NORM.DIST (Hàm NORM.DIST)

Trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định. Hàm này có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thống kê, bao gồm việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Cú pháp

NORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

Cú pháp hàm NORM.DIST có các đối số sau đây:

 • X     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó.

 • Mean     Bắt buộc. Trung độ số học của phân phối.

 • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của phân phối.

 • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, NORM. DIST trả về hàm phân bố lũy tích; Nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

 • Nếu trung độ hoặc độ lệch chuẩn không có dạng số, thì hàm NORM.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, thì hàm NORM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu trung độ = 0, độ lệch chuẩn = 1 và lũy tích = TRUE, thì hàm NORM.DIST trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa, NORM.S.DIST.

 • Phương trình của hàm mật độ chuẩn (lũy tích = FALSE) là:

  Phương trình

 • Khi lũy tích = TRUE, thì công thức là tích phân từ âm vô cực tới x của công thức đã cho.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

42

Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó

40

Trung độ số học của phân bố

1,5

Độ lệch chuẩn của phân bố

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORM.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

Hàm phân bố lũy tích cho các số hạng ở trên

0,9087888

=NORM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

Hàm khối xác suất cho các số hạng ở trên

0,10934

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×