Office Hub

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hub Office trên điện thoại của bạn là nơi để đi để làm việc trên tài liệu Microsoft Office của bạn. Đến có tìm tài liệu, mở chúng, và thay đổi phút cuối cùng, hoặc thậm chí bắt đầu tài liệu mới. Trong danh sách ứng dụng, gõ nhẹ vào Office Biểu tượng Office để bắt đầu. Trong đó, bạn sẽ thấy một vài cách khác nhau để tìm và mở tài liệu của bạn.

Office Hub

  • Gần đây - Nhanh chóng tìm và mở tài liệu mà bạn đã dùng gần đây. Hoặc nếu bạn muốn, hãy bắt đầu một tài liệu mới từ đây.

  • Vị trí – lấy tài liệu Office trên điện thoại của bạn hoặc lưu chỗ khác, chẳng hạn như Microsoft OneDrive, trên một site Microsoft SharePoint 2010, hoặc trên một trang SharePoint Online (có sẵn tại với Microsoft Office 365). Và nếu bạn đã mở tài liệu từ email, bạn có thể gõ nhẹ vào Email để truy nhập vào chúng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×