Office Delve cho iPhone

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Delve cho iPhone giúp bạn khám phá những thông tin có thể làm bạn lưu tâm nhất ngay lúc này - ở khắp Office 365.

Bốn màn hình Delve cho iPhone với văn bản mô tả

Tải ứng dụng
Logo App store

Làm việc với Delve

Làm cách nào tôi và nhóm của mình có thể tận dụng tối đa Delve?

Tôi sẽ tìm thấy dạng thông tin nào?

Hãy lưu trữ tài liệu của bạn ở nơi Delve có thể tới được

Tài liệu của tôi có an toàn trong Delve không?

Hãy làm cho nội dung của bạn trở nên quan trọng

Làm cách nào Delve biết điều gì liên quan đến tôi?

Làm thế nào để tôi có thể chia sẻ tài liệu?

Làm thế nào để tôi có thể tắt thông báo?

Tôi là người quản trị

Office Delve dành cho người quản trị Office 365

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Office Delve là gì?

Office Delve cho Android

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×