Nhập tùy chỉnh trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu trong Business Contact Manager cho Outlook cho chính bạn, bạn cũng có thể nhập tùy chỉnh được tạo bởi những người khác.

Tùy chỉnh có thể bao gồm các danh sách Cập Nhật cho trường hiện có, và người dùng xác định trường mới.

Bấm tiếp theo để bắt đầu nhập tệp tùy chỉnh.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn biết vị trí của tệp tùy chỉnh bạn muốn nhập.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×