Office 365 tích hợp những tích năng nào?

Microsoft Office 365 cung cấp một số gói dành cho doanh nghiệp, với nhiều tùy chọn nhằm hỗ trợ nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, có thể khó hình dung được trong mỗi gói tích hợp những gì hoặc gói nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể sử dụng mô tả dịch vụ dành cho Office 365 để tìm hiểu chính xác mỗi gói tích hợp những gì, chi tiết tới từng tính năng một.

Để biết chi tiết cụ thể, hãy xem mục mô tả dịch vụ liên quan trong danh sách bên dưới. Để so sánh tổng quát các tập hợp tính năng giữa các gói, hãy xem mục So sánh các gói Office 365 for Business.

Mẹo: Microsoft cung cấp lợi ích của Triển khai Office 365 dành cho các dịch vụ đủ điều kiện trong các gói đủ điều kiện. Lợi ích Triển khai cho phép bạn làm việc từ xa với các chuyên gia Microsoft nhằm chuẩn bị để môi trường Office 365 của bạn sẵn sàng đi vào sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Lợi ích Trung tâm FastTrack dành cho Office 365.

Tùy chọn gói

Tìm gói đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thuộc tổ chức của bạn.

Các dịch vụ Office 365

Exchange Online   

Giúp email, lịch, liên hệ và tác vụ sẵn dùng trong đám mây với Exchange Online.

Tìm hiểu về các tính năng có tác dụng bảo vệ và lưu trữ dữ liệu của bạn:

Tìm hiểu về các giới hạn đối với các lĩnh vực dịch vụ Exchange Online:

OneDrive for Business   

Cung cấp cho người dùng của bạn dung lượng lưu trữ trực tuyến trong đám mây với OneDrive for Business.

SharePoint Online   

Giúp tổ chức của bạn dễ dàng tạo và quản lý các site ưu tiên nhóm và ưu tiên dự án để cộng tác bằng SharePoint Online.

Skype for Business Online   

Cung cấp tính năng nhắn tin tức thời, cuộc họp trực tuyến và nhiều tính năng khác cho mọi người, vào bất cứ thời điểm nào và từ hầu hết mọi nơi với Skype for Business Online.

Power BI   

Phân tích doanh nghiệp của bạn trong đám mây bằng Power BI.

Project Online   

Quản lý các dự án, danh mục đầu tư và hoạt động hàng ngày bằng Project Online.

Yammer   

Giúp các nhóm của bạn làm việc cùng nhau thông qua mạng xã hội doanh nghiệp riêng tư Yammer.

Microsoft Dynamics CRM Online   

Thêm các chức năng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với Microsoft Dynamics CRM Online.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×