Nhanh chóng thêm liên hệ mới trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ không cần phải nhập tất cả thông tin cho một mới liên hệ vào Outlook. Dưới đây là một số lối tắt để thực hiện công việc của bạn dễ dàng hơn.

Bạn có thể thêm một liên hệ trong một trong ba cách sau đây:

Thêm một liên hệ từ một thư mà bạn nhận được

 1. Mở hoặc xem trước thư có chứa tên mà bạn muốn thêm vào liên hệ của bạn.

 2. Bấm chuột phải vào tên của người gửi mà bạn muốn thực hiện trong một liên hệ, sau đó bấm Thêm vào liên hệ Outlook trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Trong Outlook, bạn sẽ không có tùy chọn để thêm thông tin liên hệ tự động vào liên hệ hoặc sổ địa chỉ khi bạn trả lời một liên hệ.

 3. Trong cửa sổ liên hệ thuộc tính, hãy bấm lưu.

  Lưu ý: Có thể mất vài giây cho cửa sổ thuộc tính liên hệ xuất hiện tùy thuộc vào kết nối với Exchange server.

Thêm một liên hệ đã sao chép từ một liên hệ khác

Bạn có thể tạo một liên hệ mới từ một liên hệ hiện có bằng cách dùng liên hệ hiện có dưới dạng mẫu, và sau đó thay đổi bất kỳ thông tin, theo nhu cầu.

 1. Trong liên hệ, trong dạng xem danh thiếp , hãy bấm vào liên hệ mà bạn muốn dùng làm mẫu.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể hoàn tất quy trình này trong dạng xem Thẻ địa chỉChi tiết thẻ địa chỉ .

 2. Nhấn CTRL + C, sau đó nhấn CTRL + V.

 3. Trong hộp Trùng lặp liên hệ với phát hiện , hãy bấm Thêm liên hệ mới.

  Khi bạn lưu một liên hệ hoặc một Danh Thiếp Điện tử có cùng tên hoặc tên email dưới dạng một đã tồn tại trong thư mục liên hệ của bạn, Microsoft Outlook Hiển thị hộp thoại với tùy chọn để thêm liên hệ trùng lặp vào dưới dạng một liên hệ mới hoặc Cập Nhật hiện có liên hệ với thông tin mới từ liên hệ trùng lặp. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giải quyết hoặc xóa các liên hệ trùng lặp.

 4. Bấm vào Thêm.

  Liên hệ mới sẽ xuất hiện trong dạng xem danh thiếp , bên cạnh liên hệ bạn đã sao chép.

 5. Bấm đúp vào liên hệ mới để mở nó, sau đó sửa thông tin nếu cần.

 6. Bấm Lưu và Đóng.

Thêm một liên hệ từ một thư mà bạn nhận được

 1. Mở hoặc xem trước thư có chứa tên mà bạn muốn thêm vào liên hệ của bạn.

 2. Bấm chuột phải vào tên của người gửi mà bạn muốn thực hiện trong một liên hệ, sau đó bấm Thêm vào liên hệ trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Trong Outlook, bạn sẽ không có tùy chọn để thêm thông tin liên hệ tự động vào liên hệ hoặc sổ địa chỉ khi bạn trả lời một liên hệ.

Thêm một liên hệ đã sao chép từ một liên hệ khác

Bạn có thể tạo một liên hệ mới từ một liên hệ hiện có bằng cách dùng liên hệ hiện có dưới dạng mẫu, và sau đó thay đổi bất kỳ thông tin, theo nhu cầu.

 1. Trong liên hệ, trong dạng xem danh thiếp , hãy bấm vào liên hệ mà bạn muốn dùng làm mẫu.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể hoàn tất quy trình này trong dạng xem Thẻ địa chỉChi tiết thẻ địa chỉ .

 2. Nhấn CTRL + C, sau đó nhấn CTRL + V.

 3. Trong hộp Trùng lặp liên hệ với phát hiện , hãy bấm Thêm liên hệ mới.

  Khi bạn lưu một liên hệ hoặc một Danh Thiếp Điện tử có cùng tên hoặc tên email dưới dạng một đã tồn tại trong thư mục liên hệ của bạn, Microsoft Outlook Hiển thị hộp thoại với tùy chọn để thêm liên hệ trùng lặp vào dưới dạng một liên hệ mới hoặc Cập Nhật hiện có liên hệ với thông tin mới từ liên hệ trùng lặp. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giải quyết hoặc xóa các liên hệ trùng lặp.

 4. Bấm vào Thêm.

  Liên hệ mới sẽ xuất hiện trong dạng xem danh thiếp , bên cạnh liên hệ bạn đã sao chép.

 5. Bấm đúp vào liên hệ mới để mở nó, sau đó sửa thông tin nếu cần.

 6. Bấm Lưu và Đóng.

Thêm một liên hệ từ một thư mà bạn nhận được

 1. Mở hoặc xem trước thư có chứa tên mà bạn muốn thêm vào liên hệ của bạn.

 2. Bấm chuột phải vào tên của người gửi mà bạn muốn thực hiện trong một liên hệ, sau đó bấm Thêm vào liên hệ trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Trong Outlook, bạn sẽ không có tùy chọn để thêm thông tin liên hệ tự động vào liên hệ hoặc sổ địa chỉ khi bạn trả lời một liên hệ.

Thêm một liên hệ đã sao chép từ một liên hệ khác

Bạn có thể tạo một liên hệ mới từ một liên hệ hiện có bằng cách dùng liên hệ hiện có dưới dạng mẫu, và sau đó thay đổi bất kỳ thông tin, theo nhu cầu.

 1. Trong liên hệ, trong dạng xem danh thiếp , hãy bấm vào liên hệ mà bạn muốn dùng làm mẫu.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể hoàn tất quy trình này trong dạng xem Thẻ địa chỉChi tiết thẻ địa chỉ .

 2. Nhấn CTRL + C, sau đó nhấn CTRL + V.

 3. Trong hộp Trùng lặp liên hệ với phát hiện , hãy bấm Thêm liên hệ mới.

  Khi bạn lưu một liên hệ hoặc một Danh Thiếp Điện tử có cùng tên hoặc tên email dưới dạng một đã tồn tại trong thư mục liên hệ của bạn, Microsoft Outlook Hiển thị hộp thoại với tùy chọn để thêm liên hệ trùng lặp vào dưới dạng một liên hệ mới hoặc Cập Nhật hiện có liên hệ với thông tin mới từ liên hệ trùng lặp. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giải quyết hoặc xóa các liên hệ trùng lặp.

 4. Bấm vào Thêm.

  Liên hệ mới sẽ xuất hiện trong dạng xem danh thiếp , bên cạnh liên hệ bạn đã sao chép.

 5. Bấm đúp vào liên hệ mới để mở nó, sau đó sửa thông tin nếu cần.

 6. Bấm Lưu và Đóng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×