn bản thuần, tức là không có đậm, gạch dưới, hoặc nghiêng, không có hình ảnh cùng dòng và không có siêu kết nối nóng.

 • Phiên bản rút gọn của Outlook Web App không có bộ kiểm tra chính tả. Nếu trình duyệt bạn đang dùng có bộ kiểm tra chính tả, bạn có thể sử dụng tính năng đó.

 • Xem bản xem trước của thư. Không có ngăn đọc hoặc xem trước.

 • Thay đổi chiều rộng cột hoặc hiển thị nhiều chủ đề trong dạng xem danh sách.

 • Sử dụng nhiều chữ ký email, hoặc chọn thư nào để đưa chữ ký vào đó.

 • Dùng các quy tắc để chuyển tiếp thư.

 • Kết nối hoặc ngắt kết nối các tài khoản email khác.

 • Mở hộp thư của người khác.

 • In thư.

 • Sao chép một thư hoặc phần đính kèm. Bạn có thể sử dụng CTRL+C và CTRL+V để sao chép và dán nội dung của một thư.

 • Lưu thư dưới dạng tệp.

 • Nhận thông báo hoặc cảnh báo khi có thư đến.

 • Yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc biên nhận đã chuyển phát của thư.

 • Quản lý các tác vụ, ghi chú hoặc quy tắc hộp thư đến.

 • Thu hồi email.

 • Tạo hoặc sửa đổi một nhóm liên hệ. Để biết thông tin về những gì bạn có thể và không thể làm với các liên hệ, hãy xem Outlook Web App Light > liên hệ.

Email được gửi đến máy chủ lưu trữ hộp thư của bạn. Theo mặc định, thư được lưu trong Hộp thư đến trên hộp thư của bạn. Thư mục Thư hiển thị các thư mới với dạng in đậm. Sau khi mở, các thư mới sẽ trở về dạng bình thường.

Để sắp xếp theo bất kỳ cột nào, hãy chọn tiêu đề cột. Ví dụ, để xem trước tiên thư mới nhất, hãy chọn tiêu đề cột Đã nhận được.

Bạn cũng có thể dùng thư mục để sắp xếp thư. Hộp thư của bạn có một bộ các thư mục mặc định. Những thư mục này bao gồm, nhưng không giới hạn, Lịch, Liên hệ, Khoản mục đã Xóa, Thư nháp, Hộp thư đến, Email Rác và Mục đã Gửi.

Theo mặc định, thư gửi cho bạn được lưu giữ trong Hộp thư đến. Nhưng bạn có thể sắp xếp thư vào một hệ thống thư mục phân cấp và tiếp tục điều chỉnh hệ thống đó theo nhu cầu của bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt một thư mục tên là Nhóm của Tôi, trong đó có thư mục con cho từng người trong nhóm của bạn. Khi ai đó rời nhóm của bạn, bạn có thể xóa thư mục của người đó. Nếu ai đó chuyển sang nhóm khác, bạn có thể di chuyển thư mục sang thư mục của nhóm đó.

Hãy dùng các tùy chọn thư để kiểm soát số lượng thư hiển thị trên mỗi trang.

Xem thư mục và nội dung thư mục của bạn

 1. Chọn Quản lý Thư mục, sau đó ở thanh dẫn hướng, chọn Chọn để xem tất cả thư mục. Thao tác này sẽ hiển thị bất kỳ thư mục nào được tạo trong phiên bản rút gọn của Outlook Web App, hoặc trong những chương trình email khác chẳng hạn như Outlook hoặc Outlook Web App.

 2. Trong hộp thả xuống, hãy chọn thư mục bạn muốn trong danh sách, rồi chọn mũi tên màu xanh lá.

Tạo thư mục mới

 1. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, chọn một thư mục chẳng hạn như hộp thư đến và sau đó bấm chuột phải vào.

 2. Chọn Tạo thư mục mới.

 3. Trong ô Tên thư mục, nhập tên bạn muốn dùng cho thư mục mới.

Di chuyển thư đến một thư mục khác

 1. Chọn thư sẽ di chuyển bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh thư trong danh sách thư hoặc mở thư bạn muốn di chuyển.

 2. Bấm chuột phải vào thư, sau đó chọn di chuyển.

 3. Màn hình Di chuyển hội thoại sẽ mở ra. Chọn thư mục mà bạn muốn di chuyển thư đến.

 4. Bấm Di chuyển để di chuyển thư đến thư mục đã chọn.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn sao chép thư, hãy chọn hộp kiểm sao hội thoại này vào thư mục đã chọn và sau đó chọn di chuyển.

Nếu bạn quyết định không di chuyển thư, hãy chọn hủy để thoát khỏi màn hình và trở về màn hình trước đó.

