Outlook 2013 không phản hồi khi bạn phê duyệt một dòng công việc phê duyệt SharePoint Online trong Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây.

  • Bạn đã tạo một Danh sách dòng công việc trong SharePoint Designer 2013 bằng cách sử dụng kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2010.

  • Dòng công việc có chứa ít nhất một hành động Bắt đầu quy trình phê duyệt .

  • Như mong muốn, mỗi mẫu dòng công việc sẽ gửi một email thông báo cho các người phê duyệt. Mỗi người phê duyệt mở ra email thông báo trong Outlook 2013, và sau đó bấm vào mở nhiệm vụ này.

  • Trong hộp thoại Nhiệm vụ phê duyệt , người phê duyệt nhấp vào nút phê duyệt .

Trong trường hợp này, Outlook 2013 không phản hồi cho khoảng 30 giây, và sau đó chuyển thành phản hồi hay một lần nữa.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây, phù hợp:

  • Trong phê duyệt thông báo thông điệp email, thêm một siêu kết nối vào nhiệm vụ. Chỉ dẫn người dùng bấm siêu kết nối trong thư và sau đó phê duyệt mục bằng cách dùng trình duyệt web trong SharePoint Online thay vì phê duyệt mục bằng cách dùng Outlook 2013.

  • Chuyển đổi dòng công việc từ kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2010 thành kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2013.

    Ghi chú: phương pháp này bao gồm ghi lại toàn bộ dòng công việc. Trước khi bạn sử dụng phương pháp này, hãy xem lại cấu hình hiện tại của bạn để đánh giá các yêu cầu.

Xem thêm thông tin

Đây là một vấn đề đã biết trong SharePoint Online. Vấn đề này xảy ra vì mỗi dòng công việc SharePoint 2010 được biên soạn trước khi nó được thực hiện. Phức tạp hơn SharePoint Designer 2010 dòng công việc đó, còn này việc biên soạn yêu cầu để hoàn thành (tối đa 30 giây).

Để biết thêm thông tin về dòng công việc phê duyệt, đi tới dòng công việc phê duyệt hiểu trong SharePoint Server.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×