NORMDIST (Hàm NORMDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định. Hàm này có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thống kê, bao gồm việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Cú pháp

NORMDIST (x,có nghĩa là gì,độ lệch chuẩn,lũy tích)

X    là giá trị mà bạn muốn phân bố.

Có nghĩa    là trung bình số học của phân bố.

Độ lệch chuẩn    là độ lệch chuẩn của phân bố.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic xác định biểu mẫu của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, thì hàm NORMDIST trả về hàm phân bố lũy tích; Nếu sai, nó trả về hàm khối xác suất.

Ghi chú

  • Nếu trung bình hoặc độ lệch chuẩn không có dạng số, thì hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu trung bình = 0, độ lệch chuẩn = 1 và lũy tích = TRUE, thì hàm NORMDIST trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa, NORMSDIST.

  • Phương trình của hàm mật độ chuẩn ( lũy tích = FALSE) là:

    Phương trình

  • Khi lũy tích = TRUE, thì công thức là tích phân từ âm vô cực tới x của công thức đã cho.

Ví dụ

X

Mean

StdDev

Công thức

Mô tả (Kết quả)

42

40

1,5

=NORMDIST([X],[Mean],[StdDev],True)

Hàm phân bố lũy tích cho các đối số đã xác định (0,908789)

42

40

1,5

=NORMDIST([X],[Mean],[StdDev],false)

Hàm khối xác suất cho các đối số đã xác định (0.10934005)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×