Office 365 nhóm đặt tên chính sách

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 5, 2018 25

Thông tin trong chủ đề áp dụng cho bản phát hành bản xem trước công cộng của các nhóm đặt tên cho tính năng chính sách.

Bạn sử dụng nhóm đặt tên cho chính sách để bắt buộc một chiến lược đặt tên nhất quán cho nhóm Office 365 được tạo bởi người dùng trong tổ chức của bạn. Chính sách về tên có thể giúp bạn và người dùng của bạn xác định chức năng của nhóm, thành viên, khu vực địa lý hoặc đã tạo nhóm. Đặt tên chính sách cũng có thể giúp phân loại nhóm trong sổ địa chỉ. Bạn có thể sử dụng chính sách để chặn từ cụ thể từ được sử dụng trong nhóm tên và bí danh.

Đặt tên chính sách được áp dụng cho các nhóm được tạo ra qua tất cả nhóm khối lượng công việc (chẳng hạn như Outlook, Microsoft Teams, SharePoint, trình lập kế hoạch, Yammer, v.v.). Nó sẽ được áp dụng cho cả tên nhóm và bí danh nhóm. Nó sẽ được áp dụng khi người dùng tạo một nhóm và khi tên nhóm hoặc biệt danh được sửa cho một nhóm hiện có.

Đặt tên cho chính sách nhóm bao gồm các tính năng sau đây:

 • Tiền tố hậu tố đặt tên cho chính sách Bạn có thể sử dụng tiền tố hoặc hậu tố để xác định quy ước đặt tên của nhóm (ví dụ: "GRP_US_My Group_Engineering"). Tiền tố/hậu tố cũng có thể được xử lý chuỗi hoặc thuộc tính người dùng như [bộ phận] sẽ nhận được thay thế dựa trên người dùng tạo ra nhóm.

 • Tùy chỉnh từ chặn Bạn có thể tải lên một thiết bị chặn từ cụ thể để tổ chức của họ sẽ bị chặn trong nhóm được tạo bởi người dùng. (Ví dụ: "Tổng Giám đốc bảng lương, HR").

Tiền tố hậu tố đặt tên cho chính sách

Tiền tố và hậu tố cũng có thể được xử lý chuỗi hoặc thuộc tính người dùng.

Cố định Chuỗi

Bạn có thể sử dụng chuỗi ngắn có thể giúp bạn phân biệt các nhóm trong dẫn hướng GAL và bên trái của nhóm khối lượng công việc. Một số hậu tố tiền tố phổ biến là các từ khóa như 'Grp_Name', '#Name', '_Name'

Thuộc tính

Bạn có thể sử dụng thuộc tính mà có thể giúp xác định đã tạo ra nhóm như [bộ phận] và nơi nó đã được tạo ra từ như [Quốc gia].

Ví dụ

Chính sách = "GRP [GroupName] [bộ phận]"

Bộ phận của người dùng = kỹ thuật

Tạo tên nhóm = "GRP của tôi nhóm kỹ thuật"

Được hỗ trợ thuộc tính Azure Active Directory (Azure AD) là [bộ phận], [công ty], [Office], [StateOrProvince], [CountryOrRegion], [tiêu đề]

 • Thuộc tính không được hỗ trợ người dùng được xem là dưới dạng cố định chuỗi. Ví dụ như "[mã bưu chính]"

 • Thuộc tính phần mở rộng và thuộc tính tùy chỉnh không được hỗ trợ.

Chúng tôi khuyên bạn sử dụng thuộc tính mà có giá trị điền vào cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn và không dùng thuộc tính mà có giá trị dài.

Những điều cần tìm:

 • Trong khi tạo chính sách, độ dài chuỗi tổng số tiền tố và hậu tố bị hạn chế 53 ký tự.

 • Tiền tố và hậu tố có thể chứa ký tự đặc biệt hỗ trợ trong nhóm tên và bí danh nhóm. Khi tiền tố và hậu tố chứa ký tự đặc biệt mà không được phép trong bí danh nhóm, chúng được loại bỏ và được áp dụng cho biệt danh nhóm. Vì vậy trong trường hợp này, tiền tố và hậu tố được áp dụng cho nhóm tên sẽ khác với những người được áp dụng cho biệt danh nhóm.

Tùy chỉnh từ bị chặn

Bạn có thể nhập một danh sách phân tách bằng dấu phẩy bị chặn từ sẽ bị chặn trong nhóm tên và bí danh.

Kiểm bị chặn từ hoàn tất trên tên nhóm người dùng đã nhập. Vì vậy nếu người dùng nhập 'darnit' và 'Prefix_' là đặt tên chính sách, 'Prefix_darnit' sẽ không thành công.

