Nhập tập hợp thuật ngữ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong khi bạn có thể xây dựng tập hợp thuật ngữ và thuật ngữ theo cách thủ công trong công cụ quản lý kho thuật ngữ, bạn cũng có thể chọn để hàng loạt nhập tất cả các số hạng trong thuật ngữ thiết bằng cách sử dụng một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy được định dạng đặc biệt (*.csv) mà bạn có thể tải trực tiếp từ công cụ quản lý kho thuật ngữ. Nhập tập hợp thuật ngữ có thể thuận tiện hơn xây dựng chúng theo cách thủ công, đặc biệt là nếu bạn lập kế hoạch để phát triển và tinh chỉnh điều khoản của bạn sẽ đặt trước khi thực hiện chúng.

Để biết thêm thông tin về các tính năng được quản lý siêu dữ liệu trong SharePoint Server 2010, bao gồm tổng quan về một số thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này, hãy xem giới thiệu về quản lý siêu dữ liệu trong SharePoint Server 2010.

Có ba bước để nhập tập hợp thuật ngữ:

 1. Tải xuống bản sao của tệp nhập

 2. Điền tệp nhập điều khoản của bạn đặt giá trị

 3. Nhập tập hợp thuật ngữ

Tải xuống bản sao của tệp nhập

Trong công cụ quản lý kho thuật ngữ, bạn có thể tải xuống bản sao của một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy mà bạn có thể dùng để biên dịch thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ của bạn.

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Bên dưới Quản trị trang, bấm quản lý lưu trữ các thuật ngữ.

 3. Trong ngăn thuộc tính , chọn ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý mà bạn muốn, nếu nó chưa được chọn.

 4. Chọn ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái.

 5. Trong ngăn thuộc tính , trong phần Nhập mẫu , bấm dạng xem mẫu nhập tệp.

 6. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm Lưu và chọn vị trí bạn muốn lưu tệp.

Đầu trang

Điền tệp nhập điều khoản của bạn đặt giá trị

Mỗi tệp nhập có thể chứa một tập hợp thuật ngữ duy nhất. Những điều khoản này có thể được sắp xếp trong một cấu trúc phân cấp có tối đa bảy cấp độ sâu. Nếu bạn muốn nhập nhiều tập hợp thuật ngữ, bạn sẽ cần tạo một tệp cho mỗi bộ thuật ngữ. Trước khi bạn điền tệp nhập, bạn sẽ muốn đặt cho một số suy nghĩ như cách bạn muốn nhóm siêu dữ liệu của tổ chức của bạn thành các tập hợp thuật ngữ và thuật ngữ. Để biết thêm thông tin về lập kế hoạch nội dung của tập hợp thuật ngữ của bạn, hãy xem lập kế hoạch điều khoản và bộ thuật ngữ.

Để biết thêm thông tin về lập kế hoạch để nhập tập hợp thuật ngữ, hãy xem lên kế hoạch nhập siêu dữ liệu được quản lý.

 1. Mở tệp nhập mẫu bạn vừa tải xuống.

 2. Hãy nghiên cứu tệp để làm quen với cấu trúc phân cấp của tập hợp thuật ngữ.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thêm các điều khoản của bạn vào tệp, xóa bỏ tất cả các hàng ngoại trừ trang đầu tiên, sau đó nhập thông tin cho các điều kiện bạn muốn dùng.

Để biết thông tin chi tiết hơn về định dạng tệp nhập cho thuật ngữ đặt cũng như cách điền vào tệp, hãy xem định dạng tệp nhập siêu dữ liệu được quản lý.

Đầu trang

Nhập tập hợp thuật ngữ

Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý nhóm trong công cụ quản lý kho thuật ngữ để nhập tập hợp thuật ngữ. Để biết thêm thông tin về vai trò siêu dữ liệu được quản lý, hãy xem quản lý các quyền và vai trò cho thuật ngữ bộ.

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Bên dưới Quản trị trang, bấm quản lý lưu trữ các thuật ngữ.

 3. Trong ngăn thuộc tính , hãy chọn ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý mà bạn muốn làm việc.

 4. Trong ngăn dạng xem hình cây bên trái, hãy bung rộng nhóm để tìm nhóm bạn muốn nhập tập hợp thuật ngữ.

 5. Trỏ tới nhóm, bấm mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Nhập Tập hợp Thuật ngữ.

 6. Trong hộp thoại nhập tập hợp thuật ngữ , bấm duyệt, tìm tệp nhập bạn đã Cập Nhật với thuật ngữ đặt giá trị, sau đó bấm mở.

 7. Trong hộp thoại Nhập tập hợp thuật ngữ, bấm OK.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×