Những thay đổi về tính tương thích giữa các phiên bản

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra tương thích liệt kê các thành phần trong Word 2013 của bạn hoặc tài liệu 2016 mà không được hỗ trợ hoặc có hoạt động khác trong các phiên bản trước của Word. Một số tính năng này sẽ được thay đổi vĩnh viễn nếu bạn chuyển đổi tài liệu sang Word 2016 hoặc 2013 định dạng.

Để chạy bộ kiểm tra tương thích, hãy bấm tệp > thông tin, hãy bấm kiểm tra vấn đề > Kiểm tra tương thích, sau đó xem xét bất kỳ vấn đề về tương thích liste dưới tóm tắt.

Sự sẵn dùng của tính năng trong mỗi chế độ

Tính năng

97-2003

2007

2010

2013 và 2016

Video trên Web

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Các ứng dụng cho Office

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Điều khiển Nội dung Phần Lặp lại

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Cột Cước chú Tùy chỉnh

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Thu gọn theo đầu đề Mặc định

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Đánh dấu nhận xét là đã xong

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Định dạng đánh số mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hình và hộp văn bản mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hiệu ứng văn bản

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Văn bản thay thế trong bảng

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Tính năng OpenType

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Tác giả dựng khối

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hiệu ứng WordArt mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Điều khiển nội dung mới

X màu đỏ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Điều khiển Nội dung Word 2007

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Chủ đề

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Phông chính/phụ

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Di chuyển được đánh dấu

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Tab lề

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Đồ họa SmartArt

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Biểu đồ Office 2007

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Đối tượng nhúng Open XML

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Khối dựng

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Danh mục tham khảo và trích dẫn

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Phương trình

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Hộp văn bản liên quan

X màu đỏ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

Chữ nghệ thuật phiên bản cũ

Dấu kiểm màu lục

Dấu kiểm màu lục

X màu đỏ

X màu đỏ

Sơ đồ phiên bản cũ

Dấu kiểm màu lục

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ

Biểu đồ phiên bản cũ

Dấu kiểm màu lục

X màu đỏ

X màu đỏ

X màu đỏ


Đầu trang

Những thay đổi trong hoạt động của tính năng

Đánh dấu nhận xét là đã xong

Đánh dấu nhận xét là đã xong là chỉ có thể xảy ra trong Word 2013 và 2016 tệp định dạng. Miễn là bình luận hoặc trả lời không sửa được trong phiên bản Word cũ hơn, chú thích hoặc trả lời sẽ xuất hiện cùng khi tệp được mở lại trong Word 2013 hoặc 2016.

Phần trả lời các nhận xét không giống như phần trả lời trong các phiên bản Word cũ hơn.

Khối Dựng

Khối dựng và mục nhập AutoText có thể mất một số thông tin.

Mẫu cung cấp nội dung Hiển thị trong bộ sưu tập khối dựng trong Word 2016, 2013, 2010 và 2007. Khi bạn lưu một mẫu trong định dạng Word 97-2003, nội dung từ bộ sưu tập khối dựng sẽ được chuyển hẳn thành mục nhập AutoText tĩnh. Bạn sẽ không thể chuyển đổi văn bản tự động vào trở lại khối dựng ngay cả khi bạn chuyển đổi tài liệu Word 2013 hoặc 2016 định dạng.

Nội dung từ bộ sưu tập Khối dựng sau sẽ được chuyển sang AutoText:

 • Bảng

 • Đầu trang

 • Chân trang

 • Số trang

 • Hộp văn bản

 • Phương trình

 • Mục lục

 • Danh mục tham khảo

 • Hình nền mờ

 • Bộ sưu tập tùy chỉnh

Danh mục tham khảo và trích dẫn

Trích dẫn và danh mục tham khảo sẽ được chuyển thành văn bản tĩnh và sẽ không còn được cập nhật tự động.

Trong Word 2016 và 2013, trích dẫn và danh mục tham khảo Cập nhật tự động khi bạn sửa đổi nguồn hoặc áp dụng một kiểu tài liệu mới.

Khi bạn lưu một Word 2016 hoặc 2013 tài liệu trong định dạng Word 97-2003, trích dẫn và danh mục tham khảo sẽ được chuyển đổi thành văn bản tĩnh mà sẽ không cập nhật tự động và nguồn của họ sẽ không sẵn dùng.