Không có kết quả tìm kiếm con chuỗi sẽ được chuyển xuất; cụ thể, kết quả khớp chính xác giữa các từ bị chặn tùy chỉnh và tên người dùng nhập vào yêu cầu kích hoạt một lỗi. Con chuỗi tìm kiếm không thực hiện để những người dùng có thể dùng một số từ phổ biến như 'Class' ngay cả khi 'Mông' là một từ bị chặn.

Những điều cần tìm:

 • Các từ bị chặn được quản.

 • Khi người dùng vào một từ bị chặn, nhóm khách sẽ hiển thị thông báo lỗi kèm bị chặn từ.

 • Không có không giới hạn ký tự trong các từ bị chặn sử dụng.

 • Không có giới hạn trên 5000 từ có thể được đặt làm từ bị chặn.

Ghi đè quản trị

Người quản trị theo lựa chọn được miễn từ các chính sách, qua tất cả các nhóm khối lượng công việc và điểm kết thúc, sao cho họ có thể tạo nhóm với những từ này bị chặn và quy ước đặt tên của họ mong muốn. Sau đây là danh sách các vai trò người quản trị miễn từ nhóm đặt tên cho chính sách.

 • Người quản trị toàn cục

 • Đối tác tầng 1 hỗ trợ

 • Đối tác tầng 2 hỗ trợ

 • Người dùng tài khoản quản trị

 • Nhà văn thư mục

Cấp phép

Đặt tên cho chính sách nhóm yêu cầu Azure Active Directory Premium P1 giấy phép cho người dùng duy nhất là thành viên của nhóm Office 365.

Cài đặt phiên bản xem trước của Azure Active Directory PowerShell for Graph

QUAN TRỌNG: Bạn không thể cài đặt đồng thời cả phiên bản xem trước lẫn phiên bản GA trên cùng một máy tính.

Tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn luôn duy trì cập nhật: gỡ cài đặt phiên bản AzureADPreview cũ hoặc AzureAD cũ, rồi tải phiên bản mới nhất.

 1. Mở Windows PowerShell với tư cách người quản trị:

  Cửa sổ Windows PowerShell sẽ bật ra. Dấu nhắc C:\Windows\system32 cho biết bạn đã mở ứng dụng với tư cách người quản trị.

  Giao diện của PowerShell khi bạn mở lần đầu.

  1. Trong thanh tìm kiếm, nhập Windows PowerShell.

  2. Bấm chuột phải vào Windows PowerShell, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

   Mở PowerShell với tư cách "Chạy với tư cách người quản trị".

 2. Kiểm tra mô-đun đã cài đặt:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Để gỡ cài đặt phiên bản trước của AzureADPreview hoặc AzureAD, hãy chạy lệnh sau:

  Uninstall-Module AzureADPreview

hoặc

  Uninstall-Module AzureAD

4. Để cài đặt phiên bản mới nhất của AzureADPreview, chạy lệnh sau:

  Install-Module AzureADPreview

Tại thông báo về kho lưu trữ không đáng tin cậy, nhập Y. Sẽ mất khoảng một phút để cài đặt mô-đun mới.

Làm thế nào để thiết lập chính sách đặt tên trong Azure AD PowerShell

 1. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 2. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn

Làm theo các bước trong Azure Active Directory lệnh ghép ngắn để cấu hình thiết đặt nhóm để tạo nhóm thiết đặt.

Xem các thiết đặt hiện tại

 1. Tải chính sách về tên hiện tại để xem các thiết đặt hiện tại. Nhập lệnh sau đây trong Azure AD PowerShell sổ và nhấn Enter:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 2. Tiếp theo, nhập lệnh sau đây:

  $Setting.Values

  Điều này sẽ hiển thị các thiết đặt nhóm hiện tại.

Thiết đặt tên chính sách và tùy chỉnh từ bị chặn

 1. Bây giờ bạn có thể đặt tiền tố và hậu tố. Chạy các lệnh sau đây trong Azure AD PowerShell:

  $Setting["PrefixSuffixNamingRequirement"] = “Grp_[Department]_[GroupName]_[Country]"
 2. Bây giờ thiết lập các từ bị chặn tùy chỉnh mà bạn muốn hạn chế bằng cách nhập bên dưới. Thêm các từ tùy chỉnh của riêng bạn mà bạn muốn:

  $Setting["CustomBlockedWordsList"]=“Payroll,CEO,HR"
 3. Lưu các thiết đặt cho chính sách mới có hiệu quả bằng cách nhập:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting

  Đó là nó. Bạn đã thiết lập chính sách về tên của bạn và thêm các từ bị chặn.

Đặt tên chính sách trải nghiệm trong các ứng dụng Office 365

Các ứng dụng Office 365 đã được Cập Nhật để hiển thị bản xem trước của tên chính sách nhóm đặt tên (với tiền tố và hậu tố) khi người dùng nhập tên nhóm và bí danh. Khi người dùng vào từ bị chặn, họ sẽ nhìn thấy thông báo lỗi để họ có thể loại bỏ các từ bị chặn.

