Office 365 điểm cuối tham chiếu

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Office 365 và giới hạn máy tính trên mạng của bạn kết nối với internet, dưới đây bạn sẽ tìm thấy các điểm cuối (FQDN, cổng, URL, IPv4 và dải địa chỉ IPv6) bạn sẽ bao gồm trong thư đi của bạn cho phép các danh sách để đảm bảo của bạn máy tính có thể sử dụng thành công Office 365.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các điểm cuối trên toàn cầu: (bao gồm Office 365 U.S. Government Community) Office 365

Điện toán đám mây quốc gia điểm cuối: Office 365 vận hành bởi 21 Vianet | Tiếng Đức Office 365 | Office 365 Government Hoa Kỳ

Tải xuống: điểm cuối trong định dạng XML

Quan trọng: Office 365 yêu cầu kết nối internet từ mỗi máy tính kết nối với dịch vụ. Vui lòng tham khảo của chúng tôi hướng dẫn để giúp bạn lập kế hoạch cấu hình mạng của bạn nếu bạn không thể cung cấp chưa lọc truy nhập Internet.

Dịch vụ Office 365 chia sẻ

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ Office 365 cho SKU bất kỳ, bạn phải có khả năng kết nối với các dịch vụ được chia sẻ.

Trừ khi nếu không ghi chú, nguồn yêu cầu mạng là khách hoặc máy chủ và chứng danh dự kiến đã đăng nhập vào trong người dùng này có nghĩa là bạn nên tránh xác thực proxy, nếu có thể cải thiện hiệu suất.

Vui lòng cho phép cổng TCP 80 để chuyển hướng và TCP 443 đối với lưu lượng mạng, trừ khi ghi chú khác.

Địa chỉ IP được liệt kê trong API trừ khi ghi chú khác

Yêu cầu FQDN có thể truy nhập qua internet và ExpressRoute

Đích của các điểm cuối sau đây là trong Trung tâm dữ liệu Microsoft.

Hàng

Các điểm cuối nào cần thiết cho tất cả các dịch vụ Office 365

Bỏ qua proxy của bạn cho các FQDN (ví dụ)

1

Office 365 Cổng thông tin (ký tự đại diện)

*. xem office365.com1

2

Office 365 Cổng thông tin

home.office.com

portal.office.com

agent.office.net

www.office.com

outlook.office365.com

signup.microsoft.com

suite.office.net

account.office.net

3

Office 365 Xác thực

api.login.microsoftonline.com

clientconfig.microsoftonline-p.net

device.login.microsoftonline.com

hip.microsoftonline-p.net

hipservice.microsoftonline.com

login.microsoft.com

login.microsoftonline.com

logincert.microsoftonline.com

loginex.microsoftonline.com

login-us.microsoftonline.com

login.microsoftonline-p.com

nexus.microsoftonline-p.com

stamp2.login.microsoftonline.com

login.windows.net

*.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

4

Office Online2

*broadcast.officeapps.live.com

*excel.officeapps.live.com

*onenote.officeapps.live.com

*powerpoint.officeapps.live.com

*view.officeapps.live.com

*visio.officeapps.live.com

*word-edit.officeapps.live.com

*word-view.officeapps.live.com

5

Office 365Điện toán đám mây ứng dụng bảo mật

*.portal.cloudappsecurity.com

6

Office 365 Delve

delve.office.com

apc.delve.office.com

aus.delve.office.com

can.delve.office.com

eur.delve.office.com

gbr.delve.office.com

ind.delve.office.com

jpn.delve.office.com

kor.delve.office.com

lam.delve.office.com

nam.delve.office.com

1 có cụ thể phụ-FQDN nằm trong tên miền này sẵn dùng trên ExpressRoute, tìm hiểu thêm bằng cách đọc phần, quyết định mà ứng dụng và các tính năng định tuyến qua ExpressRoute.

2 ký tự đại diện trong không gian tên officeapps.live.com, chẳng hạn như *visio.officeapps.live.com đại diện cho 20 + danh sách các nút khu vực có thể thay đổi như dịch vụ sẽ mở rộng.

Lưu ý: ExpressRoute cho Office 365 hiện không hỗ trợ IPv6. Các khách hàng không sử dụng ExpressRoute sẽ muốn đảm bảo cả hai danh sách IP bên dưới đều cho phép tiếp cận qua internet.

IPv4 điểm cuối

IPv6 điểm cuối

13.71.151.88/32
13.76.138.63/32
13.78.120.69/32
13.78.120.70/32
13.78.120.159/32
13.80.22.71/32
13.80.125.22/32
13.84.178.101/32
13.84.218.185/32
13.84.219.100/32
13.87.36.128/32
13.88.17.54/32
13.91.91.243/32
13.92.236.241/32
13.93.164.45/32
13.95.29.177/32
13.95.30.46/32
13.107.6.156/31
13.107.7.190/31
13.107.9.156/31
23.96.241.70/32
23.96.251.50/32
23.96.253.65/32
23.97.78.94/32
23.102.232.134/32
40.76.54.117/32
40.81.156.153/32
40.81.156.154/32
40.81.156.155/32
40.81.156.156/32
40.83.120.174/32
40.83.127.89/32
40.83.185.155/32
40.84.2.83/32
40.84.4.93/32
40.84.4.119/32
40.84.145.72/32
40.90.218.196/32
40.90.218.197/32
40.90.218.198/32
40.90.218.203/32
40.112.144.173/32
40.112.145.113/32
40.113.91.234/32
40.117.229.133/32
40.117.229.194/32
40.124.8.53/32
51.142.213.184/32
52.163.93.38/32
52.164.121.65/32
52.164.124.124/32
52.164.127.6/32
52.168.128.89/32
52.168.177.42/32
52.174.56.180/32
52.178.144.25/32
52.178.147.210/32
52.183.75.62/32
52.184.165.82/32
52.225.223.43/32
52.233.242.192/32
65.52.220.46/32
65.55.239.168/32
94.245.117.53/32
104.40.179.160/32
104.40.211.46/32
104.42.230.91/32
104.43.21.58/32
104.214.107.57/32
104.214.146.199/32
104.215.28.42/32
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
168.61.149.234/32
168.62.106.224/32
168.63.92.133/32
207.46.73.250/32
207.46.140.244/32
207.46.141.38/32
207.46.216.54/32
13.67.50.224/29
13.71.201.64/26
13.106.4.128/25
13.75.48.16/29
13.75.80.16/29
13.106.56.0/25
20.190.128.0/18
23.100.16.168/29
23.100.32.136/29
23.100.64.24/29
23.100.72.32/29
23.100.80.64/29
23.100.88.32/29
23.100.101.112/28
23.100.104.16/28
23.100.112.64/29
23.100.120.64/29
23.101.5.104/29
23.101.144.136/29
23.101.165.168/29
23.101.181.128/29
23.101.210.24/29
23.101.222.240/28
23.101.224.16/29
23.101.226.16/28
40.112.64.16/28
40.113.192.16/29
40.114.120.16/29
40.115.152.16/28
40.127.67.24/29
40.126.0.0/18
52.172.144.16/28
65.52.1.16/29
65.52.193.136/29
65.54.170.128/25
70.37.154.128/25
104.40.240.48/28
104.41.13.120/29
104.41.216.16/28
104.42.72.16/29
104.43.208.16/29
104.43.240.16/29
104.44.218.128/25
104.44.254.128/25
104.44.255.0/25
104.45.0.16/28
104.45.208.104/29
104.46.112.8/29
104.46.224.64/28
104.209.144.16/29
104.210.48.8/29
104.210.83.160/29
104.210.208.16/29
104.211.16.16/29
104.211.48.16/29
104.211.88.16/28
104.211.216.32/27
104.215.96.24/29
104.215.144.64/29
104.215.184.16/29
132.245.165.0/25
134.170.67.0/25
134.170.116.0/25
134.170.165.0/25
134.170.172.128/25
157.55.45.128/25
157.55.59.128/25
157.55.130.0/25
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
157.56.53.128/25
157.56.55.0/25
157.56.58.0/25
157.56.151.0/25
191.232.2.128/25
191.237.248.32/29
191.237.252.192/28

