Outlook Web App Light >Sổ Địa chỉ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn Outlook Web App trông giống như hình dưới đây, bạn đang dùng phiên bản rút gọn của Outlook Web App. Điều này có thể là vì bạn đã chọn tùy chọn để sử dụng phiên bản bình thường, hoặc vì bạn đang sử dụng một trình duyệt web không hỗ trợ phiên bản chuẩn của Outlook Web App.

Outlook Web App Light

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App là cơ bản trong diện mạo và chức năng hơn phiên bản chuẩn của Outlook Web App. Cũng có thể dựa trên HTML, để nó có thể hoạt động tốt hơn với các công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình. So sánh chi tiết của phiên bản bình thường và phiên bản tiêu chuẩn, hãy xem so sánh bản chuẩn với bản bình thường của Outlook Web App.

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App có ít tính năng để làm việc với sổ địa chỉ của tổ chức của bạn hơn phiên bản tiêu chuẩn. Bạn có thể chọn mục nhập từ sổ địa chỉ của tổ chức của bạn hoặc khỏi các thư mục liên hệ trong hộp thư của bạn. Bạn cũng có thể gửi thư bằng cách nhập địa chỉ SMTP của hộp thư mà bạn muốn gửi thư đến trong dòng đến hoặc Cc của thư mới.

Tôi không muốn phiên bản rút gọn của Outlook Web App. Phiên bản tiêu chuẩn ở đâu?

Nếu bạn không chọn phiên bản rút gọn, cứ đăng xuất và sau đó dùng một trình duyệt được hỗ trợ để đăng nhập trở lại.

Nếu bạn chọn phiên bản rút gọn từ một tùy chọn, đây là cách để quay lại phiên bản chuẩn của Outlook Web App:

 1. Ở phiên bản rút gọn, đi đến Tùy chọn > Phiên bản Outlook Web App.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm Dùng phiên bản rút gọn của Outlook Web App.

 3. Chọn Save.

 4. Đăng xuất khỏi phiên bản rút gọn, đóng trình duyệt của bạn, và sau đó đăng nhập lại bằng cách dùng một trình duyệt được hỗ trợ. Bạn có thể cần phải đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt mở trước khi bạn đăng nhập lại.

 • Hãy bấm vào biểu tượng sổ địa chỉ ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App

 • Bấm Đến hoặc Cc trong thư mới

Khi bạn mở sổ địa chỉ từ biểu tượng ở đầu cửa sổ Outlook Web App, bạn sẽ chỉ thấy sổ địa chỉ. Khi bạn mở sổ địa chỉ bằng cách bấm Đến hoặc Cc trong thư mới, bạn thấy sổ địa chỉ và các ô Đến, CcBcc.

Dùng hộp Sổ Địa chỉ ở đầu trang để chọn tập hợp các địa chỉ nào bạn muốn xem. Theo mặc định, hộp này hiển thị sổ địa chỉ tổ chức của bạn, nhưng bạn có thể chọn sổ địa chỉ bạn muốn xem. Ví dụ bạn có thể xem Liên hệ từ danh sách các sổ địa chỉ có sẵn hoặc chọn thư mục Liên hệ trong ngăn dẫn hướng.

Đầu Trang

Có một số cách để tìm một địa chỉ trong sổ địa chỉ tổ chức của bạn hoặc trong thư mục Liên hệ. Khi sổ địa chỉ mở, bạn có thể nhập tên của người bạn đang tìm kiếm vào hộp Tìm Người nào đó, rồi nhấn Enter hoặc bấm vào biểu tượng tìm kiếm. Các kết quả trùng khớp sẽ hiển thị trong cửa sổ của sổ địa chỉ. Để xem liên hệ, bấm vào tên của liên hệ. Để xóa kết quả tìm kiếm và trở về sổ địa chỉ, bấm Xóa kết quả của tìm kiếm này.

Các tìm kiếm sổ địa chỉ giới hạn trong sổ địa chỉ mà bạn hiện đang xem.

Nếu bạn đã mở thư mới, bạn có thể nhập tên của những người bạn muốn gửi thư đến trong ô Đến hoặc Cc của thư. Nếu tên là duy nhất hoặc bạn đã sử dụng trước đó, chúng sẽ được xử lý tự động.

Đầu Trang

Bạn có nhiều tùy chọn để đề địa chỉ thư.

 • Khi bạn mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư, một danh sách hiển thị những người nhận gần đây nhất của bạn sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Bấm đúp vào một tên để di chuyển sang ô Đến. Bạn cũng có thể chọn một tên, rồi bấm Đến, Cc hoặc Bcc để di chuyển tên sang ô đó.

 • Nếu tên mà bạn muốn không xuất hiện trong danh sách Người nhận gần đây nhất , hãy nhập tên hoặc biệt danh email trong hộp đến, CcBcc . Nhiều tên phân tách bằng dấu chấm phẩy. Bấm kiểm tra tên trên thanh công cụ để giải quyết các tên. Nếu có không phù hợp duy nhất trong sổ địa chỉ, người dự kiến nhận được đánh dấu là chưa được giải quyết. Tất cả chưa giải quyết các tên xuất hiện bằng màu đỏ, và danh sách kết quả khớp người nhận có thể xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Để giải quyết tên, chọn tên hoặc tên mà bạn muốn từ danh sách bằng cách bấm vào chúng. Nếu có không khớp, kiểm tra chính tả của tên của người nhận hoặc nhập địa chỉ email trực tiếp (ví dụ: adam@contoso.com).

