Nhập và sửa dữ liệu bằng cách dùng phím lối tắt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhấn

Để

ENTER

Hoàn thành một mục nhập ô và di chuyển xuống trong vùng chọn

SHIFT+ENTER

Hoàn tất một mục nhập ô, rồi di chuyển lên trong vùng chọn

TAB

Hoàn tất một mục nhập ô, rồi di chuyển sang bên phải trong vùng chọn

SHIFT+TAB

Hoàn tất một mục nhập ô, rồi di chuyển sang bên trái trong vùng chọn

ESC

Hủy bỏ một mục nhập ô

BACKSPACE (XÓA LÙI)

Xóa ký tự ở bên trái của điểm chèn hoặc xóa vùng chọn

DELETE

Xóa ký tự ở bên phải của điểm chèn hoặc xóa vùng chọn

CTRL+DELETE

Xóa văn bản đến hết dòng

Phím mũi tên

Di chuyển một ký tự bên trái (mũi tên trái) hoặc bên phải (mũi tên phải) trong một ô, hoặc trở lại vị trí trước đó của điểm chèn (mũi tên lên) hoặc di chuyển đến cuối nội dung của ô (mũi tên xuống); hoặc di chuyển một ô lên trên, xuống, trái hoặc phải trong biểu dữ liệu

HOME

Di chuyển đến đầu dòng trong một ô; hoặc di chuyển đến đầu một hàng trong biểu dữ liệu

END

Di chuyển đến cuối dòng trong một ô; hoặc di chuyển đến cuối một hàng trong biểu dữ liệu

CTRL+DẤU CHẤM

Di chuyển chiều kim đồng hồ tới tiếp theo của một phạm vi ô đã chọn

F2

Sửa hoặc chắp thêm dữ liệu vào nội dung của ô hiện hoạt

CTRL +; (DẤU CHẤM PHẨY)

Nhập ngày (chỉ có biểu dữ liệu)

CTRL + SHIFT +: (DẤU HAI CHẤM)

Nhập thời gian (chỉ có biểu dữ liệu)

CTRL+C

Sao chép vùng chọn

CTRL+V

Dán vùng chọn

CTRL+X

Cắt vùng chọn

DELETE

Xóa nội dung của vùng chọn

CTRL+SHIFT+DẤU CỘNG

Chèn ô trống

CTRL + –

Xóa vùng chọn

CTRL+Z

Hoàn tác tác vụ cuối cùng


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×