Outlook, truy nhập và Publisher bị thiếu sau khi đặt lại push

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn thực hiện một đặt lại push của PC của bạn để đặt lại nó để cấu hình ban đầu của nhà sản xuất, hai điều kiện sau đây có thể xảy ra trong Office sau khi đặt lại:

  • Office sẽ nhắc bạn kích hoạt bằng cách hiển thị cửa sổ Hãy bắt đầu với tùy chọn để thử, muahoặc kích hoạt Office.

  • Một số ứng dụng Office, chẳng hạn như Outlook, Publisher, truy nhập, hoặc có thể bị thiếu

Để kích hoạt lại Office và cài đặt bất kỳ ứng dụng Office thiếu, vui lòng cài đặt lại Office như được mô tả trong tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 365, Office 2016, hoặc Office 2013 trên PC của bạn. Khi hoàn tất cài đặt Office, Office sẽ được kích hoạt và bất kỳ ứng dụng thiếu sẽ được khôi phục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×