13.107.6.171/32
13.107.140.6/32
52.108.0.0/14
52.238.106.116/32
52.247.150.191/32
2603:1020:0:7::4e1/128
2603:1020:200::682f:a1d8/128
2603:1020:201:a::2b1/128
2603:1020:201::3c4/128
2603:1020:201::5f2/128
2603:1020:300::33/128
2603:1020:400::26/128
2603:1020:600::1d3/128
2603:1020:700::1cb/128
2603:1030:603::3c9/128
2603:1030:603::6a/128
2603:1030:603::72/128
2603:1030:a02::118/128
2603:1030:a02::367/128
2603:1040:200::111/128
2603:1040:200::325/128
2603:1040:400::2f4/128
2603:1040:400::5d/128
2603:1040:400::5e/128
2603:1040:400::7b/128
2603:1040:401::57/128
2603:1040:401::c/128
2603:1040:601::1e7/128
2603:1040:601::2f/128
2603:1040:601::36c/128
2603:1040:601::4e/128
2801:80:1d0:1c00::/64
2a01:111:2003::/48
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:202c::/48
2a01:111:202e::/48
2a01:111:202e::190/128
2a01:111:202e::191/128
2a01:111:202e::156/128
2a01:111:202d::/48
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:f100:1002::4134:c0cb/128
2a01:111:f100:1002::4134:c440/128
2a01:111:f100:1002::4134:d93c/128
2a01:111:f100:1002::4134:d9ee/128
2a01:111:f100:1003::4134:36d5/128
2a01:111:f100:1004::4134:f0c8/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c33/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d11/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d43/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d98/128
2a01:111:f100:2002::8975:2db9/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cbc/128
2a01:111:f100:3002::8987:320c/128
2a01:111:f100:3002::8987:342a/128
2a01:111:f100:3002::8987:3552/128
2a01:111:f100:3002::8987:358e/128
2a01:111:f100:4001::4625:609b/128
2a01:111:f100:4001::4625:61ea/128
2a01:111:f100:4001::4625:a065/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a248/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b4/128
2a01:111:f100:4002::9d37:c021/128
2a01:111:f100:4002::9d37:c08f/128
2a01:111:f100:6000::4134:a2af/128
2a01:111:f100:6000::4134:b0ba/128
2a01:111:f100:6000::4134:b84b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:50bb/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:682b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:699d/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b20/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b76/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cac/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6fc4/128
2a01:111:f100:8000::4134:902e/128
2a01:111:f100:8000::4134:941b/128
2a01:111:f100:8001::d5c7:8077/128
2a01:111:f100:9001::1761:91cb/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:581c/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:6c55/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6095/128
2a01:111:f100:a001::a83f:5c85/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8aa2/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c89/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cb8/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8deb/128
2a01:111:f102:8001::1761:4237/128
2a01:111:f102:8001::1761:4daf/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8a/128
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:1000::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1801::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2a01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64
2603:1020:201::4a0/128
2603:1020:201::4a1/128
2603:1020:201::4a2/128
2603:1020:201::4a3/128
2603:1020:201::4a4/128
2603:1020:201::4a5/128
2603:1020:201::4a6/128
2603:1020:201::4a7/128
2603:1020:201::4aa/128
2603:1020:201::581/128
2603:1020:201::583/128
2603:1020:201::584/128
2603:1020:201::586/128
2603:1020:201::588/128
2603:1020:201::589/128
2603:1020:201::58a/128
2603:1020:201::58b/128
2603:1020:201::58c/128
2603:1020:201:2::/64
2603:1020:201:3::/64
2603:1030:7::2c/128
2603:1030:7::2d/128
2603:1030:7::2f/128
2603:1030:7::30/128
2603:1030:7::34/128
2603:1030:7::3f/128
2603:1030:7::40/128
2603:1030:7::41/128
2a01:111:2005:6::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d89f/128
2a01:111:f100:1002::4134:d944/128
2a01:111:f100:1002::4134:d95f/128
2a01:111:f100:1002::4134:da55/128
2a01:111:f100:1002::4134:da5c/128
2a01:111:f100:1002::4134:da81/128
2a01:111:f100:1002::4134:dab5/128
2a01:111:f100:1002::4134:daee/128
2a01:111:f100:1002::4134:db2a/128
2a01:111:f100:1002::4134:db60/128
2a01:111:f100:1002::4134:db89/128
2a01:111:f100:1002::4134:dbe7/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2d/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc43/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc6e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dd7a/128
2a01:111:f100:1002::4134:ddcb/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3b/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3f/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c6d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cdd/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cea/128
2a01:111:f100:2002::8975:2ced/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d08/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d19/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d25/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d4d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d6a/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d97/128
2a01:111:f100:2002::8975:2daa/128
2a01:111:f100:2002::8975:2dc7/128
2a01:111:f100:3002::8987:30a0/128
2a01:111:f100:3002::8987:3103/128
2a01:111:f100:3002::8987:3278/128
2a01:111:f100:3002::8987:328f/128
2a01:111:f100:3002::8987:3299/128
2a01:111:f100:3002::8987:3344/128
2a01:111:f100:3002::8987:3396/128
2a01:111:f100:3002::8987:3398/128
2a01:111:f100:3002::8987:33b3/128
2a01:111:f100:3002::8987:33ec/128
2a01:111:f100:3002::8987:34eb/128
2a01:111:f100:3002::8987:34f8/128
2a01:111:f100:3002::8987:353b/128
2a01:111:f100:3002::8987:35b5/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b6/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ba/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4c7/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4cf/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a56f/128
2a01:111:f100:4001::4625:a589/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a44/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b96/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bb6/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6c82/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d1c/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d23/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d50/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a92/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ab0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b12/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b15/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b3c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b47/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b6c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8beb/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c55/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6d/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6f/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cc0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cdc/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d83/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d96/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8daa/128
2a01:111:f102:8001::1761:4929/128
2a01:111:f102:8001::1761:4948/128
2a01:111:f102:8001::1761:4b83/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f0d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f32/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f64/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4fc0/128
2001:df0:d9:200::/64
2603:1047:100::/64
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:2::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2a01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64
2603:1010:2::cb/128
2603:1010:200::c7/128
2603:1020:200::682f:a0fd/128
2603:1020:201:9::c6/128
2603:1020:600::a1/128
2603:1020:700::a2/128
2603:1020:800:2::6/128
2603:1020:900::8/128
2603:1030:7::749/128
2603:1030:800:5::bfee:ad3c/128
2603:1030:f00::17/128
2603:1030:1000::21a/128
2603:1040:200::4f3/128
2603:1040:401::762/128
2603:1040:601::60f/128
2603:1040:a01::1e/128
2603:1040:c01::28/128
2603:1040:e00:1::2f/128
2603:1040:f00::1f/128
2603:1050:1::cd/128
2620:1ec:90c::6/128
2620:1ec:a92::171/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d79/128
2a01:111:f100:2002::8975:2da8/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cd5/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:88cf/128

