Nhóm SharePoint mặc định

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhóm SharePoint mặc định được tạo tự động khi bạn tạo tuyển tập site. Nhóm mặc định dùng các mức cấp phép mặc định của SharePoint – đôi khi được gọi là vai trò SharePoint – để cấp quyền và quyền truy nhập cho người dùng. Các mức cấp phép mà các nhóm này có đại diện cho các cấp độ truy nhập mà người dùng cần phải có. Chúng là nơi thích hợp để bắt đầu khi bạn thêm người dùng vào site SharePoint.

Người quản trị có thể tạo thêm các nhóm phụ liên kết chặt chẽ hơn với các nhu cầu kinh doanh cụ thể. Việc quyết định cách thiết kế và bố trí nhóm bảo mật SharePoint của bạn là quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến sự bảo mật của site và nội dung site của bạn.

Dưới đây là các nối kết đến thông tin về tìm hiểu và đặt quyền SharePoint.

Các mức cấp phép cho các nhóm SharePoint mặc định

Các nhóm SharePoint cho phép bạn quản lý quyền truy nhập cho các tập hợp người dùng thay vì người dùng riêng lẻ. Các nhóm SharePoint thường bao gồm nhiều người dùng cá nhân. Chúng cũng có thể chứa các nhóm bảo mật Active Directory (được tạo trong Office 365) hoặc có thể là kết hợp của những người dùng cá nhân và các nhóm bảo mật.

Mỗi nhóm SharePoint có một mức cấp phép. Một mức cấp phép là một tập hợp các quyền riêng lẻ, chẳng hạn như Mở, Xem, Sửa hoặc Xóa bỏ. Tất cả người dùng trong một nhóm mặc nhiên có mức cấp phép của nhóm. Bạn có thể sắp xếp người dùng vào bất kỳ nhóm nào, tùy vào sự phức tạp của tổ chức hoặc yêu cầu của bạn.

Mỗi mẫu site có một tập hợp các nhóm SharePoint liên kết với nó. Khi bạn tạo một site, bạn sử dụng một mẫu site và SharePoint tự động tạo ra các tập hợp nhóm SharePoint chính xác cho site đó. Tập hợp các nhóm cụ thể tùy thuộc vào loại mẫu mà bạn chọn.

Ví dụ, bảng sau thể hiện các nhóm và các mức cấp phép được tạo ra cho Trang web công cộng và Site Nhóm:

Nhóm SharePoint

Mức cấp phép mặc định

Áp dụng cho Trang web Công cộng

Áp dụng cho các Site Nhóm

Người phê duyệt

Phê duyệt

Không

Người thiết kế

Thiết kế, Truy nhập Giới hạn

Không

Người quản lý Cấu trúc phân cấp

Quản lý Cấu trúc phân cấp

Không

Thành viên <tên site>

Chỉnh sửa

Người sở hữu <tên site>

Toàn quyền Kiểm soát

Khách truy nhập <tên site>

Đọc

Người đọc Hạn chế

Đọc có Hạn chế

Không

Người đọc Tài nguyên Kiểu

Truy nhập có Giới hạn

Không

Người dùng Triển khai Nhanh

Đóng góp

Không

Người quản lý Biên dịch

Truy nhập có Giới hạn

Không

Các cách sử dụng đề xuất cho các nhóm SharePoint

Bảng sau mô tả các nhóm SharePoint được tạo ra khi bạn dùng một mẫu site tiêu chuẩn để tạo ra một site. Nó cũng cung cấp các cách dùng đề xuất cho mỗi nhóm.

Tên Nhóm

Mức cấp phép)

Dùng nhóm này cho:

Người phê duyệt

Phê duyệt

Những thành viên của nhóm này có thể sửa và phê duyệt trang, các mục danh sách và tài liệu.

Người thiết kế

Thiết kế

Những thành viên của nhóm này có thể sửa danh sách, thư viện tài liệu và các trang trong site. Người thiết kế có thể tạo các Trang Cái và Bố trí Trang trong Bộ sưu tập Trang Cái và có thể thay đổi hành vi và diện mạo của từng site trong tuyển tập site bằng cách dùng trang cái và các tệp CSS.

Người quản lý Cấu trúc phân cấp

Quản lý Cấu trúc phân cấp

Những thành viên của nhóm này có thể tạo các site, danh sách, mục danh sách và tài liệu.

Người sở hữu

Toàn quyền Kiểm soát

Những người phải có khả năng quản lý quyền, thiết đặt và hình thức site.

Thành viên

Chỉnh sửa hay Đóng góp

Những người phải có khả năng sửa nội dung site. Mức cấp phép phụ thuộc vào mẫu trang được dùng để tạo site

Khách

Đọc

Những người phải có khả năng xem nội dung site, nhưng không thể sửa.

Người đọc Hạn chế

Đọc có Hạn chế

Những người phải có khả năng xem site và tài liệu nhưng không xem được phiên bản hay quyền.

Người đọc Tài nguyên Kiểu

Đọc có Hạn chế

Những người trong nhóm này có Truy nhập Hạn chế vào Thư viện Kiểu và Bộ sưu tập Trang Cái.

Người dùng Triển khai Nhanh

Đóng góp

Những người dùng này có thể lên lịch công việc Triển khai Nhanh (Triển khai Nội dung).

Người xem

Chỉ Xem

Những người dùng này xem được nội dung nhưng không thể sửa hoặc tải xuống nội dung đó.

