Office 2016 Outlook and Word autocorrect emojis

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

When users type :) or :-) in Word 2016 and Outlook 2016, autocorrect converts the string into the color, smiley-face emoji. The programs convert the string to the Segoe UI Unicode character 1F60A.

In earlier versions of Office (and in Windows 7), autocorrect converted that string to the Wingdings character F04A, which is black-and-white.

Lưu ý: If your punctuation changes to a box instead of an emoji, you probably don't have the SegoeUI Emoji font installed. The font is included with Windows 8 and later, so you could run the System File Checker tool to repair any missing or damaged system files. If the punctuation doesn't change to anything at all, you might need to turn on the Replace text as you type option under AutoCorrect Options on the Proofing tab of the Options dialog box (File tab).

Here is a table that shows how autocorrect converts to emojis in Word and Outlook, including legacy behavior:

Type this

Color emoji

Outlook

Word

Unicode (rendering in Segoe UI Emoji font)

Legacy black and white emoji

Unicode (rendering in Wingdings font)

:-) or :)

Smiley face emoji

Dấu kiểm

Dấu kiểm

1F60A

Black and white smiley face emoji

F04A

:-| or :|

Ho hum face

Dấu kiểm

Dấu kiểm

1F610

Black and white ho hum face emoji

F04B

:-( or :(

Sad face emoji

Dấu kiểm

Dấu kiểm

2639

Black and white sad face emoji

F04B

:-D or :D

Toothy grin emoji

Dấu kiểm

1F603

:-p or :p

Yuck face emoji

Dấu kiểm

1F61D

:-o or :o

Wow face emoji

Dấu kiểm

1F632

;-) or ;)

Wink face emoji

Dấu kiểm

Dấu kiểm

1F609

<3

Heart emoji

Dấu kiểm

2764

</3

Broken heart emoji

Dấu kiểm

1F494

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×