Khi bạn chuyển đổi tài liệu Word 2016 hoặc 2013, trích dẫn và danh mục tham khảo sẽ không tự động Cập Nhật. Cho trích dẫn và danh mục tham khảo để tự động Cập Nhật, bạn phải tạo lại các nguồn trong tài liệu hoặc sao chép chúng vào danh Sách hiện tại trong hộp Trình quản lý nguồn , và sau đó thay thế tĩnh trích dẫn và danh mục tham khảo bằng mới được tạo những người.

Để biết thêm thông tin về trích dẫn và danh mục tham khảo, hãy xem tạo một danh mục tham khảo.

Điều khiển nội dung

Điều khiển nội dung sẽ được chuyển thành nội dung tĩnh.

Nếu bạn lưu tài liệu trong định dạng Word 97-2003, tất cả các điều khiển nội dung sẽ được chuyển thành văn bản thuần và thuộc tính được liên kết sẽ mất vĩnh viễn ngay cả khi bạn chuyển đổi tài liệu Word 2016 hoặc 2013 tệp định dạng.

Ví dụ, trong Word 97–2003, người dùng sẽ không nhìn thấy các mục trong danh sách thả xuống. Ngoài ra, bất kỳ vùng nào không thể sửa hoặc xóa sẽ không còn hiệu lực nữa và người dùng sẽ có thể xóa và thay đổi nội dung của các điều khiển.

Đối tượng nhúng

Một đối tượng được nhúng trong tài liệu này được tạo trong phiên bản mới hơn của Office. Bạn không thể sửa nó trong phiên bản Word cũ hơn.

Bạn có thể chuyển đổi các đối tượng nhúng XML Mở để mọi người dùng các phiên bản Word cũ đều có thể sửa chúng.

Chuyển đổi nhúng Excel 2013 hoặc 2016 đối tượng

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng Trang tính, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm Chuyển thành.

 4. Chọn Trang tính Microsoft Excel 97-2003 trong danh sách Kiểu đối tượng.

Chuyển đổi nhúng PowerPoint 2013 hoặc 2016 chiếu đối tượng

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng Bản chiếu, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm Chuyển thành.

 4. Chọn Bản chiếu Microsoft PowerPoint 97-2003 trong danh sách Kiểu đối tượng.

Chuyển đổi nhúng PowerPoint 2013 hoặc 2016 bản trình bày đối tượng

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng Bản trình bày, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm Chuyển thành.

 4. Chọn Bản trình bày Microsoft PowerPoint 97-2003 trong danh sách Kiểu đối tượng:

Chuyển đổi nhúng Word 2013 hoặc 2016 đối tượng

Bạn có thể chuyển đổi các đối tượng nhúng để mọi người dùng các phiên bản Word cũ đều có thể sửa chúng.

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng tài liệu, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm để chọn Chuyển thành.

 4. Trong danh sách Kiểu đối tượng, chọn Tài liệu Microsoft Word 97-2003.

Phương trình

Phương trình sẽ được chuyển thành hình ảnh. Bạn sẽ không thể sửa các phương trình cho đến khi tài liệu được chuyển đổi thành một định dạng tệp mới. Bất kỳ chú thích, chú thích cuối, hoặc chú thích hiện diện trong các phương trình sẽ bị mất vĩnh viễn lưu.

Nếu bạn lưu tài liệu trong định dạng Word 97-2003, phương trình sẽ được chuyển thành hình ảnh mà bạn không thể sửa. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển đổi tài liệu Word 2016 hoặc 2013 tệp định dạng và không có thay đổi đã được thực hiện để ảnh phương trình trong phiên bản trước đây, các phương trình sẽ trở thành văn bản và bạn sẽ có thể sửa chúng.

Đồ họa SmartArt

Đồ họa SmartArt sẽ được chuyển vào một đối tượng không thể sửa được trong các phiên bản trước của Word.

Khi bạn lưu tài liệu có chứa các đồ họa SmartArt ở định dạng Word 97-2003, chúng sẽ được chuyển thành hình ảnh tĩnh. Bạn sẽ không thể sửa phần văn bản bên trong đồ họa, thay đổi bố trí hoặc thay đổi diện mạo chung của nó.

