Office Hub

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hub Office trên điện thoại của bạn là nơi để đi để làm việc trên tài liệu Microsoft Office của bạn. Đến có tìm tài liệu, mở chúng, và thay đổi phút cuối cùng, hoặc thậm chí bắt đầu tài liệu mới. Trong danh sách ứng dụng, gõ nhẹ vào Office Biểu tượng Office để bắt đầu. Trong đó, bạn sẽ thấy một vài cách khác nhau để tìm và mở tài liệu của bạn.

Office Hub

  • Gần đây - Nhanh chóng tìm và mở tài liệu mà bạn đã dùng gần đây. Hoặc nếu bạn muốn, hãy bắt đầu một tài liệu mới từ đây.

  • Vị trí – lấy tài liệu Office trên điện thoại của bạn hoặc lưu chỗ khác, chẳng hạn như Microsoft OneDrive, trên một site Microsoft SharePoint 2010, hoặc trên một trang SharePoint Online (có sẵn tại với Microsoft Office 365). Và nếu bạn đã mở tài liệu từ email, bạn có thể gõ nhẹ vào Email để truy nhập vào chúng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×