×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Open a project for editing

Open a project for editing

To make changes to an existing project in Project Web App, you need to open it for editing.

To open a project for editing from the Project Center:

  1. On the Quick Launch, click Projects.

  2. Click the row header for the project you are opening in the list in the Project Center.

  3. On the Projects tab, in the Project group, click the arrow on the Open button, and then click In Browser for Editing.

Note:  When you use these steps to open a SharePoint task list project for editing, the task list opens and you can make changes there.

You can also open a project for editing from the Schedule page. The Schedule page is the page that appears when you click the name of a project in the Project Center.

To open a project for editing from the Schedule page, choose one of these options:

  • Click the arrow on the Edit button in the Project group on the Task tab, and then click In Browser.

  • Click Edit in the Project group on the Project tab.

Tip:  You can also open a project for editing in Project Professional. For more information, see Open a project in Microsoft Project.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×