Office 365 Danh sách Thu hồi Chứng chỉ (URL Gốc)

*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Các thao tác sau đây có thể trỏ tới CDN

Nếu bạn đang sử dụng Active Directory Federation Services (AD FS) với bản triển khai của mình, bạn cũng có thể sử dụng AD FS chính sách truy nhập máy khách AD FS với Windows Server 2012 R2 hoặc chính sách truy nhập máy khách với AD FS 2.0 để hạn chế cũng như kiểm soát quyền truy nhập vào Office 365 nghiêm ngặt hơn.

Hàng

Các điểm cuối chỉ nào yêu cầu nếu bạn đang dùng Office 365 với một trong những dịch vụ Azure

Bỏ qua proxy của bạn cho các FQDN (ví dụ)

1

Kết nối Azure AD (tùy chọn w SSO) – WinRM & remote powershell

Môi trường STS của khách hàng (Máy chủ AD FS và Proxy AD FS)

2

STS chẳng hạn như máy chủ AD FS Proxy (dành cho khách hàng chỉ được liên kết)

Máy khách hoặc Máy chủ / Không áp dụng

STS của Khách hàng (chẳng hạn như Proxy AD FS) | Cổng TCP 443 hoặc TCP 49443 có ClientTLS

3

Máy chủ AD FS Proxy (dành cho khách hàng chỉ được liên kết)

Proxy AD FS của Khách hàng (WAP) | Không áp dụng

Máy chủ AD FS của Khách hàng (FS)

4

Azure Rights Management (RMS)

*.aadrm.com

*.azurerms.com

ecn.dev.virtualearth.net

*.cloudapp.net1

5

Đường kết nối quản lý quyền

Máy chủ tại chỗ

*.aadrm.com

6

Kết nối Azure AD tình trạng

Máy chủ Azure AD Connect Health | Tài khoản Dịch vụ

management.azure.com

*.blob.core.windows.net

*. queue.core.windows.net

*.servicebus.windows.net - Port: 5671 (Nếu 5671 bị chặn, tác vụ lùi lại 443, nhưng đề xuất sử dụng 5671.)

*.adhybridhealth.azure.com

*.table.core.windows.net

policykeyservice.dc.ad.msft.net

7

Xác thực đa yếu tố (MFA)

account.activedirectory.windowsazure.com

Các thao tác sau đây có thể trỏ tới CDN

Hàng

Điểm cuối destotùy chọnyêu cầu là cho mục đích sau

Gửi các qua proxy của bạn

4

Bắt buộc: Mạng chuyển phát nội dung cho Office Online

*.cdn.office.net

Bắt buộc: Xác thực

accesscontrol.windows.net

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

6

Bắt buộc: Một số tính năng của Office 365 yêu cầu điểm cuối trong các miền này.

Lưu ý: Nhiều FQDN cụ thể trong các ký tự đại diện này đã được phát hành gần đây sau nỗ lực của chúng tôi trong việc loại bỏ hoặc trình bày hướng dẫn liên quan đến ký tự đại diện tốt hơn.

*.onmicrosoft.com

*.office.com

*.office.net

*.msedge.net

*.microsoft.com

*.msocdn.com

7

Tùy chọn: Chia sẻ cơ sở hạ tầng và hỗ trợ

portal.microsoftonline.com

clientlog.portal.office.com

nexus.officeapps.live.com

nexusrules.officeapps.live.com

support.office.com

products.office.com

templates.office.com

contentstorage.osi.office.net

technet.microsoft.com

amp.azure.net

assets.onestore.ms

auth.gfx.ms

browser.pipe.aria.microsoft.com

c.microsoft.com

c1.microsoft.com

connect.facebook.net

dgps.support.microsoft.com

mem.gfx.ms

platform.linkedin.com

support.content.office.net

video.osi.office.net

videocontent.osi.office.net

videoplayercdn.osi.office.net

10

Tùy chọn: Gói Quản lý Office 365 dành cho Người quản lý Hoạt động

Môi trường Người quản lý Hoạt động Khách hàng | Máy1 Tài khoản

office365servicehealthcommunications.cloudapp.net

11

Tùy chọn: Dịch vụ Nhập để nhập PST và tệp

Tham khảo Dịch vụ Nhập để biết các yêu cầu bổ sung.

13

Tùy chọn: Xuất Bảo mật và Tuân thủ

protection.office.com

*.blob.core.windows.net

office365zoom.cloudapp.net

equivioprod*.cloudapp.net

zoom-cs-prod*.cloudapp.net

equivio.office.com

compliance.outlook.com

14

Tùy chọn: Office 365 Management API

manage.office.com

15

Tùy chọn: Graph API (Graph.windows.netGraph.Microsoft.com

graph.microsoft.com

graph.windows.net

16

Tùy chọn: API Dịch vụ Khám phá

api.office.com

17

Tùy chọn: tích hợp office bên thứ ba.

firstpartyapps.oaspapps.com

prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net

telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com

wus-firstpartyapps.oaspapps.com

18

Bắt buộc: Microsoft Groups.

groupsapi-prod.outlookgroups.ms

groupsapi2-prod.outlookgroups.ms

groupsapi3-prod.outlookgroups.ms

groupsapi4-prod.outlookgroups.ms

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

api.localytics.com

analytics.localytics.com

outlook.uservoice.com

20

Bắt buộc: Yêu cầu cho Delve

res.delve.office.com

21

Bắt buộc: Bắt buộc cho SecureScore

securescore.office.com

3

Tùy chọn: FQDN kế thừa/tạm thời

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.microsoftonline-p.com

*.microsoftonline-p.net

*.windows.net

*.microsoftonline.com

1Xin nhớ rằng tài khoản Máy sẽ không hoạt động với các proxy yêu cầu xác thực thư đi.

3 Xem thông tin bổ sung về các dịch vụ hỗ trợ trên Azure ExpressRoute và đường dẫn chuyển dữ liệu ngang hàng Công khai.

4 Một số FQDN con trong miền này có trên ExpressRoute, tìm hiểu thêm bằng cách đọc mục Quyết định các ứng dụng và tính năng định tuyến qua ExpressRoute.