Tôi có thể làm được những gì nữa với thư mục?

Khi bạn bấm chuột phải vào một thư mục, bạn sẽ thấy các tùy chọn để đổi tên, di chuyểnhoặc xóa bỏ thư mục ngoài việc tạo thư mục mới.

Bạn không thể truy nhập thư mục lưu trữ được tạo trong Outlook hoặc Outlook Web App.

Khi bạn xóa một mục từ hộp thư của bạn, nó sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Điều này có nghĩa là bạn có thể lấy lại bằng cách tìm nó trong thư mục khoản mục đã xóa, và di chuyển nó trở về hộp thư đến của bạn.

Bạn có thể xóa toàn bộ nội dung của thư mục, bao gồm tất cả các thư mục con bằng cách chọn và bấm chuột phải vào thư mục, rồi dùng tùy chọn làm trống thư mục .

Xóa vĩnh viễn các mục khỏi thư mục Khoản mục đã Xóa

 1. Chọn thư mục Khoản mục đã Xóa trong Thư.

 2. Để xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung của thư mục khoản mục đã xóa của bạn, bấm chuột phải vào làm rỗng thư mục .

 3. Để xóa vĩnh viễn chỉ một số mục trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi mục bạn muốn xóa, bấm chuột phải vào mục, sau đó chọn xóa .

Lưu ý: Người quản trị CNTT của bạn có thể đã thiết đặt chính sách trên thư mục khoản mục đã xóa của bạn sẽ gây ra các mục trong đó bị xóa vĩnh viễn sau khi họ đã trong thư mục cho một kỳ hạn đặt thời gian.

Khi tạo thư mới, bạn dùng biểu mẫu thư mới. Đây cũng là biểu mẫu được sử dụng để trả lời hoặc chuyển tiếp thư. Khi bạn trả lời thư, thông tin đầu đề (Đến, Từ và Chủ đề) được điền tự động cho bạn.

Nếu bạn muốn có chữ ký email, hãy đi đến tùy chọn thư để tạo hoặc thay đổi chữ ký của bạn.

 1. Trong thư, hãy chọn thư mới.

 2. Đề địa chỉ cho thư:

  • Nhập tên hoặc biệt danh email của người nhận chủ định trong các hộp đến, CcBcc phù hợp. Nhiều tên phân tách bằng dấu chấm phẩy. Dùng biểu tượng kiểm tra tên trên thanh công cụ để giải quyết các tên. Nếu có nhiều hơn một match có thể xảy ra, các tên chưa được giải quyết sẽ xuất hiện bằng màu đỏ và danh sách sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Chọn để chọn tên hoặc tên bạn muốn từ danh sách.

  • Để biết thêm tùy chọn, hãy xem Outlook Web App Light > Sổ Địa chỉ.

 3. Nhập dòng chủ đề ngắn gọn trong ô Chủ đề.

 4. Nhập thư của bạn trong phần nội dung thư.

 5. Chọn Gửi trên thanh công cụ của thư để gửi thư đến những người nhận.

 6. Nếu bạn không muốn gửi thư ngay lập tức, bạn có thể chọn lưu trên thanh công cụ. Tin nhắn của bạn sẽ được lưu trong thư mục bản thảo cho đến khi bạn mở và gửi nó.

Các tùy chọn khác trên thanh công cụ của thư

 • Chọn đặt tầm quan trọng để đặt mức độ quan trọng của thư thành cao, thông thường, hoặc thấp.

 • Chọn biểu tượng kẹp giấy để thêm phần đính kèm.

Dùng nhắn tin tùy chọn để xác định số lượng mục để hiển thị trên mỗi trang, và cần phải làm gì sau khi di chuyển hoặc xóa một mục hoặc thư có thư báo đã đọc. Không có tùy chọn nào để thay đổi cách thường để kiểm tra thư mới vì email sẵn dùng ngay khi được nhận bởi máy chủ email của bạn. Bạn có thể làm mới trang trình duyệt của bạn để xem nếu thư mới đã đến.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, chọn Thư.

 2. Chọn thư mục chứa thư mà bạn muốn đọc. Thông điệp email mới luôn đến trong hộp thư đến và được hiển thị trong đậm.

 3. Bấm vào chủ đề của thư bạn muốn đọc để mở thư đó.

Khi bạn mở email, thông tin sau đây sẽ hiển thị trong phần đầu đề:

 • Chủ đề: Chủ đề của thư.

 • Từ: Tên hoặc địa chỉ email của người gửi hoặc tổ chức.

 • Gửi: Ngày và giờ thư được gửi.

 • Để: Tên hoặc địa chỉ email của người nhận chính.

