Office Web Apps và Office dành cho máy chủ web trong Azure và các nhà cung cấp IaaS khác

Tóm tắt

Vì các điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft cho Office Web Apps và Office cho máy chủ web, máy chủ lưu trữ Office cho máy chủ web phải được dành riêng cho khách hàng, trong đó loại trừ bất kỳ IaaS (cơ sở hạ tầng như một nhà cung cấp dịch vụ) mà sẽ không đáp ứng điều này yêu cầu.

Phần mềm hiện được hỗ trợ trên IaaS có thể tìm thấy tại phần mềm Microsoft Server support for Microsoft Azure Virtual Machines.

Xem thêm thông tin

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục cấp phép số lượng lớn cho các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

Trên trang tham chiếu, dưới mục điều khoản sản phẩm, chọn ngôn ngữ và tải xuống. Mở tài liệu Word có chứa các thuật ngữ sản phẩm. Office dành cho máy chủ web được liệt kê bên dưới ứng dụng Office trên máy tính. Phần có liên quan dưới phần bảo mật phần mềm: "giấy phép di động: N/A". 

Sau đó, hãy xem lại các giấy phép di động nghĩa là gì: giấy phép tính di động thông qua phần mềm Microsoft

Mối quan tâm này cho các ứng dụng được phép chạy trên IaaS. 

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×