Outlook nhóm ứng dụng hưu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chúng tôi đã hài lòng với thông báo rằng chúng tôi đang cách tập trung nỗ lực của chúng tôi mở rộng nhóm chức năng trong ứng dụng di động của Outlook.

Vì tiêu điểm mới này, chúng tôi đã quyết định hưu ứng dụng Outlook nhóm độc lập năm sau này. Bạn có thể tiếp tục dùng nó cho đến ngày 1 tháng 5 2018, nhưng bạn có thể tìm thấy và cộng tác với tất cả các nhóm của bạn trong ứng dụng di động của Outlook. Hãy xem sử dụng các nhóm trong ứng dụng di động của Outlook để bắt đầu.

Tất cả các thành viên nhóm và chức năng hiện có của bạn sẽ tiếp tục hoạt động trong Outlook trên web, Outlook 2016, Outlook 2016 cho Mac, và bất kỳ ứng dụng Office nào khác.

Nhóm là một phần quan trọng của thực hiện nhóm nỗ lực bên trong Outlook và Office. Những thay đổi này là một phần của cả hai nỗ lực của chúng tôi tiếp tục để tinh chỉnh Microsoft 365 như bộ công cụ chung cho nhóm và đầu tư cho chúng tôi đang thực hiện trong Microsoft Teams và Yammer.

Câu hỏi thường gặp

Đường thời gian cho hưu trí ứng dụng di động của nhóm Outlook là gì?

Ngày 26 tháng 3, 2018, ứng dụng sẽ bị loại bỏ từ Apple App Store, Google Play Store và Microsoft Store. Người dùng sẽ không thể tải xuống ứng dụng Outlook nhóm nữa. Ngày 1 tháng 5, 2018, ứng dụng sẽ ngừng hoạt động. Bất kỳ ai cố gắng mở nó sẽ được chào đón bằng tin nhắn để hướng chúng để tải xuống ứng dụng di động của Outlook.

Giữa tháng và tháng, người dùng của ứng dụng sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng khuyến khích họ sử dụng Outlook cho iOS và Android để tham gia vào nhóm hội thoại và truy nhập nhóm tài nguyên.

Tôi cần làm để chuẩn bị cho thay đổi này gì?

Khách hàng Office 365 có người dùng hiện hoạt của nhóm Outlook các ứng dụng di động trong tổ chức của họ sẽ được thông báo qua một bài đăng của Trung tâm thông báo Office 365 ngày 8 tháng 2, 2018. Nếu bạn không nhận được thông báo này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác.

Nếu bạn nhận được thông báo Trung tâm thông báo, khuyến khích người dùng để bắt đầu dùng ứng dụng Outlook trên iOS hoặc Android để quản lý nhóm của họ và tham dự cuộc hội thoại email nhóm di chuyển. Họ không cần phải làm gì để thiết lập nhóm. Sau khi họ cài đặt ứng dụng di động của Outlook và thêm tài khoản email Office 365 của họ, nhóm của họ sẽ được hiển thị trong danh sách thư mục.

Người dùng của ứng dụng di động của nhóm Outlook sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng trực tiếp giữa các tháng và tháng, tư vấn họ cần để chuyển đổi. Nếu bạn có tài liệu nội bộ, tham chiếu ứng dụng Outlook nhóm, bạn cũng nên cập nhật nó để tham chiếu ứng dụng di động của Outlook thay vào đó.

Những tính năng nhóm Outlook sẵn dùng trong ứng dụng di động của Outlook?

Ứng dụng di động của Outlook cho phép bạn:

Mắt, bạn sẽ có thể:

  • Dạng xem tệp được lưu trữ trong thư viện tài liệu của nhóm

  • Yêu thích của bạn nhóm quan trọng, cùng với những người yêu thích của bạn và thư mục

Hãy xem Lộ trình Office để biết chi tiết đầy đủ tính năng liên quan đến nhóm sắp tới và đặt thời gian.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×