3 FQDN này cần ở trong Vùng Site IE Đáng tin cậy của máy khách của bạn thì mới hoạt động được.

5 Một số FQDN con trong miền này có trên ExpressRoute, tìm hiểu thêm bằng cách đọc mục Quyết định các ứng dụng và tính năng định tuyến qua ExpressRoute.

Lưu ý: ExpressRoute cho Office 365 hiện không hỗ trợ IPv6. Các khách hàng không sử dụng ExpressRoute sẽ muốn đảm bảo cả hai danh sách IP bên dưới đều cho phép tiếp cận qua internet.

IPv4 điểm cuối có thể định tuyến thông qua chỉ Internet

13.64.196.27/32
13.64.198.19/32
13.64.198.97/32
13.64.199.41/32
13.67.59.89/32
13.76.218.117/32
13.76.219.191/32
13.76.219.210/32
13.91.61.249/32
13.91.98.185/32
13.93.216.68/32
13.93.233.42/32
23.97.61.137/32
23.97.150.21/32
23.97.209.97/32
23.99.109.44/32
23.99.109.64/32
23.99.116.116/32
23.99.121.207/32
23.100.86.91/32
23.101.14.229/32
23.101.30.126/32
23.102.4.253/32
40.69.150.142/32
40.76.1.176/32
40.76.8.142/32
40.76.12.4/32
40.76.12.162/32
40.85.91.8/32
40.113.8.255/32
40.113.10.78/32
40.113.11.93/32
40.113.14.159/32
40.117.144.240/32
40.117.151.29/32
40.118.211.172/32
40.121.144.182/32
40.122.168.103/32
65.52.148.27/32
65.52.160.218/32
65.52.184.75/32
65.52.196.64/32
70.37.97.234/32
94.245.108.85/32
104.41.207.73/32
104.42.231.28/32
104.43.140.223/32
104.45.11.195/32
104.46.38.64/32
104.46.50.125/32
104.209.35.177/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32
104.215.146.200/32
104.215.198.144/32
111.221.111.196/32
157.55.177.39/32
157.55.184.223/32
168.61.146.25/32
168.61.149.17/32
168.61.170.80/32
168.61.172.71/32
168.62.43.8/32
168.63.18.79/32
168.63.29.74/32
168.63.100.61/32
191.237.218.239/32
207.46.134.255/32
207.46.153.155/32

Dịch vụ email

Để sử dụng Exchange Online, bao gồm truy xuất email, OWA, Unified Messaging và nhiều tính năng khác, bạn cần phải kết nối với các điểm cuối được đánh dấu bắt buộc bên dưới. Nếu tổ chức của bạn sử dụng Exchange Kết hợp, Delve hoặc đang di chuyển email tới Office 365, bạn sẽ thấy các điểm cuối liên kết ở bên dưới. Tất cả các địa chỉ IP đã nhập trực tiếp vào cột IP Đích cũng được liệt kê trong bảng IP và tệp XML để thuận tiện cho bạn.

Hàng

Các tùy chọnyêu cầu điểm cuối để thực hiện thao tác sau đây

Đích

CDN

ExpressRoute cho Office 365

IP Đích

2

Bắt buộc: EOP

*.protection.outlook.com

Không

Xem Địa chỉ IP của Exchange Online Protection

TCP 53 & 443

3

Bắt buộc: Gửi email SMTP

Môi trường email hiện tại | Không áp dụng

<customer domain-key>.mail.protection.outlook.com

Không

Xem Địa chỉ IP của Exchange Online Protection

TCP 25

4

Bắt buộc: Nhận email SMTP

Xem Địa chỉ IP Exchange Online Protection | Không áp dụng

Môi trường email hiện có

Không

Xem Địa chỉ IP của Exchange Online Protection

TCP 25

4

Yêu cầu: Chuyển tiếp SMTP Máy khách

smtp.office365.com

Không

Dải IP của Exchange Online.

TCP 587

5

Bắt buộc: Exchange Online (bao gồm OWA, Outlook và nhiều tính năng khác).

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

autodiscover-*.outlook.com

Không

Dải IP của Exchange Online.

6

Bắt buộc: Exchange Online (bao gồm OWA, Outlook, Tự động phát hiện và nhiều tính năng khác).

*.outlook.com

Không

Không4

Dải IP của Exchange Online.

7

Bắt buộc: Exchange Online (bao gồm OWA, Outlook và nhiều tính năng khác).

xsi.outlook.com

r1.res.office365.com

r3.res.office365.com

r4.res.office365.com

Akamai

Không

Không áp dụng

8

Tùy chọn: Exchange Online Unified Messaging/Tích hợp SBC.

Bộ điều khiển Biên theo Phiên Tại chỗ

*.um.outlook.com

Không

Không

65.55.94.0/25  
207.46.198.0/25 
213.199.177.0/26  
157.55.9.128/25 
111.221.66.0/25 
207.46.58.128/25

Mọi TCP/UDP

(Hai chiều cho thư đi, cuộc gọi, MWI)

9

Tùy chọn: Chỉ Exchange Kết hợp

Máy chủ cho phép Máy khách Truy cập Exchange và Máy chủ Hộp thư Hiện tại | Tài khoản máy1

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Không

Dải IP của Exchange Online.

10

Tùy chọn: Exchange Kết hợp Cùng tồn tại

Dải IP Exchange Online | Không áp dụng

Exchange tại cơ sở của khách hàng

Không

IP của khách hàng

11

Tùy chọn: Exchange Kết hợp Xác thực Proxy

Dải IP Exchange Online | Không áp dụng

STS tại cơ sở của khách hàng

Không

IP của khách hàng

TCP 443 (+ TCP 49443 cho xác thực dựa trên chứng chỉ)

12

Tùy chọn: Được sử dụng để đặt cấu hình Exchange Kết hợp, sử dụng Trình hướng dẫn Cấu hình Exchange Kết hợp.

Lưu ý: 

 • Các điểm cuối này chỉ bắt buộc để đặt cấu hình Exchange kết hợp. Hàng 8-10 mô tả lưu lượng truy cập đang diễn ra.

 • Dịch vụ Exchange hiện tại | Không áp dụng

*.store.core.windows.net

mshrcstorageprod.blob.core.windows.net

Không

Khác nhau3

Không áp dụng

domains.live.com2

Không

40.118.209.192/32
168.62.190.41/32

13

Tùy chọn:Di chuyển IMAP4 Exchange Online

Dịch vụ IMAP4 | Không áp dụng

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Không

Dải IP của Exchange Online.

TCP 143/993

14

Tùy chọn:Di chuyển POP3 Exchange Online

Dịch vụ POP3 | Không áp dụng

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Không

Dải IP của Exchange Online.

TCP 995

15

Tùy chọn: Tất cả các công cụ di chuyển Exchange Online khác

Dịch vụ Exchange hiện có (EWS hoặc MRS) | Không áp dụng

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Không

Dải IP của Exchange Online.

