Nhập và phân tích dữ liệu

Nhập và phân tích dữ liệu

Bạn có thể sử dụng trải nghiệm Tải & Chuyển đổi của Excel (Power Query) để kết nối tới nhiều nguồn dữ liệu, rồi sử dụng Bộ soạn thảo Truy vấn để định hình và chuyển đổi dữ liệu.

Bắt đầu với tính năng Tải và Chuyển đổi

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Xem và Quản lý Truy vấn trong Sổ làm việc

Thêm truy vấn vào trang tính Excel

Giới thiệu về Trình soạn thảo Truy vấn

Định hình dữ liệu

Chỉnh sửa Cài đặt Bước Truy vấn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×