Nhóm SharePoint Đặc biệt

Ngoài ra, các nhóm SharePoint đặc biệt hỗ trợ các tác vụ quản trị cấp cao, chẳng hạn như người quản trị tuyển tập site, họ là những người có Toàn quyền Kiểm soát tất cả các trang trong tuyển tập site được chỉ định.

Người quản trị công ty và mọi người trừ các nhóm người dùng bên ngoài cho người dùng Office 365

Người quản trị Công ty và Mọi người trừ các nhóm người dùng bên ngoài có người quản trị và người dùng cho Office 365. Chúng cung cấp quyền truy nhập cho người dùng Office 365 trên một site SharePoint.

Mọi người trừ người dùng bên ngoài    Khi người dùng được thêm vào Office 365, người dùng tự động trở thành thành viên của mọi người trừ người dùng bên ngoài. Nhóm này có mức cấp phép mặc định của đóng góp. Khi bạn cấp quyền cho nhóm này, tất cả người dùng sẽ được thêm vào Office 365 có thể xem, thêm, Cập Nhật và xóa các mục từ danh sách và thư viện (trừ khi bạn thay đổi mức cấp phép mặc định cho nhóm).

Người quản trị công ty    Nhóm người quản trị công ty được thêm vào danh sách của người quản trị tuyển tập trang. Nhóm này có cấp độ quyền toàn quyền kiểm soát.

Mặc dù bạn có thể thay đổi tư cách thành viên nhóm cho người quản trị công ty, điều quan trọng là phải cẩn thận. Vì các thành viên nhóm người quản trị công ty là người quản trị toàn cầu trong Office 365, và cũng là người quản trị tuyển tập trang, thay đổi trạng thái nhóm của họ có thể có hậu quả không mong muốn. Ví dụ, nếu bạn loại bỏ người quản trị công ty là người quản trị tuyển tập site, nhóm quản trị toàn cục có thể không còn có toàn quyền kiểm soát.

Quan trọng: Không nên loại bỏ Người quản trị Công ty hoặc người quản trị Toàn cầu trước khi bạn đặt cấu hình các quyền một cách thích hợp. Hãy chắc chắn rằng những người dùng này có mức cấp phép mà họ phải có để thực hiện các hành động cần thiết. Nếu bạn không chắc chắn rằng những người dùng này có mức cấp phép thích hợp, thì việc cấu hình bảo mật SharePoint sẽ khó khăn hơn nhiều. Ví dụ, người quản trị site không còn có thể cấu hình quyền truy nhập cho các nhóm được nữa, mà thay vào đó phải cấp quyền truy nhập site cho từng người dùng một.

Người quản trị tuyển tập site

SharePoint Online

SharePoint On-premises

Những ai có thể dùng nhóm này?

Trang SharePoint có thể có người quản trị tuyển tập site chính và phụ. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập site, bạn có thể chỉ định thêm người quản trị tuyển tập site.

Những người dùng này là liên hệ chính cho toàn bộ tuyển tập site. Người quản trị tuyển tập site có toàn quyền kiểm soát tất cả các trang trong tuyển tập site, có thể kiểm nghiệm tất cả nội dung site và nhận bất kỳ thông báo quản trị nào.

Trong SharePoint On-premise, bạn chỉ định người quản trị tuyển tập site khi cài đặt site.

Trong SharePoint Online, tài khoản bạn đã dùng khi thiết lập SharePoint Online tự động là người quản trị tuyển tập site. Nếu bạn phải thêm người quản trị tuyển tập site khác trong SharePoint Online, người quản trị tuyển tập site hiện có hoặc người quản trị SharePoint Online cũng có thể làm như vậy.

Người quản trị SharePoint trực tuyến

SharePoint Online

SharePoint On-premises

Những ai có thể dùng nhóm này?

Không, theo mặc định.

Yêu cầu cài đặt đặc biệt.

Nếu bạn dùng SharePoint Online trong Office 365 gói ngoại trừ Office 365 Business Essentials và Office 365 Business Premium, có cũng là một người quản trị SharePoint online. Bất kỳ người quản trị toàn cầu Office 365 cũng có các quyền để duyệt và sử dụng trang web quản trị người thuê. Người quản trị SharePoint online quản lý thiết đặt cho tất cả các tuyển tập trang sẵn dùng cho thuê bao SharePoint online.

Người quản trị SharePoint trực tuyến có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào trong các tác vụ sau:

  • Cấu hình hồ sơ người dùng và các dịch vụ biểu mẫu InfoPath

  • Thiết lập các thông số tìm kiếm

  • Thiết lập các lưu trữ bảo mật và các dịch vụ kết nối nghiệp vụ

  • Tạo kho thuật ngữ

  • Xác định một hệ thống quản lý bản ghi

  • Theo dõi hạn ngạch

  • Bật hoặc tắt khả năng mời người dùng bên ngoài truy nhập vào site SharePoint Online

  • Tạo, cập nhật hoặc xóa bỏ các tuyển tập site

  • Gán chủ sở hữu tuyển tập site chính và phụ vào bất kỳ tuyển tập site nào trong địa điểm của họ.

Nếu bạn đang dùng SharePoint on-premises, bạn sẽ không có Người quản trị SharePoint Online hoặc site Người quản trị SharePoint Online sau khi cài đặt SharePoint tiêu chuẩn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×