Outlook Web App Light > Liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phiên bản light của Outlook Web App đơn giản hơn phiên bản tiêu chuẩn về cả diện mạo và chức năng. Ngoài ra, vì nó được dựa trên HTML, phiên bản light làm việc tốt hơn với một số công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình.

Phiên bản light có ít tính năng để quản lý liên hệ hơn phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App. Để tìm hiểu thêm về các tính năng sẵn dùng, hãy xem So sánh tiêu chuẩn và các phiên bản light của Outlook Web App để biết chi tiết.

Ví dụ, bạn không thể thực hiện các tác vụ sau đây trong phiên bản light:

 • Tạo một nhóm liên hệ mới hoặc thêm vào nhóm liên hệ hiện có. Tuy nhiên, bạn có thể tạo hoặc sửa một nhóm liên hệ trong chương trình email khác, chẳng hạn như Outlook hoặc phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App, sau đó gửi thư hoặc thư mời vào nhóm đó.

 • Nhập một liên hệ hoặc danh sách liên hệ. Tuy nhiên, bạn có thể nhập các liên hệ bằng cách dùng một chương trình email khác, chẳng hạn như Outlook, rồi sửa những liên hệ đó.

 • Bấm chuột phải vào người gửi email và thêm người đó vào liên hệ của bạn.

 • In thẻ liên hệ.

Mọi liên hệ hoặc nhóm liên hệ bạn tạo trong Outlook hoặc Outlook Web App đều sẵn dùng.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao bạn nhìn thấy phiên bản light của Outlook Web App, làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App hoặc Office, hãy xem Outlook Web App Light.

Trong bài viết này

Tôi làm thế nào để tạo liên hệ?

Tôi làm thế nào để xem hoặc sửa đổi liên hệ?

Tôi làm thế nào để xóa liên hệ?

Tôi làm thế nào để sắp xếp và tổ chức các liên hệ của mình?

Xem các thư mục của bạn và nội dung thư mục

Tạo thư mục mới

Di chuyển một liên hệ đến thư mục khác

Tôi có thể làm được những gì nữa với thư mục?

Tôi làm thế nào để gửi thư hoặc yêu cầu họp đến liên hệ?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Tôi làm thế nào để tạo liên hệ?

Bạn có thể tạo liên hệ để lưu thông tin về những người mà bạn liên lạc, bao gồm địa chỉ email, địa chỉ đường phố, số điện thoại và thông tin khác của họ.

 1. Trong Liên hệ, trên thanh công cụ, bấm Liên hệ Mới.

 2. Trên trang liên hệ mới, nhập thông tin bạn muốn thêm vào liên hệ.
  Bạn có thể dùng danh sách thả xuống để ghi nhiều mục nhập vào một số ô. Ví dụ: danh sách thả xuống bên cạnh Email cho phép bạn lưu tối đa ba địa chỉ email khác nhau cho liên hệ (Email, Email 2Email 3). Bạn cũng có thể lưu nhiều địa chỉ và số điện thoại.

 3. Dùng danh sách Tệp dưới dạng để xác định cách hiển thị liên hệ trong Liên hệ. Bạn có thể hiển thị từng liên hệ theo họ và tên, theo họ trước hoặc theo tên công ty.

 4. Nếu bạn có nhiều địa chỉ được lưu cho một liên hệ, bạn có thể chỉ định một địa chỉ làm địa chỉ gửi thư chính của liên hệ. Chọn địa chỉ từ danh sách thả xuống, rồi chọn hộp kiểm Đây là địa chỉ gửi thư ở cuối trang.

 5. Bấm Lưu và Đóng để lưu liên hệ mới. Bấm Hủy nếu bạn muốn bỏ các thay đổi của mình.

Bạn cũng có thể đính kèm tệp, chẳng hạn như tài liệu Word, cho một liên hệ để giữ thông tin có liên quan lại với nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông tin về phần đính kèm?

Đầu Trang

Làm cách nào để tôi xem hoặc sửa đổi liên hệ?

