Nhật ký điện thoại trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng này biểu mẫu để tạo bản ghi của một hội thoại điện thoại.

Nhật ký điện thoại doanh nghiệp

Chủ đề     Nhập Chủ đề của cuộc gọi điện thoại.

Gọi kiểu      Chọn kiểu cuộc gọi, ví dụ, một chữ cái đầu, bộ phận hỗ trợ, hoặc theo dõi cuộc gọi.

Thời gian cuộc gọi

Ngày bắt đầu     Bấm vào mũi tên và chọn ngày tháng của cuộc gọi.

Thời gian bắt đầu     Bấm vào mũi tên và chọn thời gian của cuộc gọi.

Bắt đầu bấm giờ     Bấm Bắt đầu bấm giờ để bắt đầu đo thời gian cuộc gọi điện thoại.

Tạm dừng bấm giờ     Bấm Tạm dừng bấm giờ để tạm dừng bấm giờ vào.

Tổng thời gian     Bấm vào mũi tên và chọn khoảng thời gian của cuộc gọi. Nếu bạn đã bắt đầu hẹn giờ, tất cả khoảng thời gian sẽ tự động xuất hiện ở đây.

Nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh

Nối kết đến      Nhập vào trường văn bản tên AAccounts, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh mà bạn muốn nối kết này nhật ký điện thoại để. Bạn cũng có thể bấm vào Nối kết đến để mở hộp thoại nối kết đến bản ghi Business Contact Manager , và chọn một hoặc nhiều tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh.

Lưu ý: Nếu bạn mở biểu mẫu này từ trong bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh, Nhật ký điện thoại sẽ được nối kết tự động cho bản ghi khi bạn lưu biểu mẫu.

Tạo     Ngày và thời gian vào ghi chú được tạo sẽ được thêm tự động khi bạn lưu Nhật ký điện thoại.

Sửa đổi     Ngày hiện tại và thời gian sẽ được thêm tự động mỗi khi bạn lưu Nhật ký điện thoại.

Chú thích

Thêm tem thời gian      Nhập của bạn chú thích vào hộp. Để thêm một ngày và thời gian, hãy bấm nút Thêm tem thời gian .

Lưu ý: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm Nhật ký điện thoại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×