 • Cc: Tên hoặc địa chỉ email của người nhận gửi riêng (CC).

Để biết thêm thông tin về người gửi hoặc người nhận, ví dụ như địa chỉ đường phố hoặc số điện thoại của người đó, hãy chọn tên của người đó trong dòng Từ, Đến hoặc Cc.

Thận trọng: Một số thông điệp email mà bạn nhận có thể chứa nối kết sau đây trong phần đầu đề: mở dưới dạng trang Web (hoặc mở trong trình duyệt). Khi bạn nhìn thấy nối kết này, nó có nghĩa là các yếu tố thư chứa ban đầu đã bị chặn vì chúng đặt ra một nguy cơ tiềm năng bảo mật. Những mục này bao gồm Java applet và điều khiển ActiveX. Chọn nối kết để xem thư ở hình thức chưa được lọc trong một cửa sổ trình duyệt riêng. Trước khi thư mở ra, bạn sẽ thấy một thông báo cảnh báo về nguy cơ tiềm năng bảo mật liên kết với xem nội dung đó.

Khi bạn trả lời thư, biểu mẫu thư mới mở ra và chứa các tên liên quan trên dòng tớiCc . Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ tên nếu cần thiết. Khi bạn chuyển tiếp thư, bạn điền vào tất cả những người nhận chính bạn.

Bạn có thể thiết lập thông báo trả lời tự động (vắng mặt) sẽ được gửi đến những người gửi thư cho bạn trong khi bạn đi vắng.

Trả lời người gửi thư

 1. Trên thanh công cụ biểu mẫu thư đã đọc, hãy chọn trả lời. Khi bạn chọn trả lời, đường kẻ để được giải quyết cho người gửi thư gốc.

 2. Chủ đề được điền tự động.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập trả lời của bạn trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Trả lời người gửi và tất cả người nhận khác của thư

 1. Trên thanh công cụ biểu mẫu thư đã đọc, hãy chọn Trả lời tất cả. Khi bạn chọn Trả lời tất cả, các dòng tớiCc sẽ được giải quyết để người gửi và tất cả người nhận khác của thư gốc.

 2. Chủ đề được điền tự động.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập trả lời của bạn trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Chuyển tiếp thư

 1. Trên thanh công cụ của biểu mẫu thư đã đọc, bấm Chuyển tiếp.

 2. Để dòng, hãy nhập địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp thư đến.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập mọi thông tin bạn muốn thêm vào trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Khi thư trả lời của bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi trên thanh công cụ của thư.

Phần đính kèm có thể là một tệp được tạo bằng bất kỳ chương trình nào, ví dụ: tài liệu Word, bảng tính Excel, tệp .wav hay bitmap. Bạn có thể đính kèm mọi loại tệp có thể được truy nhập từ máy tính của bạn hoặc qua mạng của bạn tới bất kỳ mục nào được tạo trong Outlook Web App. Bạn cũng có thể loại bỏ các phần đính kèm khỏi một mục.

Khi thư có phần đính kèm, biểu tượng kẹp giấy được hiển thị bên cạnh danh sách thư. Các mục lịch hiển thị biểu tượng kẹp giấy ở một góc của dạng xem lịch biểu và hiện danh sách các phần đính kèm khi mục được mở. Liên hệ hiện danh sách các phần đính kèm khi liên hệ được mở.

Khi mục có phần đính kèm được mở, tên của tệp được đính kèm xuất hiện trong danh sách phần đính kèm. Một số phần đính kèm, như các tệp .txt và .gif, có thể được mở bằng trình duyệt web.

Đính kèm tệp vào email hoặc mục khác

 1. Khi bạn tạo thư, cuộc hẹn hoặc liên hệ của bạn, hãy chọn chèn > phần đính kèm trên thanh công cụ biểu mẫu thư. Thư sẽ có phần đính kèm nối kết trong phần đầu thư. Mục lịch sẽ có phần đính kèm nối kết trên thanh công cụ, hoặc nếu mục nhập cuộc họp, chỉ ở phía trên nội dung thư. Liên hệ sẽ có kết phần đính kèm ở phía dưới cùng của trang liên hệ.

 2. Trong Chọn tệp để tải lên, hãy nhập tên tệp, hoặc chọn Tìm kiếm để định vị tệp.

 3. Sau khi bạn tìm thấy tệp muốn đính kèm, hãy chọn Mở để thêm tệp đó vào danh sách phần đính kèm.

 4. Lặp lại bước 1-3 cho mỗi tệp bổ sung mà bạn muốn đính kèm mục.

Tên dài tệp có thể được cắt cụt trước khi các tệp đính kèm. Điều này không ảnh hưởng tới nội dung của tệp.