1Xin nhớ rằng tài khoản Máy sẽ không hoạt động với các proxy yêu cầu xác thực thư đi.

2 Chỉ bắt buộc đối với Trình hướng dẫn Cấu hình Exchange 2010 SP3 Kết hợp.

3 Xem thông tin bổ sung về các dịch vụ hỗ trợ trên Azure ExpressRoute và đường dẫn chuyển dữ liệu ngang hàng Công khai.

4 Một số FQDN con trong miền này có trên ExpressRoute, tìm hiểu thêm bằng cách đọc mục Quyết định các ứng dụng và tính năng định tuyến qua ExpressRoute.

Lưu ý: Ký tự đại diện trong hàng thứ hai của bảng EOP thể hiện danh sách dài các nút được sử dụng riêng cho Exchange Online Protection. Không có dịch vụ thương mại hoặc người tiêu dùng nào khác sử dụng không gian tên này.

Lưu ý: ExpressRoute cho Office 365 hiện không hỗ trợ IPv6

Các điểm cuối IPv4 của Exchange Online có thể định tuyến thông qua Internet và ExpressRoute

Các điểm cuối IPv6 của Exchange Online chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

13.107.6.152/31
13.107.9.152/31
13.107.18.10/31
13.107.19.10/31
13.107.128.0/22
23.103.160.0/20
23.103.224.0/19
40.96.0.0/13
40.104.0.0/15
52.96.0.0/14
111.221.112.0/21
131.253.33.215/32
132.245.0.0/16
134.170.68.0/23
150.171.32.0/22
157.56.232.0/21
157.56.240.0/20
191.232.96.0/19
191.234.6.152/32
191.234.140.0/22
204.79.197.215/32
206.191.224.0/19
2603:1006::/40
2603:1016::/40
2603:1020:800::/40
2603:1026::/40
2603:1026:200::/39
2603:1026:400::/39
2603:1026:600::/44
2603:1026:620::/44
2603:1026:800::/44
2603:1026:820::/45
2603:1036::/39
2603:1036:200::/40
2603:1036:400::/40
2603:1036:600::/40
2603:1036:800::/38
2603:1036:c00::/40
2603:1046::/37
2603:1046:900::/40
2603:1056::/40
2603:1056:400::/40
2603:1056:600::/40
2603:1096::/38
2603:1096:400::/40
2603:1096:600::/40
2603:1096:c00::/40
2603:1096:a00::/39
2603:10a6:200::/40
2603:10a6:400::/40
2603:10a6:600::/40
2603:10a6:800::/40
2603:10d6:200::/40
2620:1ec:4::152/128
2620:1ec:4::153/128
2620:1ec:8f0::/46
2620:1ec:900::/46
2620:1ec:a92::152/128
2620:1ec:a92::153/128
2620:1ec:c::10/128
2620:1ec:c::11/128
2620:1ec:d::10/128
2620:1ec:d::11/128
2a01:111:f400::/48

Skype for Business Online và Microsoft nhóm

Để sử dụng Skype for Business trực tuyến, hãy đảm bảo cả điểm cuối FQDN và Địa chỉ IP đã được liệt kê trong bảng Skype for Business Online bên dưới đều tiếp cận được. Các bảng này được cập nhật thường xuyên khi Microsoft nỗ lực xây dựng mạng lưới để tăng độ tin cậy và hiệu suất. Vui lòng đảm bảo đăng ký nhận các thay đổi trong tài liệu này để các thay đổi thể hiện trong cấu hình mạng của bạn.

Điểm cuối Địa chỉ IP liệt kê trong Địa chỉ IP trực tuyến của Skype for Business bao gồm địa chỉ IP bắt buộc cho cả Skype for Business trực tuyến và Teams. Nếu công ty của bạn cũng muốn sử dụng Microsoft Teams, bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào miễn là bạn chấp nhận tất cả những IP trong mục này. Điểm cuối FQDN liệt kê trong FQDN của Skype for Business trực tuyến chỉ bao gồm những FQDN được yêu cầu cho Skype for Business trực tuyến. Nếu công ty bạn muốn sử dụng Microsoft Teams, bạn cần thêm FQDN cho Microsoft Teams được liệt kê trong mục Microsoft Teams

Để sử dụng Skype for Business Online, trước tiên, bạn phải kích hoạt các điểm cuối để xác thực cũng như cổng thông tin và dịch vụ dùng chung của Office 365. Bạn cũng phải đảm bảo có thể tiếp cận các điểm cuối trong bảng FQDN và Địa chỉ IP của Skype for Business Online. Để xem địa chỉ IP, hãy bung rộng mục địa chỉ IP bên dưới bảng mô tả dòng lưu lượng. Hãy nhớ rằng các ký tự đại diện thể hiện tất cả các miền phụ khả dụng bên dưới miền gốc.

Hàng

Mục đích

Nguồn | Thông tin xác thực

Đích

Cộng đồng BGP trong ExpressRoute for Office 365

Địa chỉ CIDR

Cổng

1

Bắt buộc: dịch vụ trên toàn bộ ứng dụng.

xem các mục nhập Office 365 bắt buộc đối với dịch vụ dùng chung, xác thựcOffice Online

2

Bắt buộc: Máy khách Skype for Business -Truyền phát tín hiệu

máy tính khách | người dùng đã đăng nhập

*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com
*.skype.com
*.lync.com

Dải IP của Skype for Business.

TCP 80 & 443

3

Bắt buộc: Skype for Business Client - Dịch vụ phương tiện

máy tính khách | người dùng đã đăng nhập

Các IP này được các phương tiện sử dụng mà không có ánh xạ FQDN rõ ràng.

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP 443, UDP 3478-3481

4

Tùy chọn: Skype for Business – Phương tiện kết hợp

máy tính khách | người dùng đã đăng nhập

Các IP này được các phương tiện sử dụng mà không có ánh xạ FQDN rõ ràng.

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP & UDP 50,000-59,999

5

Bắt buộc: CDN của Skype for Business

máy tính khách | người dùng đã đăng nhập

*.sfbassets.com
*.urlp.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

không

N/A

TCP 80 & 443

6

Bắt buộc: Mẹo nhanh dành cho Skype for Business client

máy tính khách | người dùng đã đăng nhập

quicktips.skypeforbusiness.com

không

N/A.

TCP 443

7

Tùy chọn: Liên kết với Skype và kết nối IM công cộng: Truy xuất ảnh liên hệ

máy tính khách | người dùng đã đăng nhập

*.users.storage.live.com

không

Thông tin về dải IP SkypeGraph.skype.com

TCP 443

7

Tùy chọn: Chỉ áp dụng cho những người triển khai Hệ thống phòng hội thảo

thiết bị phòng hội thảo /người dùng đã đăng nhập

*.adl.windows.com

không

Không áp dụng

TCP 80, 443

Để sử dụng Skype Meeting Broadcast, những điểm cuối sau đây cần truy nhập vào các máy tính khách.

