OneDrive cho doanh nghiệp tiếp theo hệ ứng dụng khách đồng (onedrive.exe) thoát khỏi ngay lập tức sau khi khởi động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này chứa thông tin về cách sử dụng OneDrive cho doanh nghiệp tiếp theo hệ ứng dụng khách đồng (onedrive.exe).

Ghi chú: Để xác định các ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà bạn đang dùng, hãy xem ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà đang tôi sử dụng?

Vấn đề

Sau khi bạn cài đặt OneDrive cho doanh nghiệp tiếp theo hệ ứng dụng khách đồng (onedrive.exe) để đồng bộ OneDrive for Business tệp của bạn, hoặc cập nhật hệ điều hành của bạn, bạn có thể chịu một hoặc nhiều dấu hiệu sau đây:

  • Bạn không được nhắc để đăng nhập.

  • Không đồng bộ hóa các tệp xảy ra, và thông báo lỗi không được hiển thị.

  • Nếu bạn cũng đang chạy OneDrive cá nhân, và bạn bấm vào thiết đặt trên hộp thoại Thêm Business một tài khoản, không có gì xảy ra.

Giải pháp

Người quản trị của tổ chức của bạn đã cấu hình một thiết đặt chính sách nhóm để ngăn không cho onedrive.exe bắt đầu. Làm việc với người quản trị công ty của bạn để thay đổi đối tượng chính sách nhóm áp dụng (GPO). Bạn có thể xác nhận rằng máy tính của bạn bị ảnh hưởng bởi chính sách bằng cách làm theo các bước sau đây.

Quan trọng: Làm theo các bước trong phần này cẩn thận. Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn chỉnh sửa sổ đăng ký không chính xác. Trước khi bạn sửa đổi nó, sao lưu sổ đăng ký cho việc khôi phục trong trường hợp các vấn đề xảy ra.

  1. Dẫn hướng đến khóa đăng ký sau đây:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive 

  2. Kiểm tra phím sau đây:

    DisableFileSyncNGSC = DWORD:1 

Để đồng bộ với OneDrive for Business, khóa DisableFileSyncNGSC phải bị loại bỏ hoặc giá trị DWORD phải được thay đổi 0 (không). Nếu giá trị sổ đăng ký đã được đặt như là một phần của một đối tượng chính sách nhóm, chính sách phải được loại bỏ.

Nếu bạn quyết định theo cách thủ công thay đổi khóa này hoặc loại bỏ khóa mà không có người quản trị của bạn thay đổi chính sách cho máy tính của bạn, lần sau khi chính sách chạy (thường sau khi khởi động lại, sau khi bạn đăng nhập vào Windows), hoặc sau khi cập nhật định kỳ, chính sách reapplied, và OneDrive for Business sẽ không khởi động lại.

Thông tin khác

Vấn đề này xảy ra khi có một thiết đặt chính sách nhóm trên máy tính ngăn không cho OneDrive for Business từ bắt đầu.

Nếu người quản trị công ty của bạn để vô hiệu hóa ứng dụng khách đồng bộ của OneDrive người tiêu dùng nhưng để cho phép OneDrive dành cho doanh nghiệp, hãy xem Sử dụng chính sách nhóm để kiểm soát thiết đặt máy khách đồng bộ OneDrive.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×