Outlook dừng đồng bộ AOL email

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mô tả:

Bắt đầu trong tháng 9 2018 một số người dùng Outlook với tài khoản AOL đã phát hiện email ngừng đồng bộ.  Vấn đề này do thay đổi trong dịch vụ AOL ra.  Vui lòng liên hệ với AOL để báo cáo vấn đề này, yêu cầu đó được điều tra sâu hơn.

Cố định:

Tính từ ngày 2018 AOL đã xác nhận vấn đề được cố định.

Giải pháp thay thế:

Cho người dùng nhất bị ảnh hưởng đổi tên hoặc xóa thư mục bên dưới hộp thư đến mitigates vấn đề này.

Phương pháp 1: đổi tên thư mục (khuyên dùng phương pháp)

 1. Mở Outlook và thực hiện ghi chú là các thư mục bên dưới hộp thư đến

 2. Đóng Outlook

 3. Đi tới https://www.aol.com và đăng nhập vào thư web

 4. Đổi tên mỗi thư mục dưới thư mục hộp thư đến (ví dụ như cho một thư mục có tên là "Công thức nấu ăn" đổi tên nó thành "Recipes1")

 5. Khởi động Outlook, cho phép một vài phút để cho phép đồng bộ để hoàn thành trước khi xác nhận nếu vấn đề này được giải quyết ngay

Phương pháp 2: tạo thư mục mới và di chuyển thư

 1. Mở Outlook và thực hiện ghi chú là các thư mục bên dưới hộp thư đến

 2. Đóng Outlook

 3. Đi tới https://www.aol.com và đăng nhập vào thư web

 4. Tạo một hay nhiều thư mục mới và di chuyển email nằm bên dưới thư mục hộp thư đến để các thư mục

  1. Đảm bảo rằng bạn nhận tất cả các email của bạn chuyển trước khi loại bỏ các thư mục cũ.  Sau khi xóa các thư mục, email mà chúng sẽ không có thể khôi phục.

 5. Trong thư web xóa thư mục được liệt kê bên dưới hộp thư đến trong Outlook

 6. Khởi động Outlook, cho phép một vài phút để cho phép đồng bộ để hoàn thành trước khi xác nhận nếu vấn đề này được giải quyết ngay

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×