Hàng

Mục đích

Nguồn |Thông tin xác thực

Đích

Cộng đồng ExpressRoute for Office 365 BGP

Địa chỉ CIDR

Cổng

1

Bắt buộc: Điểm cuối Skype for Business.

xem Skype for Business Online và bảo đảm có thể truy nhập mọi mục nhập được gắn nhãn "bắt buộc".

2

Bắt buộc: Diễn giả và người dự Skype Meeting Broadcast

máy tính khách / người dùng đã đăng nhập

*.broadcast.skype.com
broadcast.skype.com

Phạm vi IP của Skype for Business.

TCP 443

3

Bắt buộc: Diễn giả và người dự Skype Meeting Broadcast

máy tính khách / người dùng đã đăng nhập

aka.ms
amp.azure.net

không

N/A

TCP 443

4

Bắt buộc: Diễn giả và người dự Skype Meeting Broadcast (bao gồm CDN)

máy tính khách / người dùng đã đăng nhập

*.keydelivery.mediaservices.windows.net
*.msecnd.net
*.streaming.mediaservices.windows.net
ajax.aspnetcdn.com
mlccdn.blob.core.windows.net

không

N/A

TCP 443

Lưu ý: Ký tự đại diện cho lync.com và broadcast.skype.com đại diện cho một danh sách dài các nút được sử dụng riêng cho Office 365.

Lưu ý: ExpressRoute cho Office 365 hiện không hỗ trợ IPv6

Các điểm cuối IPv4 của Skype for Business Online có thể định tuyến thông qua Internet và ExpressRoute

Các điểm cuối IPv6 của Skype for Business Online chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.89.240.113/32
13.107.3.0/24
13.107.64.0/18
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.140.203.190/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.126.215/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
138.91.237.237/32


2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48 
2620:01ec:0042::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:2047:2::/64
2a01:111:2047:1::/64
2a01:111:2048:2::/64
2a01:111:2048:1::/64
2a01:111:f406:3406::/64
2a01:111:f406:3405::/64
2a01:111:200f:11::/64
2a01:111:200f:10::/64
2a01:111:2007:3::/64
2a01:111:2007:4::/64
2a01:111:200f:6::/64
2a01:111:200f:7::/64 
2a01:111:200f:8::/64
2a01:111:200f:9::/64
2a01:111:2012:2::/64 
2a01:111:2012:3::/64
2a01:111:2012:4::/64
2a01:111:2012:5::/64
2a01:111:2012:6::/64
2a01:111:2012:7::/64
2a01:111:202a:2::/64
2a01:111:202a:3::/64
2a01:111:202b:3::/64
2a01:111:202b:4::/64
2a01:111:202b:9::/64
2a01:111:202b:a::/64
2a01:111:202f::/48
2a01:111:2034:2::/64
2a01:111:2034:3::/64
2a01:111:2035:6::/64
2a01:111:2035:7::/64
2a01:111:2036:2::/64
2a01:111:2036:3::/64
2a01:111:203e:1::/64
2a01:111:203e:2::/64
2a01:111:2040:1::/64
2a01:111:2040:2::/64
2a01:111:2046:4::/64
2a01:111:2046:5::/64
2a01:111:2a:7::/64
2a01:111:2a:8::/64
2a01:111:f402:5802::/64
2a01:111:f402:5803::/64
2a01:111:f402:5805::/64
2a01:111:f404:0c06::/64
2a01:111:f404:0c07::/64
2a01:111:f404:0c09::/64
2a01:111:f404:0c0a::/64
2a01:111:f404:3400::/64
2a01:111:f404:3401::/64
2a01:111:f404:8002::/64
2a01:111:f404:8003::/64
2a01:111:f404:9400::/64
2a01:111:f404:9401::/64
2a01:111:f404:a000::/64
2a01:111:f404:a001::/64
2a01:111:f404:a800::/64
2a01:111:f404:a801::/64
2a01:111:f404:c0b::/64
2a01:111:f404:c0c::/64
2a01:111:f406:2400::/64
2a01:111:f406:2401::/64
2a01:111:f406:402::/64
2a01:111:f406:403::/64

Các ký tự đại diện thể hiện các bản cài đặt khu vực của những dịch vụ này.

Hàng

Mục đích

Nguồn |Thông tin xác thực

Đích

Cộng đồng ExpressRoute for Office 365 BGP

Địa chỉ CIDR

Cổng

1

Bắt buộc: dịch vụ trên toàn bộ ứng dụng.

xem các mục nhập bắt buộc Office 365 đối với dịch vụ dùng chung, xác thựcOffice Online

2

Bắt buộc: Máy khách Microsoft Teams - Tín hiệu

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.skype.com
*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com

Dải IP của Microsoft Teams.

TCP 80 & 443

3

Bắt buộc: Cộng tác Microsoft Teams

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.dc.trouter.io

Dải IP của Microsoft Teams.

TCP 443

4

Bắt buộc: Phương tiện Microsoft Teams

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

Các IP này được các phương tiện sử dụng mà không có ánh xạ FQDN rõ ràng.

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP 443

UDP 3478-3481

5

Bắt buộc: Các dịch vụ cộng tác và dùng chung của Microsoft Teams

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.dc.trouter.io
scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-eu.trafficmanager.net
scsquery-ss-asia.trafficmanager.net

Dải IP của Microsoft Teams.

TCP 443

6

Bắt buộc: Dịch vụ dùng chung của Microsoft Teams

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.msedge.net
compass-ssl.microsoft.com

Không

N/A

TCP 443

7

Bắt buộc: Dịch vụ dùng chung của Microsoft Teams

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.secure.skypeassets.com
mlccdnprod.azureedge.net
videoplayercdn.osi.office.net
*.mstea.ms

Không

N/A

TCP 443

8

Tùy chọn: Kết hợp nhắn tin với Skype for Business

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.lync.com
*.skypeforbusiness.com

Phạm vi IP của Skype for Business.

TCP 443

9

Tùy chọn: Kết hợp nhắn tin với Skype for Business (bao gồm CDN)

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

Không

N/A

TCP 443

10

Tùy chọn: Tích hợp bên thứ ba của Yammer

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.tenor.com

Không

Không áp dụng

TCP 80 hoặc 443

11

Tùy chọn: Tính năng giáo dục và tích hợp OneNote

Máy khách hoặc Máy chủ / người dùng đã đăng nhập

*.onenote.com

Dải IP Office Online.

TCP 443

12

Tùy chọn: Chỉ áp dụng cho những người triển khai Hệ thống phòng hội thảo

Thiết bị phòng hội thảo / người dùng đã đăng nhập

*.adl.windows.com

Không

Không áp dụng

TCP 80, 443

Các điểm cuối IPv4 của Microsoft Teams có thể định tuyến qua Internet và ExpressRoute

Các điểm cuối IPv6 của Microsoft Teams chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.89.240.113/32
13.107.3.0/24
13.107.64.0/18
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.140.203.190/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.126.215/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.46.62.41/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
138.91.237.237/32

2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:202f::/48

SharePoint Online và OneDrive for Business

Để sử dụng SharePoint Online hoặc OneDrive for Business, bạn cần phải kết nối với các điểm cuối được đánh dấu bắt buộc bên dưới. Nếu tổ chức của bạn sử dụng Exchange Kết hợp, Delve hoặc đang di chuyển email tới Office 365, bạn sẽ thấy các điểm cuối liên kết ở bên dưới.

