NORMSINV (Hàm NORMSINV)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung bình bằng không và độ lệch chuẩn là một.

Cú pháp

NORMSINV (xác suất)

Xác suất    là xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

Ghi chú

  • Nếu xác suất không phải là số, hàm NORMSINV trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu xác suất < 0 hoặc nếu xác suất > 1, NORMSINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

NORMSINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, NORMSINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7. Nếu không, NORMSINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Công thức

Mô tả ( kết quả)

=NORMSINV(0.908789)

Giá trị đảo của phân bố chuẩn lũy tích chuẩn, với xác suất 0,908789 (1.3333)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×