 1. Trong Liên hệ, bấm vào tên liên hệ bạn muốn xem hoặc sửa đổi.

 2. Để sửa đổi liên hệ, bấm Sửa Liên hệ trên thanh công cụ.

 3. Tiến hành thay đổi đối với liên hệ.

 4. Bấm Lưu và Đóng để lưu thay đổi của bạn hoặc Hủy để bỏ chúng.

Đầu Trang

Làm cách nào để tôi xóa liên hệ?

 1. Trong Liên hệ, chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ bạn muốn xóa. Bạn có thể chọn nhiều liên hệ.

 2. Trên thanh công cụ, bấm Xóa. Bạn cũng có thể xóa một liên hệ riêng lẻ bằng cách mở liên hệ đó ra và bấm Xóa.

Đầu Trang

Tôi làm thế nào để sắp xếp và tổ chức các liên hệ của mình?

Có một số cách để sắp xếp liên hệ của bạn. Trong Liên hệ, bấm vào bất kỳ đầu đề nào sau đây ở trên đầu danh sách Liên hệ để sắp xếp theo đầu đề đó:

 • Tệp dưới dạng

 • Email

 • Điện thoại

 • Chức danh

 • Công ty

Bạn cũng có thể dùng một thư mục để sắp xếp các liên hệ và điều chỉnh các thư mục của bạn theo nhu cầu. Ví dụ, bạn có thể có một thư mục dành cho các liên hệ cá nhân và một thư mục dành cho các liên hệ công việc.

Xem các thư mục của bạn và nội dung thư mục

 • Trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm vào thư mục.

Tạo thư mục mới

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm Quản lý Thư mục Liên hệ.

 2. Dưới Tạo Thư mục Liên hệ Mới, trong hộp Tên thư mục, hãy nhập tên bạn muốn dùng cho thư mục mới.

 3. Bấm Tạo.

Di chuyển một liên hệ đến thư mục khác

 1. Chọn liên hệ cần di chuyển bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ đó trong danh sách liên hệ hoặc mở liên hệ bạn muốn di chuyển.

 2. Trên thanh công cụ, bấm Di chuyển.

 3. Màn hình Chuyển đến Thư mục Liên hệ mở ra. Trong Chuyển đến, chọn thư mục bạn muốn chuyển liên hệ đến.

 4. Bấm Chuyển để di chuyển liên hệ đến thư mục đã chọn.

Nếu bạn quyết định không di chuyển liên hệ, hãy bấm Đóng trên thanh công cụ để thoát khỏi màn hình và trở về màn hình trước đó.

Tôi có thể làm được những gì nữa với thư mục?

Khi bạn chọn Quản lý Thư mục Liên hệ, bạn sẽ thấy các tùy chọn để Đổi tên hoặc Xóa bỏ thư mục, ngoài việc tạo thư mục mới.

Bạn không thể sao chép một liên hệ vào một thư mục khác.

Đầu Trang

Làm cách nào để tôi gửi thư hoặc yêu cầu họp cho liên hệ?

 1. Trong Liên hệ, bạn có thể chọn hộp kiểm bên cạnh các liên hệ bạn muốn gửi thư hay yêu cầu họp hoặc mở một liên hệ riêng lẻ.

 2. Bấm vào biểu tượng Gửi Email hoặc Gửi Yêu cầu Họp trên thanh công cụ.

 3. Tùy theo biểu tượng bạn chọn, biểu mẫu thư mới hoặc biểu mẫu yêu cầu họp mới sẽ mở ra với phần người nhận là liên hệ hoặc các liên hệ bạn đã chọn.

 4. Điền thư hoặc yêu cầu họp, rồi bấm Gửi.

Đầu Trang

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Để sửa hồ sơ của bạn trong Office 365, bao gồm thay đổi ảnh của bạn, hãy xem Tài khoản của tôi.

Tùy chọn > Email Rác

Outlook Web App Light > Sổ Địa chỉ

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×