Nhanh chóng thiết lập nhãn khớp với sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có một gói nhãn với số sản phẩm cụ thể, bạn có thể nhanh chóng mở mẫu nhãn phù hợp để tạo nhãn của bạn.

 1. Khởi động Microsoft Publisher.

 2. Bấm tệp > mới > dựng sẵn > nhãn.

 3. Cuộn xuống cho đến khi bạn xem tên của nhà sản xuất của sản phẩm nhãn của bạn, chẳng hạn như Avery, HERMA hoặc Printec.

 4. Bấm vào tên nhà sản xuất.

 5. Tìm số sản phẩm khớp với sản phẩm nhãn cụ thể của bạn, sau đó bấm thiết kế tương ứng. Bố trí cho nhãn đó được hiển thị ở phía trên ngăn tác vụ tùy chỉnh .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy số bạn muốn trong danh sách, hãy kiểm tra thông tin đi kèm với sản phẩm của bạn. Có thể có sản phẩm khác, tương đương số sẵn dùng trong Microsoft Office Publisher. Ví dụ, để in để Avery 8763, bạn có thể chọn Avery 5163 người hoặc 8163.

  Nếu bạn không thể tìm thấy một số sản phẩm trùng khớp hoặc tương đương, tìm một mẫu nhãn gần kích cỡ nhãn mà bạn đã mua và sau đó thay đổi kích cỡ trang sau khi bạn tạo ấn phẩm.

 6. Trong ngăn tác vụ tùy chỉnh , thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn cho bảng phối màu, lược đồ phông hoặc thông tin doanh nghiệp.

 7. Bấm Tạo.

 1. Khởi động Microsoft Office Publisher.

 2. Bấm tệp > mới > nhãn.

 3. Cuộn xuống cho đến khi bạn xem tên của nhà sản xuất của sản phẩm nhãn của bạn, chẳng hạn như Avery, HERMA hoặc Printec.

 4. Bấm vào tên nhà sản xuất.

 5. Tìm số sản phẩm khớp với sản phẩm nhãn cụ thể của bạn, sau đó bấm thiết kế tương ứng. Bố trí cho nhãn đó được hiển thị ở phía trên ngăn tác vụ tùy chỉnh .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy số bạn muốn trong danh sách, hãy kiểm tra thông tin đi kèm với sản phẩm của bạn. Có thể có sản phẩm khác, tương đương số sẵn dùng trong Microsoft Publisher. Ví dụ, để in trên Avery 8763, bạn có thể chọn Avery 5163 người hoặc 8163.

  Nếu bạn không thể tìm thấy một số sản phẩm trùng khớp hoặc tương đương, tìm một mẫu nhãn gần kích cỡ nhãn mà bạn đã mua và sau đó thay đổi kích cỡ trang sau khi bạn tạo ấn phẩm.

 6. Trong ngăn tác vụ tùy chỉnh , thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn cho bảng phối màu, lược đồ phông hoặc thông tin doanh nghiệp.

 7. Bấm Tạo.

 1. Khởi động Microsoft Office Publisher.

 2. Bấm Tệp > Mới.

 3. Trong danh sách Các loại ấn phẩm , hãy chọn nhãn.

 4. Bấm Trống kích cỡ, và sau đó di chuyển xuống cho đến khi bạn xem tên của nhà sản xuất của sản phẩm nhãn của bạn, chẳng hạn như Avery, HERMA hoặc Printec.

 5. Bấm vào tên nhà sản xuất.

 6. Tìm số sản phẩm khớp với sản phẩm nhãn cụ thể của bạn, sau đó bấm thiết kế tương ứng. Bố trí cho nhãn đó được hiển thị ở phía trên ngăn tác vụ tùy chỉnh .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy số bạn muốn trong danh sách, hãy kiểm tra thông tin đi kèm với sản phẩm của bạn. Có thể có sản phẩm khác, tương đương số sẵn dùng trong Microsoft Publisher. Ví dụ, để in trên Avery 8763, bạn có thể chọn Avery 5163 người hoặc 8163.

  Nếu bạn không thể tìm thấy một số sản phẩm trùng khớp hoặc tương đương, tìm một mẫu nhãn gần kích cỡ nhãn mà bạn đã mua và sau đó thay đổi kích cỡ trang sau khi bạn tạo ấn phẩm.

 7. Trong ngăn tác vụ tùy chỉnh , thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn cho bảng phối màu, lược đồ phông hoặc thông tin doanh nghiệp.

 8. Bấm Tạo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×