Outlook Web (OWA)

Outlook web hiển thị tên chính sách được trang trí đặt tên khi người dùng gõ một tên nhóm hoặc biệt danh nhóm. Khi người dùng vào một từ bị chặn tùy chỉnh, thông báo lỗi được hiển thị trong giao diện người dùng cùng với các từ bị chặn sao cho người dùng có thể loại bỏ nó. Ảnh chụp nhanh trải nghiệm OWA được hiển thị dưới đây.

Ảnh chụp màn hình: xem song song của nhóm đặt tên cho chính sách trong nhóm Office 365

Màn hình máy tính của Outlook

Nhóm được tạo trong Outlook máy tính bàn là tuân thủ đặt tên các chính sách. Ứng dụng Outlook trên máy tính không được hiển thị bản xem trước của chính sách đặt tên và sẽ không trả về lỗi tùy chỉnh word bị chặn, khi người dùng vào tên nhóm. Tuy nhiên, đặt tên cho chính sách sẽ được tự động áp dụng bấm vào tạo, sửa và người dùng sẽ được trình bày có lỗi nếu không có từ bị chặn tùy chỉnh trong nhóm tên hoặc bí danh.

Microsoft Teams

Microsoft Teams Hiển thị tên chính sách được trang trí đặt tên khi người dùng gõ tên nhóm. Khi người dùng vào một từ bị chặn tùy chỉnh, thông báo lỗi được hiển thị cùng với các từ bị chặn sao cho người dùng có thể loại bỏ nó.

Ảnh chụp màn hình: Chính sách về tên nhóm trong Microsoft Teams chặn ví dụ

SharePoint

SharePoint Hiển thị tên chính sách về tên khi các kiểu dùng một site tên hoặc địa chỉ email nhóm. Khi người dùng sẽ nhập một từ bị chặn tùy chỉnh, thông báo lỗi được hiển thị, cùng với các từ bị chặn sao cho người dùng có thể loại bỏ nó.

Ảnh chụp màn hình: Chính sách về tên nhóm - trang SharePoint chặn tên

Microsoft Stream

Microsoft Stream Hiển thị tên chính sách được trang trí đặt tên khi người dùng gõ một tên nhóm hoặc biệt danh email nhóm. Khi người dùng vào một từ bị chặn tùy chỉnh, thông báo lỗi được hiển thị với word bị chặn để người dùng có thể loại bỏ nó.

Ảnh chụp màn hình: Đặt tên cho chính sách nhóm chặn ví dụ cho Microsoft Stream

Outlook iOS và Android ứng dụng

Nhóm được tạo trong ứng dụng Outlook là tuân thủ đặt tên các chính sách. Ứng dụng di động Outlook không được hiển thị bản xem trước của chính sách đặt tên và sẽ không trả về lỗi tùy chỉnh word bị chặn, khi người dùng vào tên nhóm. Tuy nhiên, đặt tên cho chính sách sẽ được tự động áp dụng bấm vào tạo, sửa và người dùng sẽ được trình bày có lỗi nếu không có từ bị chặn tùy chỉnh trong nhóm tên hoặc bí danh.

Planner

Trình lập kế hoạch là tuân thủ đặt tên các chính sách. Trình lập kế hoạch cho bản xem trước chính sách về tên khi nhập vào tên gói đăng ký. Khi người dùng vào một từ bị chặn tùy chỉnh, thông báo lỗi được hiển thị trên tạo kế hoạch, vì vậy người dùng có thể loại bỏ từ bị chặn.

Ảnh chụp màn hình: Đặt tên chính sách nhóm - tạo mới gói bị chặn ví dụ

Dynamics 365 dành cho khách hàng sự tham gia

Dynamics 365 dành cho khách hàng sự tham gia được tuân thủ đặt tên các chính sách. Dynamics 365 Hiển thị tên chính sách được trang trí đặt tên khi người dùng gõ một tên nhóm hoặc biệt danh email nhóm. Khi người dùng vào một từ bị chặn tùy chỉnh, thông báo lỗi được hiển thị với word bị chặn để người dùng có thể loại bỏ nó.

Dynamics 365

Đồng bộ hóa dữ liệu của trường học (SDS)

Nhóm tạo thông qua SDS tuân thủ với đặt tên cho chính sách, nhưng chính sách về tên không được áp dụng tự động. Người quản trị SDS phải chắp thêm tiền tố và hậu tố vào tên class mà nhóm cần được tạo và sau đó tải lên SDS. Nhóm tạo/edit sẽ không chạy nếu không.

