Nhập Wunderlist tài khoản của bạn vào Microsoft To-Do

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhập dữ liệu Wunderlist tài khoản của bạn để sử dụng của chúng tôi nhập khẩu Microsoft To-Do. Nhập danh sách và việc cần làm:

  1. Đi tới thiết đặt và chọn bắt đầu nhập ngay

    Ảnh chụp màn hình hiển thị bắt đầu nhập ngay nút được chọn

  2. Sau khi nhập khẩu bản mở ra, chọn Bắt đầu

  3. Đăng nhập vào tài khoản Wunderlist của bạn

  4. Chọn danh sách mà bạn muốn nhập vào Microsoft To-Do. Tất cả các danh sách của bạn sẽ được chọn theo mặc định. Bạn có thể bấm hoặc gõ nhẹ vào bất kỳ danh sách để bỏ chọn nó.

  5. Chọn bắt đầu nhập

  6. Sau đó chỉ đăng nhập vào tài khoản Microsoft mà bạn dùng với Microsoft To-Do và chúng tôi sẽ nhập danh sách của bạn cho bạn.

Nhiệm vụ con Wunderlist của bạn sẽ được nhập trong vào Microsoft To-Do như ghi chú. Với bản Cập Nhật trong tương lai để nhập khẩu nhiệm vụ con sẽ được nhập dưới dạng bước.

Vui lòng lưu ý rằng nhập là một hành động lần--dữ liệu của bạn trong Microsoft To-Do không vẫn sẽ đồng bộ với tài khoản Wunderlist của bạn. Tương tự, mỗi nhập mới sẽ tạo một bản sao mới của danh sách.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×