Những phần ghi lại của tôi nằm ở đâu?

Nội dung được chụp đưa vào OneNote sẽ được gửi đến một phần chuẩn trong sổ ghi chép chính của bạn, cái mà bạn có thể xem trong trường Vị trí khi bạn chụp một cái gì đó. Mỗi phần chụp lại sẽ tạo một trang mới vì vậy nếu bạn có nhiều trang trong phần, bạn sẽ phải cuộn xuống dưới để thấy ảnh chụp mới.

Tôi có thể thay đổi vị trí gửi ảnh chụp phải không?

Đúng. Nếu chụp nội dung bằng Clipper hay Office Lens, bạn sẽ có tùy chọn thay đổi vị trí gửi ảnh chụp. Để thực hiện điều này, hãy bung rộng danh sách thả xuống và chọn sổ ghi chép và phần bạn muốn xén hình.

Chọn vị trí lưu ảnh đã chụp.

Lần sau khi bạn xén một cái gì đó, Clipper sẽ ghi nhớ phần mà bạn chọn lần trước và sẽ xén đưa đến cùng vị trí. Bạn có thể thay đổi vị trí bất kỳ lúc nào và sau đó bạn cũng có thể sao chép hoặc di chuyển phần chụp lại đến một sổ ghi chép khác hoặc đến phần khác.

Tôi có thể tìm kiếm nội dung đã chụp lại không?

Có. Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ văn bản đã in nào trong phần chụp lại (kể cả hình ảnh) hoặc bất kỳ từ nào có thể có trong tiêu đề trang của phần chụp lại. Trong OneNote, hãy gõ từ khóa vào trường tìm kiếm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (nếu bạn đang dùng OneNote trên một Windows PC, Ctrl+E là cách nhanh chóng giúp hiển thị trường tìm kiếm và tìm kiếm qua tất cả các sổ ghi chép của bạn).

Hộp tìm kiếm OneNote

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×