Nhập tập hợp thuật ngữ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhập tập hợp thuật ngữ vào công cụ quản lý kho thuật ngữ thay vì xây dựng tập hợp thuật ngữ và thuật ngữ theo cách thủ công. Điều này có thể tiết kiệm thời gian, đặc biệt là nếu có nhiều thuật ngữ.

Có ba bước để nhập tập hợp thuật ngữ:

 1. Tải xuống bản sao của tệp nhập

 2. Sử dụng giá trị tập hợp thuật ngữ để điền tệp nhập

 3. Nhập tập hợp thuật ngữ

Mở Công cụ Quản lý Kho Thuật ngữ

Để mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, hãy chọn môi trường SharePoint mà bạn đang dùng, sau đó thực hiện các bước sau.

 1. Từ trang tuyển tập trang chủ trong SharePoint máy chủ, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. và sau đó bấm thiết đặt trang.

  Trong SharePoint Online, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , bấm nội dung Site, sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, bấm quản lý lưu trữ các thuật ngữ trong nhóm Quản trị trang .

  Hạn nối kết quản lý lưu trữ bên dưới thiết đặt Site

Sau khi bạn mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, bạn có thể tải xuống bản sao tệp nhập hoặc nhập tập hợp thuật ngữ.

Tải xuống bản sao của tệp nhập

Trong công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, bạn có thể tải xuống bản sao của tệp .CSV (các giá trị phân cách bằng dấu phẩy) mà bạn có thể dùng để biên dịch thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ của mình.

 1. Mở công cụ quản lý kho thuật ngữ.

 2. Chọn đề mục của nguyên tắc phân loại trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái,

 3. Trong phần Nhập mẫu , bấm dạng xem mẫu nhập tệp trên tab chung của ngăn thuộc tính.

  dạng xem tệp nhập mẫu
 4. Bấm lưu nếu bạn nhận được một hộp thoại Tải tệp xuống , và chọn vị trí mà bạn muốn lưu tệp. Một số trình duyệt sẽ tự động tải xuống một vị trí mặc định, chẳng hạn như các bản tải xuống.

Sử dụng giá trị tập hợp thuật ngữ để điền tệp nhập

Mỗi tệp nhập có thể chứa một tập hợp thuật ngữ duy nhất. Bạn có thể sắp xếp các điều kiện trong một cấu trúc phân cấp có tối đa bảy cấp độ sâu. Nếu bạn muốn nhập nhiều tập hợp thuật ngữ, bạn phải tạo một tệp cho mỗi bộ thuật ngữ. Trước khi bạn điền tệp nhập, bạn sẽ muốn đặt một số suy nghĩ về cách bạn muốn nhóm siêu dữ liệu của tổ chức của bạn thành các tập hợp thuật ngữ và thuật ngữ. Để biết thêm thông tin về cách lập kế hoạch nội dung của tập hợp thuật ngữ của bạn, hãy xem lập kế hoạch thuật ngữ và tập hợp thuật ngữ trong SharePoint Server 2013.

Để điền vào tệp nhập, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở tệp nhập mẫu bạn vừa tải xuống trong Excel hoặc trình xem bảng tính. Tệp phải có tên ImportTermSet.csv.

 2. Hãy nghiên cứu tệp để làm quen với cấu trúc phân cấp của tập hợp thuật ngữ.

 3. Để thêm thuật ngữ, xóa bỏ tất cả các hàng trong CSV trừ trang đầu tiên để tạo một mẫu, sau đó nhập thông tin thuật ngữ mà bạn muốn dùng.

 4. Lưu tệp sao dưới dạng tệp CSV.

Để biết thêm thông tin về cách lên kế hoạch nhập tập hợp thuật ngữ, hãy xem lên kế hoạch nhập siêu dữ liệu được quản lý. Để biết thông tin chi tiết hơn về định dạng tệp nhập cho tập hợp thuật ngữ và làm thế nào để điền tệp, hãy xem định dạng tệp nhập siêu dữ liệu được quản lý.

Nhập tập hợp thuật ngữ

Bạn phải được gán cho người quản trị kho thuật ngữ vai trò quản lý nhóm hoặc nhập tập hợp thuật ngữ. Để biết thêm thông tin về vai trò siêu dữ liệu được quản lý, hãy xem gán vai trò và quyền để quản lý tập hợp thuật ngữ.

 1. Mở công Cụ quản lý kho thuật ngữ từ thiết đặt trang.

  Màn hình quản lý kho thuật ngữ
 2. Trong ngăn dạng xem hình cây bên trái, hãy bung rộng nhóm để tìm nhóm bạn muốn nhập tập hợp thuật ngữ.

 3. Trỏ tới nhóm, chọn mũi tên xuất hiện, sau đó chọn Nhập tập hợp thuật ngữ.

  Nhập tập hợp thuật ngữ thả xuống
 4. Trong hộp thoại nhập tập hợp thuật ngữ , chọn duyệt, tìm tệp nhập mà bạn đã Cập Nhật với thuật ngữ đặt giá trị, sau đó chọn mở.

  Hộp thoại lông mày tập hợp thuật ngữ
 5. Trong hộp thoại nhập tập hợp thuật ngữ , hãy chọn OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×