Trình quản lý khách hàng của Outlook (OCM)

Trình quản lý khách hàng Outlook là tuân thủ đặt tên các chính sách. Đặt tên chính sách sẽ được tự động được áp dụng cho nhóm được tạo trong trình quản lý khách hàng Outlook. Nếu bất kỳ từ nào trong "Tất cả doanh thu nhóm" được xác định là một từ bị chặn tùy chỉnh, tạo nhóm trong OCM sẽ bị chặn. Người dùng sẽ không thể tạo nhóm OCM và sẽ bị chặn bằng ứng dụng OCM."

Ứng dụng lớp học

Nhóm được tạo trong ứng dụng classroom tuân thủ với đặt tên cho chính sách, nhưng chính sách về tên không được áp dụng tự động, và bản xem trước chính sách về tên không hiển thị cho người dùng trong khi nhập tên nhóm lớp học. Vì vậy người dùng cần phải nhập tên nhóm trang trí lớp học với tiền tố và hậu tố. Nếu không, nhóm lớp học tạo hoặc sửa sẽ thất bại với lỗi.

Power BI

Nhóm được tạo trong Power BI Workspace tuân theo chính sách về tên, nhưng chính sách về tên không được áp dụng tự động.  Và, xem trước khi chính sách về tên không hiển thị cho người dùng khi họ nhập tên workspace Power BI.

Tên được đề xuất - với chính sách về tên được áp dụng - được hiển thị lỗi chi tiết về việc tạo hoặc sửa Workspace. Điều này có nghĩa là người dùng phải nhập tên trang trí workspace với tiền tố và hậu tố. Nếu không bản workspace tạo hoặc sửa sẽ thất bại với lỗi.

Yammer

Khi một người dùng đăng nhập vào Yammer bằng tài khoản Azure Active Directory của họ tạo một nhóm hoặc sửa tên nhóm, tên nhóm sẽ tuân thủ với đặt tên cho chính sách. Này áp dụng cả nhóm Office 365 được kết nối và tất cả các nhóm Yammer.

Nếu một nhóm Office 365 được kết nối đã được tạo trước khi chính sách đặt tên là tại chỗ, tên nhóm sẽ không tự động thực hiện theo các chính sách về tên. Khi người dùng sửa tên nhóm, họ sẽ được nhắc để thêm tiền tố và hậu tố.

StaffHub

StaffHub nhóm không thực hiện theo chính sách về tên, nhưng nhóm Office 365 cơ bản nào. Tên nhóm StaffHub không áp dụng tiền tố và hậu tố và không kiểm tra tùy chỉnh từ bị chặn. Nhưng StaffHub áp dụng tiền tố và hậu tố và loại bỏ bị chặn từ nhóm Office 365 cơ sở.

Exchange PowerShell

Lệnh ghép ngắn Exchange PowerShell được tuân thủ đặt tên các chính sách. Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi phù hợp với được gợi ý tiền tố và hậu tố và cho các từ bị chặn tùy chỉnh nếu quy ước đặt tên không được dùng trong nhóm tên và bí danh nhóm.

Azure Active Directory PowerShell lệnh ghép ngắn

Azure Active Directory PowerShell lệnh ghép ngắn được tuân thủ đặt tên các chính sách. Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi phù hợp với được gợi ý tiền tố và hậu tố và cho các từ bị chặn tùy chỉnh nếu quy ước đặt tên không được dùng trong nhóm tên và bí danh nhóm.

Trung tâm quản trị Exchange

Trung tâm quản trị Exchange được tuân thủ đặt tên các chính sách. Ngày tạo hoặc sửa hành động, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi phù hợp với được gợi ý tiền tố và hậu tố và cho các từ bị chặn tùy chỉnh nếu quy ước đặt tên không được dùng trong nhóm tên và bí danh nhóm.

Trung tâm quản trị Office 365

Trung tâm quản trị Office 365 là tuân thủ đặt tên các chính sách. Ngày tạo hoặc sửa hành động, đặt tên cho chính sách này sẽ tự động nhận được áp dụng. Người dùng sẽ nhận được lỗi thích hợp khi họ nhập tùy chỉnh từ bị chặn. Trung tâm quản trị Office 365 không được hiển thị bản xem trước của chính sách đặt tên và sẽ không trả về lỗi tùy chỉnh word bị chặn, khi người dùng vào tên nhóm.

Azure Active Directory cổng thông tin

Cổng thông tin Azure Active Directory được tuân thủ đặt tên các chính sách. Azure Active Directory cổng thông tin cho bản xem trước chính sách về tên khi nhập tên nhóm. Khi người dùng vào một từ bị chặn tùy chỉnh, thông báo lỗi được hiển thị trên tạo nhóm, vì vậy người dùng có thể loại bỏ từ bị chặn.

Thêm các bài viết trên đặt tên cho chính sách

Thực thi các chính sách đặt tên cho nhóm Office 365 trong Azure Active Directory

Azure Active Directory lệnh ghép ngắn để cấu hình thiết đặt nhóm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×