Hàng

Các tùy chọnyêu cầu điểm cuối để thực hiện thao tác sau đây

Đích

CDN

ExpressRoute cho Office 365

IP Đích

4

Bắt buộc: SharePoint Online và các ứng dụng liên kết

*.sharepoint.com

<tenant>.sharepoint.com1

<tenant>-my.sharepoint.com1

<tenant>-files.sharepoint.com1

<tenant>-myfiles.sharepoint.com1

*.svc.ms

Không

Dải IP SharePoint Online.

5

Bắt buộc: CDN cho SharePoint Online và ứng dụng liên kết

*.sharepointonline.com

cdn.sharepointonline.com

Static.sharepointonline.com

prod.msocdn.com

spoprod-a.akamaihd.net

publiccdn.sharepointonline.com

privatecdn.sharepointonline.com

Microsoft & Akamai

Không

Không áp dụng

6

Bắt buộc: Người quản trị OneDrive for Business

admin.onedrive.com

Không

Không

Không áp dụng

7

Bắt buộc: Xác minh và tải xuống bản cập nhật OneDrive for Business

oneclient.sfx.ms

Akamai

Không

Không áp dụng

8

Bắt buộc: OneDrive for Business: Xác định người tiêu dùng với thương mại

https://officeclient.microsoft.com/config16

http://odc.officeapps.live.com/odc/emailhrd

Không

Không

Không áp dụng

9

Bắt buộc: OneDrive for Business: Đăng nhập Oauth bằng AAD

login.microsoftonline.com

Không

Không áp dụng

10

Bắt buộc: Thông báo đẩy máy khách

wns.windows.com

Không

Không

Không áp dụng

11

Tùy chọn: OneDrive for Business: hỗ trợ và theo dõi từ xa

ssw.live.com

mobile.pipe.aria.microsoft.com

watson.telemetry.microsoft.com

Không

Không

Không áp dụng

12

Tùy chọn: OneDrive for Business: Tích hợp Office

nexus.officeapps.live.com

Không

Không

Không áp dụng

13

Tùy chọn: API để cho phép người dùng nhận trợ giúp và truy xuất nhật ký để chẩn đoán.

storage.live.com/clientLogs

storage.live.com/sendFeedback

Không

Không

Không áp dụng

14

Tùy chọn: liên kết email đã nhúng

click.email.microsoftonline.com

Không

Không

Không áp dụng

15

Tùy chọn: Tìm kiếm SharePoint Kết hợp - Điểm cuối cho SearchContentService, nơi trình tìm kéo kết hợp cấp tài liệu

Trình tìm kéo trên SP tại chỗ xác thực với SCS khi đối tượng thuê thực hiện việc cấp.

*.search.production.us.trafficmanager.net

*.search.production.emea.trafficmanager.net

*.search.production.apac.trafficmanager.net

Không

Không

Không áp dụng

16

Tùy chọn: Tìm kiếm SharePoint Kết hợp - Điểm cuối cho SearchContentService xác thực thành công với cụm máy chủ từ xa bằng xác thực và ủy quyền OAuth. Máy chủ ủy quyền trong kịch bản này là Dịch vụ Kiểm soát Truy nhập Microsoft Azure (ACS).

Bộ điều khiển Máy chủ/Tài khoản Bộ chạy Nút trên máy chủ SP tại chỗ.

accounts.accesscontrol.windows.net

Không

Không

Không áp dụng

17

Tùy chọn: Tìm kiếm SharePoint Kết hợp - Bắt buộc đối với tập lệnh đào tạo nhập môn để kết nối với Dịch vụ Web Cung cấp Office 365. Trong khi thực hiện tập lệnh, hãy thêm ID Chính của Dịch vụ Office 365 vào cụm máy chủ cục bộ và đặt đúng Tên Chính của Dịch vụ trong Azure AD cho URL tại chỗ. Việc này giúp đảm bảo liên kết truy vấn thư đi có thể diễn ra giữa đối tượng thuê Office 365 và cụm máy chủ tại chỗ

Thông tin xác thực của người quản trị toàn cầu hoặc vị trí tương đương về đối tượng thuê mà Tìm kiếm Kết hợp đang được đặt cấu hình

provisioningapi.microsoftonline.com

Không

Không áp dụng

1 FQDN này cần nằm trong Vùng Site IE Đáng tin cậy của máy khách của bạn thì Dạng xem Explorer mới hoạt động được.

Lưu ý: ExpressRoute cho Office 365 hiện không hỗ trợ IPv6. Các khách hàng không sử dụng ExpressRoute sẽ muốn đảm bảo cả hai danh sách IP bên dưới đều cho phép tiếp cận qua internet.

Các điểm cuối IPv4 của SharePoint Online có thể định tuyến thông qua Internet và ExpressRoute

Các điểm cuối IPv6 của SharePoint Online chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

13.107.6.150/31
13.107.6.168/32
13.107.9.150/31
13.107.9.168/32
13.107.136.0/22
40.108.0.0/19
40.108.128.0/17
52.104.0.0/14
104.146.0.0/19
104.146.128.0/17
134.170.200.0/21
134.170.208.0/21
150.171.40.0/22
191.232.0.0/23
191.235.0.0/20
2603:1039:1001::/48
2603:1039:e01::/48
2620:1ec:8f8::/46
2620:1ec:908::/46
2620:1ec:a92::150/128
2a01:111:f402::/48

Dịch vụ Office 365 bổ sung

Hàng

Các tùy chọnyêu cầu điểm cuối để thực hiện thao tác sau đây

Đích

CDN

ExpressRoute cho Office 365

IP Đích

4

Bắt buộc: Office 365 Video

*.keydelivery.mediaservices.windows.net

*.streaming.mediaservices.windows.net

Dịch vụ đa phương tiện Azure

Sử dụng Dịch vụ Phương tiện Azure 1

Không áp dụng

5

Bắt buộc: Office 365 Video

ajax.aspnetcdn.com

Không

Không áp dụng

6

Bắt buộc: Office 365 Video

r3.res.outlook.com

Akamai

Không

Không áp dụng

7

Bắt buộc: Office 365 Video

spoprod-a.akamaihd.net

Akamai

Không

Không áp dụng

8

Bắt buộc: Microsoft Stream

web.microsoftstream.com

*.cloudapp.net

api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.notification.api.microsoftstream.com

https://amp.azure.net/libs/amp/

https://web.localytics.com/v3/localytics.js

https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js

https://s0.assets-yammer.com/assets/platform_social_buttons.min.js

https://vortex.data.microsoft.com/collect/v1

Không

Không

Không áp dụng

*.streaming.mediaservices.windows.net

Dịch vụ đa phương tiện Azure

Sử dụng Dịch vụ Phương tiện Azure 1

9

Bắt buộc: Microsoft Stream

https://assets.onestore.ms/cdnfiles/external/mwf/long/v1/v1.4.0/css/mwf-{ngôn ngữ}-default.min.css

https://amsglob0cdnstream11.azureedge.net

Không

Không áp dụng

10

Tùy chọn: Microsoft Stream

https://nps.onyx.azure.net

https://cdn.optimizely.com/js/

Không áp dụng

Không

Không áp dụng

1 Xem thông tin bổ sung về các dịch vụ hỗ trợ trên Azure ExpressRoute và đường dẫn chuyển dữ liệu ngang hàng Công khai.

Hàng

Các tùy chọnyêu cầu điểm cuối để thực hiện thao tác sau đây

Đích

CDN

ExpressRoute cho Office 365

IP Đích

3

Bắt buộc: Yammer

*.yammer.com1

*.yammerusercontent.com1

Không

Không

dải IP Yammer.