Nếu bạn chuyển đổi tài liệu Word 2016 hoặc 2013 định dạng và không có thay đổi đã được thực hiện để hình ảnh trong phiên bản cũ hơn, đồ họa sẽ được thay đổi trở lại một đối tượng SmartArt.

Tab lề

Tab căn chỉnh sẽ được chuyển thành tab kiểu truyền thống.

Trong Word 2016 và 2013, tab căn chỉnh được dùng để đặt văn bản so với các lề của tài liệu của bạn hoặc một vùng bên trong tài liệu và điều chỉnh vị trí nếu bạn thay đổi lề.

Nếu bạn lưu tài liệu ở định dạng Word 97-2003, các tab căn chỉnh sẽ bị thay hẳn bằng các tab truyền thống và sẽ không tự động điều chỉnh vị trí nếu bạn thay đổi lề. Nếu bạn đã dùng các tab căn chỉnh để tạo một bố trí phức tạp, các tab sẽ dịch chuyển vị trí và thay đổi hình thức của tài liệu.

Hộp văn bản

Một số định vị hộp văn bản sẽ thay đổi.

Trong hộp văn bản, văn bản được căn dọc giữa hoặc căn xuống dưới sẽ được căn hẳn lên đầu thậm chí nếu bạn chuyển đổi tài liệu Word 2016 hoặc 2013 định dạng.

Di chuyển được đánh dấu

Di chuyển được theo dõi sẽ được chuyển thành xóa chèn vào.

Nếu bạn lưu tài liệu trong định dạng Word 97-2003, di chuyển được theo dõi sẽ trở thành xóa được theo dõi và từ thêm vào. Khi bạn chuyển đổi tài liệu Word 2016 hoặc 2013 định dạng, được theo dõi chèn và xóa sẽ không được chuyển trở về di chuyển được theo dõi.

Định dạng đánh số mới

Định dạng đánh số mới sẽ được chuyển thành số ả Rập (1, 2, 3, 4,...).

Các danh sách được định dạng bằng định dạng đánh số mới (0001, 0002, 0003, 0004, ...) sẽ được chuyển thành định dạng số Ả Rập chuẩn (1, 2, 3, 4, ...).

Hình và hộp văn bản mới

Hình dạng và hộp văn bản sẽ được chuyển thành các hiệu ứng sẵn dùng trong định dạng này.

Hình dạng và hộp văn bản được tạo trong Word 2016 hoặc 2013 có thể được định dạng với nhiều hiệu ứng mới, chẳng hạn như góc xiên và xoay 3-D, không sẵn dùng trong các phiên bản trước của Word. Trong phiên bản trước của Word, các hiệu ứng sẽ được chuyển thành các hiệu ứng sẵn dùng trong các phiên bản.

Hiệu ứng văn bản

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa hẳn trừ khi các hiệu ứng được áp dụng bằng cách dùng một kiểu tùy chỉnh.

Nếu các hiệu ứng văn bản được áp dụng bằng cách sử dụng một kiểu tùy chỉnh, chúng sẽ xuất hiện lại khi tài liệu được mở lại trong Word 2016 hoặc 2013.

Văn bản thay thế trong bảng

Bảng biểu sẽ mất thông tin văn bản thay thế.

Phần văn bản thay thế được hiển thị khi tài liệu ở trên trang Web. Trong định dạng Word 97-2003, phần văn bản thay thế trên các bảng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Tác giả dựng khối

Tất cả thông tin trên vị trí các tác giả khác đang sửa trong tài liệu này sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Khối tác giả sẽ bị xóa khỏi bất kỳ vùng nào mà chúng đã được áp dụng và toàn bộ tài liệu đều có thể sửa được.

WordArt

Hiệu ứng văn bản sẽ bị loại bỏ.

WordArt được chuyển thành văn bản tĩnh.

Biểu đồ và sơ đồ

Biểu đồ trong tài liệu này có thể chứa dữ liệu trong các ô bên ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn. Dữ liệu ngoài 256 (IV) cột 65.536 hàng sẽ không là lưu.

Một số biểu đồ và sơ đồ sẽ được chuyển thành hình ảnh không thể sửa đổi được. Nếu biểu đồ hoặc sơ đồ dựa trên phần dữ liệu nằm ngoài phạm vi các hàng và cột được Word 97-2003 hỗ trợ, dữ liệu đó sẽ bị mất.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×