Các gói Office dành cho gia đình và Office dành cho doanh nghiệp

Trước khi bạn cài đặt hoặc cài đặt lại Office hoặc bất kỳ ứng dụng Office đơn lẻ, độc lập nào, có thể sẽ rất hữu ích nếu biết sản phẩm của bạn nằm trong gói Office dành cho gia đình hay gói Office dành cho doanh nghiệp .

Phần dưới đây chỉ ra Office 365 hoặc gói mua một lần Office 2019, 2016 hoặc 2013 của bạn thuộc gói nào.

Các sản phẩm thuộc Office dành cho gia đình thường yêu cầu tài khoản Microsoft. Các sản phẩm thuộc Office dành cho doanh nghiệp thường được liên kết với tài khoản email cơ quan hoặc trường học mà quản trị Office 365 của bạn đẫ gán cho bạn.

Bạn cần so sánh các gói hoặc muốn có thông tin chi tiết về giá? Nếu bạn chưa mua sản phẩm Office nào hoặc bạn muốn so sánh các ứng dụng hoặc dịch vụ được bao gồm trong các sản phẩm khác nhau, hãy xem Sản phẩm Office.

Mẹo: Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người chịu trách nhiệm về việc quản lý Office trong tổ chức của bạn và muốn biết thêm thông tin về cách thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Các gói Office

Sử dụng danh sách bên dưới để xác minh gói có chứa sản phẩm Office của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn có Office Professional Plus qua đăng ký của công ty để nhận lợi ích từ chương trình Microsoft HUP, xem mục Office qua chương trình HUP.

Office dành cho gia đình

Mẹo: Bạn không chắc mình sở hữu sản phẩm nào? Tìm tên sản phẩm bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản với Tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với Office.

Office 365 dành cho gia đình: Các sản phẩm này bao gồm các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office mà bạn có thể cài đặt. Hãy xem những ứng dụng nào được tích hợp.

Office 365 Home
Office 365 Personal
Office 365 University

Các phiên bản Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013 sẵn dùng dưới dạng gói mua một lần: Các sản phẩm sau đây bao gồm những phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office bạn có thể cài đặt. Xem những ứng dụng được bao gồm.

Office Home & Student
Office Home & Business
Office Professional

Các ứng dụng Office 2019, Office 2016 hoặc 2013 sẵn dùng dưới dạng gói mua một lần

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Access
Publisher
Project
Visio

Mẹo: * Phiên bản trên máy tính của OneNote là chỉ là các phiên bản 2016 và 2013 khả dụng. Bắt đầu từ bản phát hành Office 2019, OneNote for Windows 10 sẽ là trải nghiệm OneNote mặc định dành cho khách hàng Office 365 và Office 2019. Hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Office dành cho doanh nghiệp

Mẹo: Bạn không chắc mình có đăng ký hoặc sản phẩm nào? Xem Tôi đang sở hữu sản phẩm hoặc giấy phép nào của Office 365 cho doanh nghiệp? Các sản phẩm này thường được gắn với một tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Gói Office 365 dành cho doanh nghiệp: Những đăng ký này bao gồm các ứng dụng Office đã được cài đặt đầy đủ. Xem các ứng dụng Office được bao gồm.

Office 365 Business
Office 365 Business Premium
Office 365 ProPlus

Office 365 A5

Office 365 ProPlus
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5

Office 365 Nonprofit Business Premium
Office 365 Nonprofit E3
Office 365 Nonprofit E5

Office 365 U.S. Government E3
Office 365 U.S. Government E4

Project Online Professional
Project Online Premium

Visio Online Plan 2

Các đăng ký không bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ:

Lưu ý: Với những đăng ký Office 365 này, bạn không có bất kỳ ứng dụng nào để cài đặt nhưng bạn có thể truy nhập và sử dụng các phiên bản trực tuyến của Office trong trình duyệt Web của mình. Hãy tìm hiểu cách Bắt đầu với Office dành cho web trong Office 365.

Office 365 Business Essentials
Office 365 Enterprise E1
Office 365 Education
Office 365 Nonprofit Business Essentials
Office 365 Nonprofit E1
Office 365 U.S. Government E1
Project Online Essentials
Visio Online Plan 1

Mẹo: Nếu bạn quan tâm đến việc chuyển đổi hoặc thêm một gói bao gồm phiên bản Office trên máy tính, hãy xem Chuyển đổi sang một gói Office 365 dành cho doanh nghiệp khác hoặc Mua một đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp khác.

Các phiên bản cấp phép số lượng lớn của Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013

  Office Professional Plus*

Mẹo: Nếu bạn là người quản trị và có Office Professional Plus qua cấp phép số lượng lớn, hãy xem mục Kích hoạt phiên bản số lượng lớn của Office.

* Nếu bạn có Office Professional Plus qua đăng ký công ty để nhận lợi ích từ chương trình Microsoft HUP, xem mục Office qua chương trình HUP.

Bạn sẵn sàng cài đặt Office?

Nếu bạn đã sẵn sàng cài đặt Office, hãy chọn phiên bản của bạn từ bên dưới, rồi làm theo các bước dành cho gói gia đình hoặc doanh nghiệp.

Cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC hoặc máy Mac

Cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2016 hoặc Office 2013 trên máy tính

Xem thêm

Khắc phục sự cố cài đặt Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×