4

Bắt buộc: Yammer

*.assets-yammer.com1

Khác nhau

Không

Không áp dụng

1 FQDN này cần nằm trong Vùng Site IE Đáng tin cậy của máy khách thì mới hoạt động được.

Lưu ý: Ký tự đại diện cho yammer.com đại diện cho một danh sách dài các nút được sử dụng riêng cho Office 365.

Các điểm cuối IPv4 của Yammer chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

13.107.6.158/31
13.107.9.158/31
40.78.62.210/32
134.170.148.0/22

Hàng

Các tùy chọnyêu cầu điểm cuối để thực hiện thao tác sau đây

Đích

CDN

ExpressRoute cho Office 365

IP Đích

3

Bắt buộc: Sway

sway.com

www.sway.com

eus-www.sway.com

eus-000.www.sway.com

eus-001.www.sway.com

eus-002.www.sway.com

eus-003.www.sway.com

eus-004.www.sway.com

eus-005.www.sway.com

eus-006.www.sway.com

eus-007.www.sway.com

eus-008.www.sway.com

eus-009.www.sway.com

eus-00a.www.sway.com

eus-00b.www.sway.com

eus-00c.www.sway.com

eus-00d.www.sway.com

eus-00e.www.sway.com

wus-www.sway.com

wus-000.www.sway.com

wus-001.www.sway.com

wus-002.www.sway.com

wus-003.www.sway.com

wus-004.www.sway.com

wus-005.www.sway.com

wus-006.www.sway.com

wus-007.www.sway.com

wus-008.www.sway.com

wus-009.www.sway.com

wus-00a.www.sway.com

wus-00b.www.sway.com

wus-00c.www.sway.com

wus-00d.www.sway.com

wus-00e.www.sway.com

Không

Không

Dải IP Sway.

4

Bắt buộc: Sway

eus-www.sway-cdn.com

wus-www.sway-cdn.com

eus-www.sway-extensions.com

wus-www.sway-extensions.com

Akamai

Không

Không áp dụng

5

Tùy chọn: Phân tích website Sway

c.microsoft.com c1.microsoft.com

prod.msocdn.com

www.google-analytics.com

Không

Không

Không áp dụng

6

Tùy chọn: Nội dung bên thứ ba của Sway

Truy nhập nội dung của bên thứ ba như Bing, Flickr và v.v.

Không

Không

Không áp dụng

Các điểm cuối IPv4 của Sway chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

         
        

Hàng

Các tùy chọnyêu cầu điểm cuối để thực hiện thao tác sau đây

Đích

CDN

ExpressRoute cho Office 365

IP Đích

3

Bắt buộc: Planner

tasks.office.com

controls.office.com

cus-000.tasks.osi.office.net

ea-000.tasks.osi.office.net

eus-zzz.tasks.osi.office.net

neu-000.tasks.osi.office.net

sea-000.tasks.osi.office.net

weu-000.tasks.osi.office.net

wus-000.tasks.osi.office.net

Không

Không

Dải IP Planner.

6

Bắt buộc: CDN của Planner

ajax.aspnetcdn.com

prod.msocdn.com

Akamai

Không

Không áp dụng

Các điểm cuối IPv4 của Planner chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

13.107.6.160/32
13.107.9.160/32

Hàng

Mục đích

Nguồn | Thông tin xác thực

Đích

CDN

ExpressRoute cho Office 365

IP Đích

Cổng Đích

1

Bắt buộc: Trình phân tích Kết nối Từ xa - Khởi tạo kiểm tra kết nối.

Trình duyệt Web | Người dùng đã đăng nhập

testconnectivity.microsoft.com

Không

Không

         
        

TCP 80 & 443

2

Bắt buộc: Trình phân tích Kết nối Từ xa - Captcha & dịch vụ hỗ trợ

Trình duyệt Web | Người dùng đã đăng nhập

client.hip.live.com

wu.client.hip.live.com

support.microsoft.com

Không

Không

Không áp dụng

TCP 80 & 443

3

Bắt buộc: Trình phân tích Kết nối Từ xa - Thực hiện kiểm tra do khách hàng chọn.

testconnectivity.microsoft.com | Được cung cấp bởi khách hàng trên website testconnectivity

Hệ thống tại cơ sở cho email và cộng tác.

Không

Không

Dải IP của khách hàng

80, 443, 25, POP3 bật (110, 995 hoặc Tùy chỉnh), IMAP4 bật (143, 993 hoặc Tùy chỉnh)

4

Yêu cầu: Danh sách thu hồi chứng chỉ

Trình duyệt Web | Người dùng đã đăng nhập

Xem các CRL gốc chứng chỉ phổ biến.

Không

Không

Không áp dụng

TCP 80 & 443

5

Bắt buộc: Trợ lý Hỗ trợ và Khôi phục Microsoft cho Office 365 - Xác thực thông tin đăng nhập người dùng riêng lẻ.

o365diagnosticsbasic-eus.cloudapp.net (104.211.54.99)

o365diagnosticworker-eus.cloudapp.net (104.211.54.134)

STS Tại chỗ

Không

Không

Dải IP của khách hàng

Khách hàng có thể đặt cấu hình. Thường là TCP 443

Máy khách Office

Máy khách Office bao gồm cả máy để bàn và máy khách di động, điểm cuối trực tuyến các ứng dụng này sử dụng để cải thiện trải nghiệm sản phẩm được nêu chi tiết bên dưới.

Để hiểu rõ các yêu cầu về điểm cuối của Office 2016 for Mac, hãy tham khảo bài viết Các yêu cầu mạng trong Office 2016 for Mac của chúng tôi.

Để hiểu rõ các yêu cầu mạng đối với máy khách Office, trong đó có Office 365 ProPlus, Office 2016 for Windows, Outlook App for iOS và Windows và OneNote, hãy tham khảo bài viết Các yêu cầu mạng trong Office 365 ProPlus.

Đây là liên kết ngắn bạn có thể sử dụng để quay lại: https://aka.ms/o365endpoints

Chủ đề Liên quan

Kết nối mạng với Office 365
Quản lý các điểm cuối Office 365
Khắc phục sự cố kết nối Office 365
Kết nối máy khách
Mạng chuyển nội dung

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×