OneDrive lỗi mã 1, 2 hoặc 6 là gì?

OneDrive lỗi mã 1, 2 hoặc 6 là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneDrive lỗi 2 graphic_C3_201763135913

Chúng tôi rất tiếc bạn đang gặp vấn đề với OneDrive.

  • Mã lỗi 1 có nghĩa là có đã xảy ra lỗi không xác định.

  • Mã lỗi 2 có nghĩa là đó OneDrive có vấn đề lấy chi tiết tài khoản của bạn. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn để đảm bảo có sự cố xác thực không.

  • Mã lỗi 6 nghĩa là gì đã xảy ra lỗi hết thời gian chờ. Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn.

Vui lòng thử các giải pháp bên dưới trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ:

  1. Kiểm tra kết nối internet trên thiết bị nơi OneDrive không hoạt động.

  2. Kiểm tra trạng thái của Microsoft Office dịch vụ trực tuyến tại cổng thông tin trạng thái dịch vụ.

  3. Khởi động lại máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn.

  4. Bạn có thể truy nhập các dịch vụ khác của Microsoft với tài khoản Microsoft của bạn, chẳng hạn như Outlook.com hoặc people.live.com? Nếu bạn có thể, nó có thể tạm thời vấn đề với OneDrive. Nếu bạn không thể, có thể có liên quan đến tài khoản, hoặc một vấn đề rộng hơn.

Nếu nhiều thứ khác là OK nhưng bạn vẫn cần trợ giúp, nhóm hỗ trợ email OneDrive. Trong một ứng dụng di động OneDrive , lắc thiết bị để nhận trợ giúp.

Mẹo: Cho phép chúng tôi biết vị trí của bạn có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn nhanh hơn.

Tất cả cố định?

Nếu bạn liên hệ chúng tôi và OneDrive bắt đầu làm việc lại, vui lòng cho chúng tôi biết bằng trả lời email chúng tôi gửi cho bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Thêm bản sửa lỗi cho các sự cố gần đây về OneDrive

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×