  Thông điệp email không thể được gửi đến chưa được giải quyết địa chỉ người nhận.

 • Bạn cũng có thể tìm thấy người khác bằng cách nhập tên của họ trong Tìm người nào đó hộp ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App . Sau đó nhấn Enter hoặc bấm vào biểu tượng tìm kiếm. Kết quả khớp sẽ được hiển thị trong khu vực tìm kiếm. Để thêm một tên vào tin nhắn của bạn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên và sau đó bấm đến, Cchoặc Bcc để thêm tên người nhận thư. Để xóa kết quả tìm kiếm và quay lại sổ địa chỉ, hãy bấm xóa kết quả tìm kiếm này.

  Khi bạn xem cửa sổ người nhận thư, tìm kiếm sổ địa chỉ được giới hạn trong sổ địa chỉ đã chọn ở trên cùng của cửa sổ Outlook Web App .

 • Bấm Đến, Cc hoặc Bcc để mở vùng tìm kiếm. Thao tác này cho phép bạn tìm kiếm một người trong sổ địa chỉ tổ chức của bạn. Sau khi bạn định vị một người trong vùng tìm kiếm, thêm tên vào email của bạn bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên, rồi bấm Đến, Cc hoặc Bcc. Khi bạn hoàn tất đề địa chỉ thư, bấm Xong hoặc Đóng.
  Người nhận Bcc sẽ nhận được một bản sao của thư, nhưng tên của họ sẽ không xuất hiện trong danh sách người nhận. Người nhận Bcc không thể xem tên của những người nhận Bcc khác.

Đầu Trang

Bạn có nhiều tùy chọn để đề địa chỉ yêu cầu họp.

 • Khi bạn mở một yêu cầu họp mới hoặc trả lời hoặc chuyển tiếp yêu cầu họp, một danh sách Người nhận gần đây nhất xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Bấm đúp vào tên để di chuyển nó vào hộp bắt buộc . Bạn có thể cũng có thể chọn một tên và sau đó bấm đến, tùy chọn, hoặc tài nguyên để di chuyển nó vào hộp đó.

 • Nếu tên mà bạn muốn không xuất hiện trong danh sách Người nhận gần đây nhất , hãy nhập tên hoặc email bí danh trong hộp đến, tùy chọn, hoặc tài nguyên . Nhiều tên phân tách bằng dấu chấm phẩy. Bấm kiểm tra tên trên thanh công cụ để giải quyết Các tên. Nếu có không phù hợp duy nhất trong sổ địa chỉ, người dự kiến nhận được đánh dấu là chưa được giải quyết. Tất cả chưa giải quyết các tên xuất hiện bằng màu đỏ, và danh sách kết quả khớp người nhận có thể xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Để giải quyết tên, chọn tên hoặc tên mà bạn muốn từ danh sách bằng cách bấm vào chúng. Nếu có không khớp, kiểm tra chính tả của tên của người nhận hoặc nhập địa chỉ email trực tiếp (ví dụ: adam@contoso.com).

  Yêu cầu cuộc họp không thể được gửi đến chưa được giải quyết địa chỉ người nhận.

 • Bạn cũng có thể tìm thấy người khác bằng cách nhập tên của họ trong Tìm người nào đó hộp ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App . Sau đó nhấn Enter hoặc bấm vào biểu tượng tìm kiếm. Kết quả khớp sẽ được hiển thị trong khu vực tìm kiếm. Để thêm tên của bạn yêu cầu họp, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên và sau đó bấm đến, tùy chọn, hoặc tài nguyên để thêm tên người nhận thư. Để xóa kết quả tìm kiếm và quay lại sổ địa chỉ, hãy bấm xóa kết quả tìm kiếm này.

  Khi bạn xem cửa sổ người nhận thư, tìm kiếm sổ địa chỉ được giới hạn trong sổ địa chỉ đã chọn ở trên cùng của cửa sổ Outlook Web App .

 • Bấm đến, tùy chọn, hoặc tài nguyên để mở vùng tìm kiếm. Điều này cho phép bạn tìm kiếm người trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn. Sau khi bạn tìm một người trong khu vực tìm kiếm, hãy thêm tên vào thông điệp email của bạn bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên, rồi bấm đến, tùy chọn, hoặc tài nguyên. Khi bạn hoàn tất địa chỉ thư, hãy bấm hoàn tất hoặc đóng.

Đầu Trang

Thông thường bạn không thể thêm tên hoặc nhóm vào sổ địa chỉ của tổ chức của bạn hoặc thêm thư mục con. Một số tổ chức cũng hạn chế sửa đổi danh sách của riêng bạn. Quản lý sổ địa chỉ thông thường thực hiện bởi nhân sự hoặc nhân viên công nghệ thông tin của tổ chức của bạn. Thay vào đó, Thêm người vào liên hệ của bạn.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các liên hệ và nhóm liên hệ, hãy xem Outlook Web App Light > Liên hệ.

Bài viết liên quan khác bao gồm:

Outlook Web App Light > Thư

Outlook Web App Light > Lịch

Tùy chọn > Email Rác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×