Loại bỏ một hoặc nhiều phần đính kèm từ một mục

 1. Mở thư.

 2. Chọn biểu tượng dấu x bên cạnh tệp bạn muốn loại bỏ.

Phần đính kèm sẽ không được sao chép khi bạn trử lời thư. Thay vào đó, một biểu tượng chỗ dành sẵn sẽ xuất hiện thay cho tệp. Để bao gồm phần đính kèm, chuyển tiếp thư thay vì trả lời thư. Trước khi bạn sửa các tệp được đính kèm, bạn cần tải chúng xuống máy tính của bạn.

Đọc hoặc lưu phần đính kèm

 • Hãy chọn tên tệp đính kèm. Bạn sẽ được tùy chọn mở phần đính kèm bằng ứng dụng phù hợp hoặc lưu phần đính kèm vào ổ đĩa.

 • Đối với một số loại đính kèm, bạn có thể dùng mở dưới dạng trang Web (hoặc mở trong trình duyệt) để mở phần đính kèm dưới dạng trang web có thể xem bằng cách dùng trình duyệt web của bạn. Các kiểu tệp mà có thể mở dưới dạng trang web bao gồm:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Tệp Adobe Acrobat .pdf

Thận trọng: Không mở phần đính kèm, trừ khi bạn tin cậy nội dung và người đã gửi cho bạn. Phần đính kèm là một phương pháp thông thường cho kéo giãn vi-rút máy tính. Vì vậy thật tốt nhất để dùng tùy chọn mở dưới dạng trang Web (hoặc mở trong trình duyệt), trừ khi bạn chắc chắn phần đính kèm là an toàn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Outlook Web App Light > mở dưới dạng trang web.

Gửi phần đính kèm

Để gửi phần đính kèm đã sửa, bạn phải cài đặt ứng dụng được dùng để tạo phần đính kèm trên máy tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn sửa phần đính kèm là tệp Word, bạn cần cài đặt Word trên máy tính của mình.

 1. Mở thư có phần đính kèm gốc.

 2. Chọn phần đính kèm, rồi chọn Lưu để lưu phần đính kèm vào máy tính của bạn.

 3. Mở phần đính kèm từ vị trí bạn đã lưu, rồi thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 4. Lưu các thay đổi của bạn và đóng tài liệu.

 5. Trở về Outlook Web App, sau đó mở thư gốc.

 6. Chọn Trả lời nếu bạn muốn loại bỏ phần đính kèm gốc ra khỏi thư và đính kèm phiên bản bạn sửa đổi.

 7. Chọn Chuyển tiếp nếu bạn muốn đưa phần đính kèm gốc vào cùng với phiên bản bạn sửa đổi.

Tôi cần biết về phần đính kèm gì nữa?

 • Một số phần đính kèm có thể bị loại bỏ hoặc bị chặn bởi phần mềm chống virus mà tổ chức của bạn hoặc tổ chức của người nhận email sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ đối với phần đính kèm, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

 • Giới hạn kích cỡ mặc định cho phần đính kèm trong Outlook Web App là 10 MB. Tùy thuộc vào dịch vụ đang lưu trữ hộp thư của bạn, giới hạn kích cỡ mặc định cho toàn bộ thư, bao gồm tất cả phần đính kèm, là 25 MB hoặc 35 MB. Giới hạn kích cỡ thư và phần đính kèm cho hộp thư của bạn do người quản lý email của bạn đặt và giới hạn này có thể khác so với giới hạn mặc định.

 • Số lượng phần đính kèm tối đa mặc định mà bạn có thể thêm vào một thư là 125. Giới hạn số lượng phần đính kèm do người quản trị hệ thống của bạn đặt và giới hạn này có thể khác so với giới hạn mặc định.

Nếu email mà bạn mong đợi không có trong Hộp thư đến của bạn, dưới đây là một số ý tưởng để khắc phục sự cố:

 • Kiểm tra thư mục email rác.

 • Nếu thông báo email trong một tài khoản được kết nối, nó được kéo vào phiên bản rút gọn của Outlook Web App mỗi giờ một lần.

 • Hãy kiểm tra với người gửi để đảm bảo rằng thư đã được gửi đến đúng địa chỉ email.

 • Làm mới trình duyệt của bạn. Thư có sẵn ngay khi chúng được nhận được bởi máy chủ.

Để tìm hiểu về các tùy chọn ảnh hưởng đến cách bạn đọc và gửi thư, hãy xem tùy chọn > nhắn tin.

Để tìm hiểu cách đổi mật khẩu, hãy xem Tùy chọn > Đổi Mật khẩu.

Outlook Web App Light > sự an toàn Email

Outlook Web App Light > Sổ Địa chỉ

Outlook Web App Light > Liên hệ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×